Статті

П

Про зміни, внесені до Типової кореспонденції

(коментар до наказу МФУ «Про затвердження Змін до Типової кореспонденції субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов’язаннями розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами» від 17.09.2019 р. № 386)

27 жовтня, 2019
Тема:

Статтю взято з газети "Новий бюджетний облік" №10/2019

Павло Зозуля, експерт газети

Поступово Мінфін удосконалює Типову кореспонденцію (документ див. далі у номері), коригуючи її та доповнюючи новими проводками. Тож у жовтні бюджетники отримали нову порцію змін, яку подано як Типову кореспонденцію, викладену в новій редакції, а самі зміни затверджено коментованим наказом № 386 (почав діяти 18.10.2019 р.).

Проаналізуємо нововведення докладніше.

Знос основних засобів у разі внутрішньовідомчого передання Рядки 1.12–1.13 розд. 1 «Облік основних засобів» Типової кореспонденції викладено в новій редакції. Зміни стосуються відображення суми зносу в разі внутрішньовідомчого передання основних засобів у межах органу, уповноваженого управляти об’єктами державної (комунальної) власності. Тож відтепер згадану операцію будемо показувати в бухобліку таким чином:

  • установа, яка передає, суму амортизації основних засобів, яку нараховано в місяці вибуття, відносить до фінансового результату виконання кошторису звітного періоду новою проводкою: Дт 5511 — Кт 8014, 8114.
  • установа, яка отримує, суму амортизації отриманих основних засобів, нараховану в місяці вибуття, не відображає.

Внутрішнє переміщення капінвестицій Типову кореспонденцію доповнено рядками 1.14–1.16 розд. 1 «Облік основних засобів», де знайшли своє відображення операції безоплатного передання капінвестицій в об’єкти незавершеного будівництва в межах органу, уповноваженого управляти об’єктами державної (комунальної) власності. З огляду на те, що переміщення внутрішнє, заборгованості й доходу не виникає, а капінвестиції, тобто накопичені витрати, передають, задіявши фінрезультат. Так, з’явилися проводки, призначені для обох сторін:

1) установа, яка передає, виводить у «нуль» капітальні інвестиції та цільове фінансування — субрахунки, відповідно, 1311 (1312) та 5411, тобто відносить на фінрезультат виконання кошторису (субрахунок 5511) або накопичений фінрезультат виконання бюджету (субрахунок 5512);

2) установа, яка отримує:

  • зараховує капітальні інвестиції, але без участі «дохідних» субрахунків, як і у випадку з основними засобами, тим самим збільшує фінансовий результат: Дт 1311 (1312) — Кт 5511 (5512);
  • під час введення в експлуатацію об’єктів незавершеного будівництва переводить накопичені витрати до складу активів — основних засобів або інших необоротних матеріальних активів, одночасно збільшуючи внесений капітал: Дт 5511 (5512) — Кт 5111.

Рух інвестиційної нерухомості Новими рядками 1.34–1.36 розд. 1 «Облік основних засобів» поповнилася Типова кореспонденція стосовно відображення операцій переведення об’єктів основних засобів з операційної нерухомості до інвестиційної та навпаки, а також переведення інвестиційної нерухомості до складу запасів. Необхідність складати такі проводки виникла через те, що розд. III НС 129 «Інвестиційна нерухомість» містить положення, відповідно до якого в разі зміни характеру використання нерухомості суб’єкти державного сектору мають можливість перевести її з операційної до інвестиційної та навпаки. Переводять інвестиційну нерухомість до складу запасів також у разі зміни способу використання цього активу, що підтверджується початком підготовки до продажу (п. 2 розд. III НС 129 «Інвестиційна нерухомість»).

Знос нематеріальних активів у разі внутрішньовідомчого передання Аналогічно до скоригованих змін щодо відображення зносу в разі внутрішньовідомчого передання основних засобів Мінфін паралельно вніс зміни і до рядків 2.7–2.8 розд. 2 «Облік нематеріальних активів».

Внутрішньовідомче передання запасів, у т. ч. «цільових» Рух запасів та інших нефінансових активів за операціями з внутрішньовідомчого передання, облік якого було наведено в рядках 3.2, 3.3 розд. 3 «Облік запасів» Типової кореспонденції, замінено новими блоками проводок — рядками 3.2–3.6. Згідно з наказом № 386 відображення в обліку операції внутрішнього переміщення (передання та отримання) запасів (у тому числі і тих, які придбавалися за кошти фінансування заходів цільового призначення) не змінилося: Дт 2711 — Кт 15, 18. Але відтепер Типова кореспонденція поповнилася новими проводками:

  • віднесення до капінвестицій вартості запасів, отриманих за операціями з внутрішньовідомчого передання, які придбавалися за «цільові» кошти: Дт 1311, 1312 — Кт 1815;
  • зменшення зобов’язань за розрахунками з внутрішньовідомчого отримання запасів, що придбавалися за «цільові» кошти, після введення в експлуатацію необоротних активів: Дт 6611 — Кт 54;
  • зменшення дебіторської заборгованості за внутрішніми розрахунками на суму вартості переданих запасів, придбаних за «цільові» кошти, після введення в експлуатацію необоротних активів установою-отримувачем: Дт 54 — Кт 2711.

Трансферти Розділ 5 «Облік операцій з грошовими коштами» Типової кореспонденції доповнено новими рядками 5.3, 5.4. Відтепер врегульовано питання щодо відображення надходження і віднесення до первісної вартості коштів місцевого бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку: Дт 2311, 2313 — Кт 7512; Дт 7512 — Кт 54.

Стипендії Скориговано рядок 8.2 розд. 8 «Операції із заробітною платою» Типової кореспонденції — додано за дебетом субрахунок 8511, адже саме цей субрахунок призначено для обліку видатків, пов’язаних із наданням, зокрема, академічних та соціальних стипендій, як необмінної операції (Порядок № 1219).

Ситуації щодо застосування на практиці нових проводок розглянемо в наступних наших номерах.

Календар бухгал­тера
15.07.20

Звіт про використання КОРО та РК (форма № ЗВР-1) за червень 2020 року

Довідка про використані РК за червень 2020 року

Фінансова та бюджетна звітність розпорядників та одержувачів коштів державного і місцевого бюджету

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7д, №7м) за червень 2020 року

20.07.20

Податкова декларація з ПДВ за червень 2020 року

Вверх
Закрыть
Замовити зворотній дзвінок
Буде виконано оформлення передплати на обране видання
Телефон
Оформити
Повернутися
Закрыть
Вибачте, на обраний вами період передплата не здійснюється. Для того щоб задати своє питання телефонуйте на наші контактні телефони або скористайтеся формою зворотного зв'язку