Статті

О

Освітня субвенція: на що можна витрачати у 2020 році

Вимоги до використання розпорядниками коштів місцевих бюджетів освітньої субвенції прописані в БКУ. Із 1 січня 2020 року відбулись певні законодавчі зміни. Детально про це дізнаємось у матеріалі.

(лист МОН від 18.12.2019 р. № 4/3729-19)

10 січня, 2020
Тема:

Освітня субвенція: зміни-2020

Відповідно до ч. 1 ст. 1032 БКУ освітня субвенція спрямовується на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників закладів освіти, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти.

Із 1 січня 2020 року Законом України від 14.11.2019 р. № 293-IX до ст. 1032 БКУ внесені зміни, згідно з якими змінено перелік типів таких закладів освіти, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти (див. таблицю).

Порівняльна характеристика норм ч. 1 ст. 1032 БКУ до та після 01.01.2020 р.

Частина 1 ст. 1032 БКУ ПІСЛЯ 01.01.2020 р.

Частина 1 ст. 1032 БКУ ДО 01.01.2020 р.

Освітня субвенція спрямовується на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників у таких типах закладів освіти:

Освітня субвенція спрямовується на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників у таких типах навчальних закладів:

початкові школи, гімназії, ліцеї (крім дошкільних підрозділів (відділень, груп))

загальноосвітні навчальні заклади усіх ступенів

вечірні (змінні) школи

шкільні відділення навчально-виховних комплексів «дошкільний навчальний заклад — загальноосвітній навчальний заклад», «загальноосвітній навчальний заклад — дошкільний навчальний заклад»

спеціальні школи, санаторні школи

спеціальні загальноосвітні навчальні заклади для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку

навчально-реабілітаційні центри, інклюзивно-ресурсні центри

навчально-реабілітаційні центри, інклюзивно-ресурсні центри

спеціалізовані мистецькі школи (школи-інтернати), школи-інтернати (ліцеї-інтернати) спортивного профілю, військові (військово-морські) ліцеї, ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою, наукові ліцеї, наукові ліцеї-інтернати, гімназії та ліцеї, у складі яких є інтернати з частковим або повним утриманням учнів

спеціалізовані школи (школи-інтернати), включаючи школи-інтернати з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей в галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою; ліцеї (ліцеї-інтернати); гімназії (гімназії-інтернати); колегіуми (колегіуми-інтернати)

дитячі будинки

загальноосвітні навчальні заклади для громадян, які потребують соціальної допомоги та реабілітації: загальноосвітні школи-інтернати, загальноосвітні санаторні школи-інтернати; спеціальні загальноосвітні школи-інтернати; загальноосвітні навчальні заклади для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, дитячі будинки

заклади професійної (професійно-технічної) освіти державної та комунальної власності в частині забезпечення видатків на здобуття повної загальної середньої освіти

професійно-технічні навчальні заклади державної та комунальної власності в частині забезпечення видатків на здобуття повної загальної середньої освіти

заклади фахової передвищої освіти і коледжі державної та комунальної власності в частині забезпечення видатків на здобуття повної загальної середньої освіти

вищі навчальні заклади I–II рівнів акредитації державної та комунальної власності в частині забезпечення видатків на здобуття повної загальної середньої освіти

Тобто з 01.01.2020 р. типи закладів освіти, наведені в ст. 1032 БКУ, відповідають вимогам Закону про освіту. Це підтверджують фахівці МОН у листі від 18.12.2019 р. № 4/3729-19.

Нагадаємо, що відповідно до п.п. 13 п. 3 Прикінцевих та перехідних положень Закону про освіту переоформлення установчих документів закладів освіти з метою приведення їх у відповідність до цього Закону здійснюється протягом п’яти років з дня набрання чинності цим Законом, тобто до 28.09.2022 р. Тож у закладів освіти є ще час на приведення своїх установчих документів у відповідність до вимог Закону про освіту.

Тому виникає запитання: якщо деякі заклади ще не привели свої установчі документи у відповідність до вимог Закону про освіту та ст. 9 Закону про ЗСО, чи не вплине це на оплату праці педагогічних працівників таких закладівДавайте розбиратися.

По-перше, відповідно до п.п. 1 п. 3 Прикінцевих та перехідних положень Закону про освіту до приведення законодавства й установчих документів закладів освіти у відповідність до Закону про освіту терміни «навчальний заклад» і «заклад освіти» є ідентичними.

По-друге, з 01.01.2020 р. новим п. 50 Прикінцевих положень БКУ встановлено, що до приведення установчих документів закладів освіти у відповідність до вимог Закону про освіту їх фінансове забезпечення здійснюється відповідно до порядку, який діяв у 2019 році, включаючи спрямування освітньої субвенції на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників у шкільних відділеннях навчально-виховних комплексів (далі — НВК) «дошкільний навчальний заклад — загальноосвітній навчальний заклад», «загальноосвітній навчальний заклад — дошкільний навчальний заклад» та у вечірніх (змінних) школах.

Тож виходить, що на спрямування освітньої субвенції це не вплинуло і перелік закладів освіти, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти, на оплату праці педагогічних працівників яких спрямовуються кошти освітньої субвенції, у 2020 році не змінився порівняно з 2019 роком. Це підтверджують фахівці МОН у листі від 18.12.2019 р. № 4/3729-19 та стверджують, що освітня субвенція у 2020 році буде надаватися аналогічно 2019 року закладам освіти, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти.

Та якщо розглянути детально кожен з підпунктів ч. 1 ст. 1032 БКУ, запитання все ж таки виникають.

Початкові школи, гімназії, ліцеї У п.п. 1 ч. 1 ст. 103БКУ визначено, що освітня субвенція надається на оплату праці педагогічних працівників початкових шкіл, гімназій, ліцеїв (крім дошкільних підрозділів (відділень, груп)).

Постало запитання: чи буде у 2020 році освітня субвенція спрямована на оплату праці педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти, якщо вони мають назву, наприклад, «школа I–III ступенів» або «загальноосвітня школа»?

Річ у тім, що до 01.01.2020 р. норма ст. 1032 БКУ містила узагальнене поняття типів закладів загальної середньої освіти (далі — ЗСО) без уточнення ступенів та конкретних типів закладів ЗСО. З 01.01.2020 р. законодавець вирішив уточнити, які саме типи закладів ЗСО відповідно до Закону про ЗСО отримують субвенцію на оплату праці педагогічних працівників. Так, ст. 9 Закону про ЗСО передбачено, що початкова школа, гімназія і ліцей — це заклади середньої освіти I, II та III ступенів відповідно (або структурний підрозділ іншого закладу освіти), що забезпечують початкову, базову середню та профільну середню освіту відповідно. Початкова школа, гімназія і ліцей можуть функціонувати як окремі юридичні особи або як структурні підрозділи, зокрема закладу ЗСО I–II, II–III чи I–III ступенів.

Для отримання субвенції точного співпадіння назви конкретного закладу ЗСО із типом закладів ЗСО, наведеного у п.п. 1 ч. 1 ст. 1032 БКУ, ніхто не вимагає. Тут головне — щоб ваш заклад ЗСО належав до типу закладів ЗСО, перелічених у п.п. 1 ч. 1 ст. 1032 БКУ. Як це перевірити? Відкрити статутні документи та визначити, до якого ступеня освіти (I–II, II–III чи I–III ступенів) належить ваш заклад. Враховуючи норми п.п. 13 п. 3 Прикінцевих та перехідних положень Закону про освіту, до 28.09.2022 р. у закладів є час, аби перейменуватися у початкову школу, гімназію чи ліцей.

НВК До 01.01.2020 р. у ст. 1032 БКУ окремо було перелічено серед отримувачів субвенції шкільні відділення НВК «дошкільний навчальний заклад — загальноосвітній навчальний заклад», «загальноосвітній навчальний заклад — дошкільний навчальний заклад». З 01.01.2020 р. вони окремо не виділяються. Лише зазначено, що на дошкільні підрозділи (відділення, групи) субвенція не виділяється, аналогічно 2019 року.

З 28.09.2017 р. Законом про освіту не передбачено функціонування НВК. Натомість передбачено, що заклад освіти може здійснювати освітню діяльність одночасно на різних рівнях освіти та за різними видами освіти, утворювати для цього структурні підрозділи (ч. 4 ст. 22 Закону про освіту). Фахівці МОН у листі від 09.11.2017 р. № 1/9-604 /(див. «Бухгалтерія: бюджет», № 4/2018, с. 11) уточнювали, що заклад освіти може здійснювати освітню діяльність одночасно на різних рівнях освіти, в тому числі на рівні дошкільної та початкової загальної середньої освіти, та утворювати для цього структурні підрозділи. Аналогічна ситуація стосується вечірніх (змінних) шкіл.

Тож до 28.09.2022 р. НВК та вечірні (змінні) школи мають час реорганізуватися у заклад ЗСО певного типу, визначений у ст. 9 Закону про ЗСО. А поки що нова ст. 50 Прикінцевих положень БКУ визначає, що у 2020 році освітня субвенція на оплату праці педагогічних працівників НВК та вечірніх шкіл буде здійснюватись, як і у 2019 році.

Санаторні та спеціальні школи З 01.01.2020 р. педагогічні працівники спеціальних та санаторних шкіл будуть отримувати зарплату за рахунок освітньої субвенції.

У ч. 2 ст. 9 Закону про ЗСО визначено, що спеціальною школою є заклад ЗСО для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку. В свою чергу санаторна школа — це заклад ЗСО з відповідним профілем для дітей, які потребують тривалого лікування. Тобто йдеться про спеціальні загальноосвітні навчальні заклади для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку.

Школи-інтернати, колегіуми Законом про освіту та Законом про ЗСО передбачено, що спеціалізовані школи (класи) з поглибленим вивченням окремих предметів, гімназії (гімназії-інтернати), ліцеї (ліцеї-інтернати), колегіуми (колегіуми-інтернати) державної та комунальної форми власності прирівняні до ліцеїв (закладів освіти III ступеня) і впродовж 5 років (до 28.09.2020 р.) мають привести свої статути у відповідність до цих законів (див. роз’яснення МОН від 18.05.2018 р. № 1/9-320).

Відтак, у п.п. 3 ч. 1 ст. 1032 БКУ зазначено типи закладів ЗСО відповідно до Закону про освіту, без згадки про колегіуми (колегіуми-інтернати). Проте до 28.09.2020 р. такі заклади можуть діяти, тому на оплату праці педагогічних працівників цих закладів у 2020 році, як і в минулому, має спрямовуватися освітня субвенція.

Дитбудинки До 01.01.2020 р. норма ст. 1032 БКУ передбачала спрямування освітньої субвенції на оплату праці педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів для громадян, які потребують соціальної допомоги та реабілітації (загальноосвітні школи-інтернати, загальноосвітні санаторні школи-інтернати; спеціальні загальноосвітні школи-інтернати; загальноосвітні навчальні заклади для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, дитячі будинки).

Натомість відповідно до п.п. 7 п. 3 Прикінцевих та перехідних положень Закону про освіту школи-інтернати для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, школи-інтернати для дітей, які потребують соціальної допомоги, перетворюються до 31.12.2021 р. у дитячі будинки. Однак у ч. 1 ст. 1032 БКУ вказані лише дитячі будинки, які і 2019 році були в ній визначені. Виникає запитання: чи буде у 2020 році освітня субвенція спрямована на оплату праці педагогічних працівників шкіл-інтернатів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, шкіл-інтернатів для дітей, які потребують соціальної допомоги, які не привели свої установчі документи у відповідність до норм Закону про освіту? Враховуючи відповідь МОН у листі від 18.12.2019 р. № 4/3729-19, педагогічні працівники цих закладів і у 2020 році зарплату будуть отримувати за рахунок освітньої субвенції.

ЗПТО Для закладів професійно (професійно-технічної) освіти в порядку отримання освітньої субвенції жодних змін не передбачено, окрім того, що їх назву у п.п. 5 ч. 1 ст. 1032 БКУ приведено у відповідність до норм Закону про освіту.

Заклади фахової передвищої освіти, коледжі В ст. 31 Закону про фахову передвищу освіту наведено типи закладів фахової передвищої освіти: фаховий коледж, військовий коледж сержантського складу, фаховий коледж із специфічними умовами навчання.

Натомість п.п. 2 ч. 2 роз. XIV Закону про фахову передвищу освіту встановлено, що вищі навчальні заклади I–II рівнів акредитації, які в системі вищої освіти здійснюють підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста і до 2020 року не отримають статусу коледжу, набувають статус закладу фахової передвищої освіти.

Тож вищі навчальні заклади I–II рівнів акредитації, які до 2020 року не отримали статус коледжу, та з 2020 року набули статусу закладу фахової передвищої освіти, також ті, що стали коледжами, з 01.01.2020 р. отримують освітню субвенцію, яка спрямовується на оплату праці педагогічних працівників у частині забезпечення видатків на здобуття повної загальної середньої освіти — п.п. 6 ч. 1 ст. 1032 БКУ.

Особливості-2020: доплата за сертифікацію із субвенції

У 2020 році бухгалтери стикнуться з такою новою виплатою, як доплата вчителям початкових класів закладів загальної середньої освіти, які успішно пройшли сертифікацію. Така виплата здійснюється за рахунок коштів освітньої субвенції. Про особливості встановлення такої доплати розповімо в одному з наступних номерів.

Розподіл субвенції

Статтею 18 Закону про держбюджет-2020 Кабміну надано право здійснювати розподіл резерву коштів освітньої субвенції та перерозподіл такої субвенції між місцевими бюджетами.

Освітня субвенція розподіляється між відповідними бюджетами на основі формули, затвердженої постановою КМУ від 27.12.2017 р. № 1088, та враховує такі параметри:

1) кількість учнів закладів ЗСО, учнів, які здобувають повну загальну середню освіту в закладах професійної (професійно-технічної) освіти державної та комунальної власності, студентів, які здобувають повну загальну середню освіту в закладах фахової передвищої освіти і коледжах державної та комунальної власності, у міській та сільській місцевості, гірських населених пунктах;

2) розрахункова наповнюваність класів;

3) навчальні плани.

Відповідно до п. 10 Прикінцевих положень Закону про держбюджет-2020 Кабміну доручено до 01.02.2020 р. опрацювати питання щодо збільшення освітньої субвенції, здійснивши її розподіл між місцевими бюджетами з урахуванням уточненого параметра кількості учнів усіх типів закладів загальної середньої освіти станом на 05.09.2019 р. та забезпечивши внесення відповідних змін до формули розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами.

Наразі формулою передбачено, що розподіл обсягу освітньої субвенції між місцевими бюджетами здійснюється, зокрема, на підставі:

  • контингенту учнів усіх типів закладів загальної середньої освіти станом на 5 вересня року, що передує поточному бюджетному періоду;
  • контингенту учнів групи VI (учні, які здобувають повну загальну середню освіту у ЗПТО державної або комунальної форми власності) станом на 1 січня року, що передує плановому бюджетному періоду, та контингенту студентів групи VII (студенти, які навчаються за державним та регіональним замовленням і здобувають повну загальну середню освіту у державних ЗВО, перелік яких визначений у додатку 10 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» від 07.12.2017 р. № 2246-VIII та фінансове забезпечення яких з 01.01.2018 р. здійснюється з місцевих бюджетів, та комунальних закладах вищої освіти) станом на 1 жовтня року, що передує плановому бюджетному періоду.

Інсайдери зазначають, що це дозволить врегулювати питання справедливого розподілу коштів відповідно до реальної кількості учнів та збільшить обсяг освітньої субвенції для окремих громад, також збереже власні кошти громад та частково вирішить питання з дефіцитом освітньої субвенції.

Варто відзначити, що перелік закладів освіти, вказаний у п. 3 Порядку та умов розподілу освітньої субвенції, наразі відрізняється від переліку отримувачів освітньої субвенції, визначеного у ч. 1 ст. 1032 БКУ. Відтак, орієнтуватися потрібно на перелік закладів освіти, наведений у ч. 1 ст. 1032 БКУ.

Субвенція — педагогам

Освітня субвенція спрямовується на оплату праці тільки педагогічних працівників.

Нагадаємо: перелік посад педагогічних працівників визначено Переліком № 963.

ВАЖЛИВО! Кошти освітньої субвенції не спрямовуються на оплату праці працівників, посади яких не вказані в Переліку № 963 (наприклад, бібліотекар, лаборант та ін.).

Резерв субвенції

Крім того, у складі освітньої субвенції передбачається резерв коштів, обсяг якого не може перевищувати 1 % загального обсягу субвенції.

Розподіл резерву освітньої субвенції здійснює Кабмін та він же може визначати напрями використання таких коштів. У абз. 10 п. 6 Порядку та умов розподілу освітньої субвенції визначено напрями спрямовування залишків освітньої субвенції.

Залишки освітньої субвенції можуть спрямовуватися насамперед на такі видатки:

  • придбання шкільних автобусів для перевезення дітей із закладів ЗСО, які будуть оптимізовані/об’єднані/реорганізовані;
  • оновлення навчальної та матеріально-технічної бази закладів ЗСО, які оптимізовані/об’єднані/реорганізовані або які повністю укомплектовані і до яких будуть довозиться учні закладів загальної середньої освіти;
  • придбання підручників і посібників (у тому числі електронних) для закладів освіти (за погодженням з МОН);
  • оснащення закладів освіти засобами навчання з фізики, хімії, біології, географії, математики, навчальними комп’ютерними комплексами з мультимедійними засобами навчання (інтерактивна дошка, інтерактивна панель із вмонтованим комп’ютером, мультимедійний проектор, під’єднаний до комп’ютера вчителя, учнівське комп’ютерне обладнання, програмне забезпечення, комутаційне обладнання тощо), навчальним обладнанням і методичним забезпеченням для початкової школи;
  • підключення закладів освіти до Інтернету, насамперед у сільській місцевості;
  • будівництво нових туалетних приміщень і реконструкцію, капітальний та поточний ремонт туалетних приміщень закладів ЗСО, в яких початкову освіту здобувають не менше 20 осіб, їх облаштування санітарно-гігієнічним обладнанням та розроблення відповідної проектної документації.

Субвенція може спрямовуватися на здійснення заходів з оптимізації мережі зазначених закладів та установ освіти.

Нагадаємо: МОН наказом від 28.01.2019 р. № 81 затвердило Методичні рекомендації щодо використання коштів освітньої субвенції для придбання засобів навчання, навчального обладнання та забезпечення належних санітарно-гігієнічних умов у приміщеннях закладів загальної середньої освіти за напрямами, визначеними розпорядженням КМУ від 18 грудня 2018 року № 1012. Ними рекомендовано перелік засобів навчання для оснащення кабінетів природничо-математичних предметів, вимоги до їх якості, а також рекомендовані заходи для створення належних санітарно-гігієнічних умов у приміщеннях закладів ЗСО.

 

Використані документи

БКУ — Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-VI.

Закон про держбюджет-2020 — Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» від 14.11.2019 р. № 294-IX.

Закон про освіту — Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 р. № 2145-VIII.

Закон про ЗСО — Закон України «Про загальну середню освіту» від 13.05.1999 р. № 651-XIV.

Порядок та умови надання освітньої субвенції — Порядок та умови надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, затверджені постановою КМУ від 14.01.2015 р. № 6.

Перелік № 963 — Перелік посад педагогічних та науково-педагогічних працівників, затверджений постановою КМУ від 14.06.2000 р. № 963.

Календар бухгал­тера
Завтра

ЄСВ із зарплати (доходу) за квітень 2020 року (гірничі підприємства)

29.05.20

Авансовий внесок з туристичного збору за травень 2020 року

ПДФО та ВЗ з нарахованого, але не виплаченого доходу за квітень 2020 року

ПДВ за квітень 2020 року (платники, у яких податковий період дорівнює календарному місяцю)

Плата за землю за квітень 2020 року

Акцизний податок за квітень 2020 року

Вверх
Закрыть
Замовити зворотній дзвінок
Буде виконано оформлення передплати на обране видання
Телефон
Оформити
Повернутися
Закрыть
Вибачте, на обраний вами період передплата не здійснюється. Для того щоб задати своє питання телефонуйте на наші контактні телефони або скористайтеся формою зворотного зв'язку