Статті

Ш

Штатний розпис Національного природного парку: на що звернути увагу з 2020 року

Просимо допомогти у визначенні професійних назв посад у штатному розписі нашого Національного природного парку (список додаємо) та їх кодів згідно з Класифікатором професій.

20 грудня, 2019
Тема:

Статтю взято з газет "Бухгалтерія: бюджет" №48/2019

Людмила Сабадаш, експерт газети «Бухгалтерія: бюджет»

Тему застосування Класифікатора професій (КП) на прикладах різних установ (закладів) бюджетної сфери ми розглядали не раз (див. наприклад, газету «Бухгалтерія: бюджет», № 31/2018; № 33/2018, с. 28; № 34/2018, с. 27; № 36/2018, с. 13 тощо). Наразі розберемо назви посад працівників Національного природного парку, зазначені в запитанні читача.

Головний природознавець  заступник директора

Згідно з розд. ІІІ Примірних штатів № 145 в апараті управління установ ПЗФ1 Мінприроди передбачено посаду «головний природознавець». Ця посада і містилась в штатних розписах установ, хоча по факту такий працівник був заступником директора установи. Але в 2019 році цей недолік почали виправляти, спершу відкоригувавши порядок встановлення посадового окладу такого працівника.

Природно-заповідний фонд.

Так, наказом Мінприроди від 08.08.2019 р. № 289 (див. газету «Бухгалтерія: бюджет», № 36/2019, с. 4), який застосовується з 01.01.2020 р., внесено зміни до наказу № 90. Зокрема, виключено посаду «головний природознавець» (раніше його оклад визначався відповідно до 17–18 тарифних розрядів). Тому з 01.01.2020 р. посадовий оклад такого працівника визначається як й іншим заступникам директора — відповідно до п.п. 2 п. 2.1 наказу № 90, тобто на 5–15 % нижче, ніж оклад керівника, визначений за схемами тарифних розрядів, затвердженими цим наказом.

Назва посади Незважаючи на те що КП містить посаду «головний природознавець» (код КП — 1221.1), з 01.01.2020 р. використовувати її в штатному розписі та трудових книжках не можна — потрібно орієнтуватися на посаду заступника керівника.

Зазначимо, що в КП професійної назви, яка б стосувалася працівників установ ПЗФ, немає. Тому відповідно до додатка В до КП назва посади «заступник директора» утворюється шляхом додавання похідного слова «заступник» до базової посади «директор» (назва в КП — «директор (начальник) організації (дослідної, конструктивної, проектної)») зі збереженням коду базової посади, як це передбачено приміткою 1 додатка В до КП (в даному випадку код КП — 1210.1, коду ЗКППТР2 немає). А відповідно до примітки 2 додатка В до КП за потреби назва посади може бути розширена з метою уточнення конкретного сегменту роботи, за який відповідає цей заступник, наприклад, «заступник директора з природознавчих питань» або «заступник директора з природознавчої роботи» тощо.

Загальносоюзний класифікатор професій робітників, посад службовців та тарифних розрядів, затверджений постановою Держкомітету СРСР з стандартів від 27.08.1986 р. № 016 (застосовувався до грудня 1995 року).

ДО ВІДОМА. Згідно з положеннями КП не допускається утворення розширених (подвійних) назв посад (професій) через дефіс, крім тих, що передбачені в Класифікаторі і є встановленою кодифікованою назвою однієї посади (наприклад, «секретар-друкарка» тощо) (див. листи Мінсоцполітики від 18.03.2016 р. № 106/13/116-16 та від 04.08.2017 р. № 2084/0/101-17/284).

У КП немає такої подвійної назви, як «заступник директора —головний природознавець», тому утворювати таку посаду і зазначати її в кадрових документах не рекомендуємо.

Перейменування Як зробити таке перейменування? Зазначимо, що в законодавстві не визначено порядок дій для такого випадку (і про виправлення помилки також не йдеться).

На наш погляд, порядок дій може бути такий:

  • зі штатного розпису виводять посаду «головний природознавець» та вводять посаду «заступник директора». Працівника при цьому інформують про таке перейменування та отримують його згоду. Повідомляти за два місяці про такий факт не треба, оскільки не йдеться про погіршення умов праці чи зміну посадових обов’язків;
  • працівника з посади «головний природознавець» переводять на посаду «заступник директора». Нагадаємо, що таке переведення слід відобразити в таблиці 5 форми Д4 за місяць, в якому здійснено переведення.

Далі розглянемо професійні назви посад інших працівників згідно з КП (та їх коди), зазначені в запитанні читача.

В штатному розписі установи зазначено…

… провідний юрисконсульт КП містить посаду «юрисконсульт» (код КП — 2429, код ЗКППТР — 25500). Довідником № 336 для посади передбачено кваліфікаційні категорії (провідний; І; ІІ). А запис про назву професії в штатному розписі (трудових книжках) виконується із зазначенням категорії, наявної в працівника. Отже, якщо ваш юрисконсульт має кваліфікаційну категорію «провідний», то в кадрових документах ви зазначаєте «провідний юрисконсульт» (коди такі самі, як для базової посади).

… начальник науково-дослідного відділу КП містить посаду «завідувач (начальник) відділу (науково-дослідного, конструкторського, проектного та ін.)» (код КП — 1237.2, код ЗКППТР — 21988). Відповідно до прийнятої структури КП у дужках може визначатися:

  • складова професійної назви роботи;
  • вид економічної діяльності або напрям використання професійної назви роботи;
  • споріднена (однотипна) професійна назва роботи, яка може застосовуватися окремо в межах цієї класифікаційної групи.

Вам потрібно обрати щось одне, тобто конкретну назву, яка показує конкретне місце роботи. Тобто, у вашому випадку в штатному розписі (трудовій книжці) зазначають «начальник науково-дослідного відділу»3 або просто «начальник відділу»(коди такі самі, як для базової посади).

Правильніше розкривати дужки наступним чином: «начальник відділу науково-дослідного». Але! Ми не бачимо значної помилки в тому, що у штатному розписі (трудовій книжці) буде зазначено: «начальник науково-дослідного відділу».

… провідний науковий співробітник По-перше, КП містить посаду «науковий співробітник (агрономія, зоотехнія, лісівництво, природно-заповідна справа)» (код КП — 2213.1, код ЗКППТР відсутній).

Як було сказано вище, відповідно до прийнятої структури КП у дужках може зазначатися вид економічної діяльності або напрям використання професійної назви роботи. Якщо професійна назва роботи містить у дужках запис про вид економічної діяльності або напрям використання, при застосуванні такої назви уточнення не прописуються. На це звертало увагу Мінсоцполітики в листі від 06.03.2019 р. № 48/0/193-19. Отже, в штатному розписі (трудовій книжці) зазначають «науковий співробітник» (коди такі самі, як для базової посади).

По-друге, відповідно до ст. 31 Закону № 848 «провідний науковий співробітник» є назвою посади наукового працівника, але в КП немає такої посади. Тому відповідно до примітки 1 додатка В до КП посаду утворюють шляхом додавання похідного слова «провідний» до базової посади. Отже, в кадрових документах ви зазначаєте «провідний науковий співробітник» (коди такі самі, як для базової посади).

… начальник відділу — головний бухгалтер Наказ № 90 та Примірні штати № 145 містять посаду «головний бухгалтер», а не «начальник відділу — головний бухгалтер» (КП також не містить такої професійної назви роботи), тому в штатному розписі та трудовій книжці потрібно зазначати саме «головний бухгалтер». Про те, що очільника бухслужби слід іменувати саме так, звертала увагу і ДКСУ в листі від 21.03.2018 р. № 16-08/292-4660 (див. газету «Бухгалтерія: бюджет», № 31/2018, с. 3).

… провідний бухгалтер КП містить посаду «бухгалтер (з дипломом магістра)», який належить до професіоналів (код КП — 2411.2, а код ЗКППТР — 20281). Довідником № 336 для посади передбачено кваліфікаційні категорії (провідний; І; ІІ). Запис про назву професії виконується із зазначенням категорії, наприклад, «провідний бухгалтер (з дипломом магістра)» або «бухгалтер (з дипломом магістра) І категорії».

Також КП містить посаду «бухгалтер», яка належить до спеціалістів (код КП — 3433, а код ЗКППТР — 20281). Довідником № 336 для посади передбачено кваліфікаційні категорії (І; ІІ). Запис про назву професії виконується із зазначенням наявної категорії, наприклад, «бухгалтер І категорії».

… начальник відділу державної охорони природно-заповідного фонду Відповідно до додатка до Положення № 1127 відділ (сектор) державної охорони природно-заповідного фонду є підрозділом служби державної охорони природно-заповідного фонду України (є правоохоронним органом). Тому використовувати код КП 1237.2, передбачений для посади «Завідувач (начальник) відділу (науково-дослідного, конструкторського, проектного та ін.)» немає підстав (адже така посада належить до професійного угрупування «Начальники (завідувачі) науково-дослідних підрозділів та підрозділів з науково-технічної підготовки виробництва та інші керівники»). А працівники державної охорони природно-заповідного фонду виконують природоохоронні функції, тобто не виконують науково-дослідну роботу.

В такому випадку можна вибрати посаду «начальник відділу» (код КП — 1221.2код ЗКППТР відсутній), яка належить до професійного угрупування «Начальники (інші керівники) та майстри виробничих підрозділів у сільському, лісовому та водному господарствах, у риборозведенні, рибальстві та природно-заповідній справі». Відповідно до примітки 2 додатка В до КП назва професії може бути розширена термінами та словами, які уточнюють місце роботи, виконувані роботи, сферу діяльності, тобто «начальник відділу державної охорони природно-заповідного фонду».

Так само вибираємо з КП професійну назву роботи «начальник відділення» (код КП — 1221.2, код ЗКППТР відсутній) та утворюємо посаду «начальник природоохоронного науково-дослідного відділення»4.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! З 01.01.2020 р. посадовий оклад «начальника природоохоронного науково-дослідного відділення» визначається як для керівників основних структурних підрозділів (14 — 18 тарифний розряд).

… начальник відділу рекреації та еколого-освітньої роботи Відповідно до визначення, наведеного в Положенні № 330, робота у відділі рекреації не є науково-дослідною, тому аналогічно поясненням, наведеним вище, потрібно обрати посаду «начальник відділу» (код КП — 1221.2, код ЗКППТР відсутній) та розширити її словами, які уточнюють місце роботи, виконувані роботи, сферу діяльності, тобто «начальник відділу рекреації та еколого-освітньої роботи».

... фахівець І категорії В запитанні вказано, що особа є фахівцем господарського відділу.

Втім, додаток 4 до наказу № 90 конкретизує посади фахівців (наприклад, діловод, секретар тощо). Оскільки не вказано конкретно, виконання яких обов’язків покладено на працівника, то можна обрати універсальну посаду — «фахівець» (код КП — 3439, код ЗКППТР — 24771). Запис про назву професії виконується із зазначенням категорії, наприклад, «фахівець І категорії».

 

Використані документи

КП — Національний класифікатор України «Класифікатор професій ДК 003:2010», затверджений наказом Держспоживстандарту від 28.07.2010 р. № 327.

Наказ № 90 — наказ Мінприроди «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ природно-заповідного фонду, наукових та науково-дослідних установ Міністерства екології та природних ресурсів України» від 24.03.2011 р. № 90.

Примірні штати № 145  Примірні штати працівників установ природно-заповідного фонду Мінприроди України, затверджені наказом Мінприроди від 08.05.2014 р. № 145.

Довідник № 336 — Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1 «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності», затверджений наказом Мінпраці від 29.12.2004 р. № 336.

Закон № 848 — Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» від 26.11.2015 р. № 848-VIII.

Положення № 330 — Положення про рекреаційну діяльність у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду України, затверджене наказом Мінохорони навколишнього природного середовища від 22.06.2009 р. № 330.

Положення № 1127 — Положення про службу державної охорони природно-заповідного фонду України, затверджене постановою КМУ від 14.07.2000 р. №1127.

Календар

На цьому тижні
подій немає

Вверх
Закрыть
Замовити зворотній дзвінок
Буде виконано оформлення передплати на обране видання
Телефон
Оформити
Повернутися
Закрыть
Вибачте, на обраний вами період передплата не здійснюється. Для того щоб задати своє питання телефонуйте на наші контактні телефони або скористайтеся формою зворотного зв'язку