Статті

З

Зміни до типових документів щодо планування і виконання місцевих бюджетів: вивчаємо і застосовуємо

(коментар до наказу МФУ «Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України» від 07.08.2019 р. № 336)

23 вересня, 2019
Тема:

Стаття з газети "Бухгалтерiя: бюджет" №36

Людмила Линник юрист газети «Бухгалтерія: бюджет»

Щороку приблизно з серпня починається найактивніша фаза підготовки до нового бюджетного року, а саме: формування бюджетних запитів, підготовка проекту бюджету та його прийняття.

І в самий розпал цього процесу Мінфін видав наказ, що коментується, яким вніс зміни до типових форм документів щодо складання і виконання місцевих бюджетів: бюджетних запитів, паспортів бюджетних програм та рішення про місцевий бюджет.

Скажемо відразу: зміни загалом незначні та націлені на приведення цих форм у відповідність до оновленого бюджетного законодавства. Більш того, зміни набувають чинності поступово: у 2019, 2020 та 2021 роках. Про новації, строки та порядок їх застосування розкажемо детальніше.

Зміни, загальні для всіх документів

Нагадаємо, що з 01.01.2019 р. нова ч. 4 ст. 76 БКУ1 передбачає, що в рішенні про місцевий бюджет видатки та кредитування за головними розпорядниками коштів місцевого бюджету повинні бути деталізовані за програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету, за групами функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету та окремими категоріями економічної класифікації видатків бюджету і класифікації кредитування бюджету. Тому наказом, що коментується, відповідним чином підкориговано і типові форми документів щодо складання і виконання місцевих бюджетів.

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-VI.

Далі про кожну розповімо окремо.

Форми бюджетних запитів

Зміни-2019 Розпорядники коштів місцевих бюджетів готують бюджетні запити за типовими формами бюджетних запитів, затвердженими наказом № 6482. До них внесено такі зміни.

Наказ МФУ «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів» від 17.07.2015 р. № 648.

По-перше, виключено типові форми: Бюджетний запит на 20__ — 20__ роки загальний (Форма 20__-4), Бюджетний запит на 20__ — 20__ роки індивідуальний (Форма 20__-5) та Бюджетний запит на 20__ — 20__ роки додатковий (Форма 20__-6), затверджені наказом № 8613.

Наказ МФУ «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2015 року № 648» від 30.09.2016 р. № 861.

Нагадаємо, що ці форми використовувались для місцевих бюджетів, при формуванні яких не застосовується програмно-цільовий метод у бюджетному процесі (далі — ПЦМ). Але, як відомо, з 01.01.2019 р. на підставі Закону № 22334 всі без винятку місцеві бюджети перейшли на ПЦМ. При цьому, вже при складанні бюджетних запитів восени 2018 року, а потім — і при формуванні бюджету на 2019 рік, навіть сільські і селищні ради громад, де не утворено ОТГ, застосовують ПЦМ. Тобто підстав для застосування вищевказаних форм немає вже з осені 2018 року. Втім, досі наказ № 861 залишався чинним, тож форми «не для ПЦМ», затверджені ним, стали атавізмом. Наказом, що коментується, це питання врегульовано.

Закон України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» від 07.12.2017 р. № 2233-VII.

По-друге, внесено зміни до типової форми Бюджетного запиту на 20__ — 20__ роки загального (Форма 20__-1), затвердженої наказом № 648. Зокрема, відтепер поряд з кодом Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету (ТПКВКМБ) у ній необхідно зазначати код ЄДРПОУ головного розпорядника та код бюджету.

Також форму доповнено новим розділом 3 «Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення». Він передбачає внесення прогнозованих показників із застосуванням середньострокового планування.

По-третє, на виконання ч. 4 ст. 76 БКУ (див. вище) внесено зміни до таких типових форм: Бюджетний запит на 20__ — 20__ роки індивідуальний (Форма 20__-2) та Бюджетний запит на 20__ — 20__ роки додатковий (Форма 20__-3), затверджених наказом № 648. Так, у п п. 1–3 таких форм слід зазначати: коди Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету і найменування головного розпорядника та відповідального виконавця, їх коди за ЄДРПОУ, коди ТПКВКМБ та Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету, яким відповідає бюджетна програма, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету, код бюджету.

Зміни набирають чинності з моменту офіційного оприлюднення наказу, що коментується. Якщо він буде оприлюднений найближчим часом, тобто до закінчення подання бюджетних запитів, то запити на наступний рік слід формувати вже за оновленими формами.

Рішення про місцевий бюджет

Типова форма рішення про місцевий бюджет затверджена наказом № 6685 (далі — Типова форма № 668). І вона теж зазнала змін.

 
Наказ МФУ «Про затвердження Типової форми рішення про місцевий бюджет» від 03.08.2018 р. № 668.

Зміни-2019 Зміни до Типової форми № 668 зумовлені врегулюванням Законом № 26216 механізму здійснення за рішенням обласних рад відповідними облрадами чи ОДА зовнішніх запозичень та надання місцевих гарантій.

Закон України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» від 22.12.2018 р. № 2621-VIII.

Тому новим п.п. 2 п. 11 Типової форми № 668 передбачено, що місцеві гарантії можуть надаватись для забезпечення повного або часткового виконання боргових зобов’язань суб’єктів господарювання — резидентів України, що належать до комунального сектору економіки, розташовані на відповідній території та здійснюють на цій території реалізацію інвестиційних проектів, метою яких є розвиток комунальної інфраструктури, відновлення та реконструкція об’єктів спільної власності територіальних громад або державної власності або впровадження ресурсозберігаючих технологій, а також реалізацію проектів будівництва, реконструкції, капітального ремонту автомобільних доріг загального користування державного, місцевого значення.

По тексту Типової форми № 668 також додано обласні ради.

Зазначимо, що рішення про місцевий бюджет на наступний рік місцеві ради повинні прийняти не пізніше 25 грудня відповідного поточного року (ст. 77 БКУ). Таким чином, виходить, якщо коментований наказ буде оприлюднено найближчим часом, то слід застосовувати форму з урахуванням цих змін.

Зміни-2020 З 01.01.2020 р. відповідно до наказу, що коментується, Типова форма № 668 теж зазнає змін. Так, у назві рішення про місцевий бюджет та в додатках до нього слід буде вказувати код бюджету.

Паспорти бюджетних програм та звіти про їх виконання

Зміни-2019 Як відомо, п. 1.10 Правил № 8367 містить перелік випадків, коли вносяться зміни до паспортів бюджетних програм протягом бюджетного періоду шляхом затвердження їх у новій редакції в порядку, встановленому для складання паспортів бюджетних програм. Наказом, що коментується, дещо уточнено один з них.

Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджені наказом МФУ від 26.08.2014 р. № 836.

Так, зазначається, що зміни до паспортів вносять у разі внесення змін до спецфонду кошторису бюджетної установи в частині власних надходжень бюджетних установ, що призводять до виникнення нових напрямів використання бюджетних коштів (раніше — нових завдань бюджетної програми). Відповідні зміни внесено до абз. 9 п. 1.10 Правил № 836. Запрацюють вони з дня набрання чинності наказом, що коментується.

Зміни-2020 Протягом 45 днів з дня набрання чинності рішенням про місцевий бюджет затверджуються паспорти цих бюджетних програм відповідно до Правил № 836 (ч. 8 ст. 20 БКУ). На виконання ч. 4 ст. 76 БКУ (див. вище) наказом, що коментується, внесено зміни до Правил № 836.

Так, з 01.01.2020 р. буде викладено в новій редакції п. 2.1 Правил № 836. А саме, уточнюється інформація, яку треба наводити в п. 1–4 паспорта бюджетної програми місцевого бюджету.

ЦИТАТА. «2.1. У пунктах 1–4 форми паспорта бюджетної програми місцевого бюджету (далі — форма паспорта) визначаються відповідно коди Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету і найменування головного розпорядника та відповідального виконавця, їх коди за ЄДРПОУ, коди Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету, яким відповідає бюджетна програма, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету, код бюджету, бюджетні призначення, встановлені рішенням про місцевий бюджет, або бюджетні асигнування, встановлені розписом місцевого бюджету, у випадках, передбачених абзацами четвертим–шостим пункту 1.3 розділу I цих Правил».

(оновлений п. 2.1. Порядку № 836, який запрацює з 01.01.2020 р.)

Відповідно, коментованим наказом з 01.01.2020 р. буде підкориговано і форму паспорта бюджетної програми місцевого бюджету, наведену в додатку до Порядку № 836, в частині цих пунктів.

Більше наказом, що коментується, змін у 2020 році не передбачається. Але! Нагадаємо, що з 01.01.2020 р. запрацюють зміни, внесені наказом № 12098 до розд. ІІІ Вимоги до складання звіту про виконання паспорта бюджетної програми Правил № 836. Так, вимоги до складання звіту про виконання паспорта бюджетної програми будуть дещо уточнені та деталізовані. Відповідно, зміниться і форма Звіту про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету, наведена в додатку до Правил № 836.

Наказ МФУ «Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України» від 29.12.2018 р. № 1209.

Зміни-2021 Вище ми зазначили, що з 2020 року в п. 1–4 форми паспорта бюджетної програми треба буде вказувати нову інформацію.

Відповідно до наказу, що коментується, таку ж саме інформацію слід буде зазначати з 01.01.2021 р. у Звіті про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету. Відповідні зміни вносяться до п. 3.1 розд. ІІІ Вимоги до складання звіту про виконання паспорта бюджетної програми Правил № 836.

ЦИТАТА. «3.1. У пунктах 1–3 форми звіту про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету (далі — форма звіту) наводяться відповідно коди Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету і найменування головного розпорядника та відповідального виконавця, їх коди за ЄДРПОУ, коди Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету, яким відповідає бюджетна програма, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету та код бюджету».

(оновлений п. 3.1. розд. ІІІ Порядку № 836, який запрацює з 01.01.2021 р.)

Календар бухгал­тера
28.02.20

Фінзвітність за IV квартал 2019 року до органів статистики

Структурне обстеження підприємства за 2019 рік

Звіт про зайнятість та працевлаштування інвалідів за 2019 рік (форма № 10-ПІ)

ЄСВ із зарплати (доходу) за січень 2020 року (гірничі підприємства)

Авансовий внесок з туристичного збору за лютий 2020 року

ПДФО та ВЗ з нарахованого, але не виплаченого доходу за січень 2019 року

ПДВ за січень 2020 року (платники, у яких податковий період дорівнює календарному місяцю)

Вверх
Закрыть
Замовити зворотній дзвінок
Буде виконано оформлення передплати на обране видання
Телефон
Оформити
Повернутися
Закрыть
Вибачте, на обраний вами період передплата не здійснюється. Для того щоб задати своє питання телефонуйте на наші контактні телефони або скористайтеся формою зворотного зв'язку