Статті

К

Кабмін ухвалив важливі зміни — читати всім!

(коментар до постанови КМУ «Деякі питання договорів медичного обслуговування» від 27.11.2019 р. № 1073)

17 січня, 2020
Тема:

Статтю взято з газети "Медична бухгалтерія" № 2/2020

Тетяна Кондратенко, юрист газети

Уряд 27 листопада 2019 року ухвалив значну кількість нормативно-правових актів, які дозволять продовжувати реформувати фінансування системи охорони здоров’я у 2020 році. Зокрема, серед них ухвалено й коментовану постанову, якою внесено зміни до таких актів:

1) до Положення про МОЗ1;

Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затверджене постановою КМУ від 25.03.2015 р. № 267.

2) Методики № 10752;

 
Методика розрахунку вартості послуги з медичного обслуговування, затверджена постановою КМУ від 27.12.2017 р. № 1075.

3) Положення про НСЗУ3;

Положення про Національну службу здоров’я України, затверджене постановою КМУ від 27.12.2017 р. № 1101.

4) постанови № 4104.

Постанова КМУ «Деякі питання щодо договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій» від 25.04.2018 р. № 410.

А які нововведення на нас чекатимуть у 2020 році, будемо з’ясовувати.

Положення про МОЗ Коментованою постановою розширено повноваження МОЗ. Відтепер міністерство відповідно до покладених до нього завдань у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення погоджує подані Нацслужбою проєкти специфікацій та умов закупівлі послуг з охорони здоров’я за програмою медичних гарантій.

Методика № 1075 Змін також зазнала й Методика № 1075.

Принципи розрахунку, встановлені цим документом, відтепер лише можуть застосовуватися, а не є обов’язковими для використання референтними ЗОЗ, МОЗ, а також НСЗУ.

Відповідно до змін стандартний перелік і систему кодування основних клінічних відділень та типовий перелік адміністративних і допоміжних підрозділів ЗОЗ, що їх використовують під час застосування цієї Методики, визначає НСЗУ, а не МОЗ.

Положення про НСЗУ Постановою № 1073 внесено деякі корективи до повноважень НСЗУ. Тепер Нацслужба:

 • визначає референтні ЗОЗ та аналізує витрати таких закладів на медичне обслуговування;
 • надає пропозиції та консультації щодо формування, структури, функціонування та підвищення ефективності мережі ЗОЗ державної та комунальної форми власності, структури та функціонування госпітальних округів;
 • аналізує звіти про доходи й витрати надавачів медичних послуг для проведення розрахунку тарифів і коригувальних коефіцієнтів та здійснення інших повноважень, передбачених законодавством;
 • моніторить виконання договорів про реімбурсацію аптечними закладами;
 • визначає напрями розвитку електронної системи охорони здоров’я, проводить верифікацію даних у ній, затверджує технічні вимоги до електронних МІС;
 • публікує щорічний звіт про результати діяльності, який включає результати аналізу виконання аптечними закладами договорів про реімбурсацію, та оприлюднює інші відомості, що можуть сприяти підвищенню якості медичного обслуговування за програмою медичних гарантій, розпорядником або володільцем яких вона є, з дотриманням вимог законодавства про захист персональних даних та інформації з обмеженим доступом.

Постанова № 410 Як відомо, з 2020 року всі види медичної допомоги має фінансувати НСЗУ на підставі укладених договорів про медичне обслуговування населення. Тож дізнаймося про нові нюанси укладення договорів з НСЗУ у 2020 році.

Змінилася навіть назва постанови № 410 — «Про договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій».

Якою була процедура укладення? Спочатку нагадаємо загальну схему укладення договору про медичне обслуговування населення.

Крок 1. НСЗУ розміщує на своєму офіційному вебсайті оголошення про укладення договору.

Крок 2. Після публікування оголошення заклад, що бажає укласти договір з НСЗУ, має подати заяву на укладення договору.

Крок 3. У разі ухвалення рішення про відповідність поданої заяви вимогам, що містяться в оголошенні, НСЗУ протягом 30 календарних днів із дати подання заяви надсилає повідомлення про намір укласти договір із зазначенням обсягу замовлення медичних послуг відповідному закладу.

Крок 4 ЗОЗ протягом 5 календарних днів із дня надходження повідомлення про намір укласти договір надсилає НСЗУ заповнений в електронній формі проєкт договору за типовою формою, затвердженою постановою № 410.

Крок 5. НСЗУ розглядає такий проєкт і в разі наявності зауважень чи пропозицій до нього надсилає їх заявнику в електронній формі протягом 10 календарних днів з дати надходження проєкту договору.

Крок 6. Після узгодження остаточної редакції проєкту договору уповноважені особи сторін підписують договір через електронну систему.

Крок 7. Після підписання договору його протягом 5 робочих днів публікують на сайті НСЗУ.

Нова процедура укладення Насамперед зауважимо, що Порядок № 4105 доповнено новим розділом «Розроблення та погодження специфікацій та умов закупівлі до договору».

Порядок укладення, зміни та припинення договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, затверджений постановою КМУ від 25.04.2018 р. № 410 (новий текст див. далі у номері).

Відтепер умови закупівлі та специфікації, тобто опис медичних послуг або груп медичних послуг, є невід’ємною частиною договору. Їх проєкти розробляє НСЗУ, а погоджує МОЗ, про що ми вже говорили вище.

ЦИТАТА. «Специфікація — опис медичних послуг або груп медичних послуг, у тому числі у разі потреби їх склад, кількісні та якісні характеристики.

Умови закупівлі — умови щодо наявності необхідного для надання послуг медичного обладнання та персоналу, можливості залучення до надання медичних послуг підрядників та умови надання відповідних медичних послуг або груп медичних послуг».

(п. 5 Порядку № 410)

Якою ж тепер буде сама процедура укладення договору? Вона стала простішою.

Крок 1. Спочатку, як і раніше, НСЗУ розміщує оголошення про укладення договорів. Таке оголошення тепер має містити умови закупівлі за договором та специфікації, а також до нього додається проєкт додатка до договору щодо спеціальних умов надання відповідних видів медичних послуг або груп медичних послуг.

Крок 2. Заклад, який бажає укласти договір, подає до НСЗУ пропозицію укласти договір.

Датою подання пропозиції є дата подання заяви з усіма документами за умови внесення до системи всієї інформації, зазначеної в оголошенні.

Одним із цікавих нововведень коментованої постанови є можливість закладу подати пропозицію укласти договір з НСЗУ, навіть якщо ЗОЗ не повністю відповідає вимогам закупівлі, проте протягом визначеного строку заклад буде зобов’язаний їх виконати. Таке потурання буде можливе лише в окремих випадках, визначених в оголошенні.

Крок 3. Протягом строку розгляду пропозицій, визначеного в оголошенні, Нацслужба:

 • розглядає подані пропозиції, зокрема додані до заяви документи та інформацію в системі, щодо відповідності умовам, зазначеним в оголошенні;
 • надсилає закладу, який подав пропозицію, що відповідає умовам, зазначеним в оголошенні, повідомлення про намір укласти з ним договір.

Крок 4. Потім НСЗУ (а не заклад, як раніше) формує проєкт договору з додатками щодо спеціальних умов надання, специфікації та умов закупівлі відповідних видів медичних послуг та в разі потреби іншими додатками, накладає електронний підпис та електронну печатку і надсилає проєкт договору закладу, який подав пропозицію, що відповідає умовам, зазначеним в оголошенні.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Проєкт договору є пропозицією укласти договір (оферта) зі строком дії 10 к. дн. з дати його підписання уповноваженою особою НСЗУ. Тобто заклад протягом цього строку повинен накласти електронний підпис на такий договір, інакше документ втратить свою силу.

У разі невідповідності умовам, зазначеним в оголошенні, або наявності в пропозиції недостовірної чи неповної інформації НСЗУ протягом 3 робочих днів від дати встановлення такої невідповідності або виявлення недостовірної чи неповної інформації надсилає відповідному закладу повідомлення про необхідність виправити помилку або подати необхідну інформацію та документи. Раніше такі недоліки необхідно було усунути протягом усього 2 робочих днів, а відтепер охочі укласти договір мають це зробити до граничного строку подання пропозицій.

Якщо повідомлення про виправлення помилок надіслано після граничної дати подання пропозицій, то ЗОЗ має право подати оновлену пропозицію протягом 2 робочих днів із дня надіслання Нацслужбою повідомлення про виправлення помилок.

Крок 5. Після підписання договору його протягом 5 робочих днів публікують на сайті НСЗУ.

Положення щодо внесення змін до договору та припинення його дії жодних змін не зазнали.

Типова форма договору6 Насамперед змінилася термінологія Типової форми, зокрема термін «залучена особа» у всьому тексті замінено терміном «підрядник». Розділи «Визначення термінів» та «Предмет договору» кардинальних змін не зазнали, тож відразу перейдемо до прав та обов’язків сторін.

Типова форма договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, затверджена постановою КМУ від 25.04.2018 р. № 410.

НСЗУ зобов’язується, здійснюючи заходи з проведення моніторингу дотримання закладом умов договору, враховувати всі дані, які надав ЗОЗ для підтвердження надання ним медичних послуг, у тому числі із залученням підрядників.

Розширено коло прав закладів як надавачів медичних послуг, зокрема вони мають право вживати всіх заходів для реалізації свого права на оплату наданих ними послуг за договором у повному обсязі, у тому числі включаючи до договорів, які укладають із підрядниками, умову щодо забезпечення доступу представників замовника до місць надання медичних послуг таких підрядників.

Обов’язків у ЗОЗ також побільшало. Відтепер за договором вони повинні:

 • вносити до системи інформацію про придбання або продаж обладнання, передбаченого умовами закупівлі, припинення або відновлення його роботи не пізніше наступного робочого дня з дня настання таких обставин;
 • не розширювати без попереднього письмового повідомлення НСЗУ перелік медичних послуг за програмою медичних гарантій;
 • розміщувати у місцях надання послуг з охорони здоров’я, в яких здійснюють медичне обслуговування за договором, інформаційні матеріали про надання медпослуг за програмою медичних гарантій відповідно до правил, опублікованих на офіційному вебсайті НСЗУ;
 • здійснювати внутрішній контроль за виконанням зобов’язань за договором працівниками та підрядниками, вживати заходів для усунення порушень у разі їх виявлення, розробляти та виконувати план заходів з удосконалення медичного обслуговування за договором;
 • забезпечити пацієнтам можливість отримувати медичні послуги згідно з графіком, зазначеним у системі;
 • забезпечити технічну можливість записувати пацієнтів на прийом або в електронну чергу для отримання медичних послуг за телефоном або в електронній формі.

Розділ «Права та обов’язки сторін» доповнено п. 20 1, який установлює способи співпраці сторін договору для забезпечення належного виконання умов договору, підвищення якості та доступності медичного обслуговування пацієнтів.

Також відтепер для сторін договору передбачена можливість розробити план заходів з удосконалення медичного обслуговування, який після підписання сторонами стає невід’ємною частиною договору. Якщо заклад не виконує заходів, зазначених у плані, щодо виправлення порушень, то НСЗУ має право зменшити суму оплати на 10 % за звітний період, протягом якого слід усунути такі порушення (п. 38 1 Типової форми договору).

Пунктом 21 1 Типової форми договору передбачено умови, за яких медичні послуги підлягають оплаті та включенню до Звіту про медичні послуги:

1) медичні послуги надано пацієнту за направленням, запис про яке є в системі, крім випадків, коли згідно із законодавством направлення не вимагається;

2) медпослуги надано в обсязі, не меншому ніж передбачено в специфікації;

3) до системи включено необхідну медичну документацію в порядку, передбаченому законодавством та специфікацією.

ВАЖЛИВО! ЗОЗ буде зобов’язаний надавати НСЗУ щокварталу до 20 числа наступного місяця в електронній формі Звіт про доходи та витрати.

Такий звіт міститиме відомості про:

1) доходи — оплата за договорами про медичне обслуговування населення, укладеними з НСЗУ, інші надходження з державного та місцевих бюджетів, дохід від надання медичних послуг за кошти фізичних і юридичних осіб, дохід від надання майна в оренду, благодійна допомога, вартість лікарських засобів, імунобіологічних препаратів, медичних виробів, лікувального харчування, отриманих за рахунок централізованих закупівель МОЗ, інші надходження;

2) поточні видатки — оплата праці та нарахування на заробітну плату, придбання товарів, робіт і послуг із зазначенням їх видів, оплата комунальних послуг та енергоносіїв, інші видатки;

3) капітальні видатки — придбання обладнання і предметів довгострокового користування, капітальний ремонт, реконструкція та реставрація.

Майте на увазі, що в новій редакції викладено додаток 2 до Типової форми договору, а також її доповнено додатком 3 «Перелік зобов’язань надавача медичних послуг щодо забезпечення належного рівня надання таких послуг за договором».

Саме за такою процедурою та з урахуванням наведених змін укладатимуть договори з НСЗУ про медичне обслуговування населення у 2020 році.

Коментована постанова набрала чинності 01.01.2020 р.

Календар бухгал­тера
21.09.20

Податкова декларація з ПДВ за серпень 2020 року

Декларація з акцизного податку за серпень 2020 року

Звіт з ЄСВ за формою № Д4 за серпень 2020 року

Податкова декларація з плати за землю

Вверх
Закрыть
Замовити зворотній дзвінок
Буде виконано оформлення передплати на обране видання
Телефон
Оформити
Повернутися
Закрыть
Вибачте, на обраний вами період передплата не здійснюється. Для того щоб задати своє питання телефонуйте на наші контактні телефони або скористайтеся формою зворотного зв'язку