Статті

М

Методрекомендації ведення обліку лікарських засобів та медичних виробів: нова порція змін

(коментар до наказу МОЗ «Про внесення змін до Методичних рекомендацій ведення обліку лікарських засобів та медичних виробів у закладах охорони здоров’я» від 24.06.2019 р. № 1428)

23 серпня, 2019

Cтаттю взято з газети  "Новий бюджетний облік"№8

Ольга Сусла, експерт газети

Лідія Безкоровайна, експерт газети

Не встигли медичні заклади звикнути до оновлених у січні поточного року Методрекомендацій № 635, як МОЗ знов порадував свіженькою порцією змін до цього нормативного документа. І стосуються вони як КНП, так і бюджетників. Цього разу новації, викладені у коментованому наказі № 1428, не є такими глобальними порівняно із попередніми. Розглянемо докладніше кожну з них.

Не всяк медвиріб є запасом Одним з уточнень, яке було внесено у п.п. 1 п. 1 розд. ІІ Методрекомендацій № 635, є те, що лише лікарські засоби та медичні вироби, які не беруться на облік як основні засоби та є об’єктами обліку запасів, відображають у бухобліку, керуючись цими рекомендаціями.

Тож пропонуємо більш детально дослідити склад і призначення лікарських засобів та медичних виробів, щоб зрозуміти, які з них слід обліковувати, дотримуючись Методрекомендацій № 635.

В абз. 2 ч. 1 ст. 2 Закону про лікарські засоби зазначено, що лікарський засіб — це будь-яка речовина або комбінація речовин (одного або декількох активних фармацевтичних інгредієнтів (АФІ) та допоміжних речовин), що має властивості та призначення для лікування або профілактики захворювань у людей, чи будь-яка речовина або комбінація речовин (одного або декількох АФІ та допоміжних речовин), яка може бути призначена для запобігання вагітності, відновлення, корекції чи зміни фізіологічних функцій у людини шляхом здійснення фармакологічної, імунологічної або метаболічної дії або для встановлення медичного діагнозу.

В абз. 1 част. 2 ст. 2 Закону про лікарські засоби наведено перелік можливих лікарських засобів, серед них: АФІ, продукція «in bulk»; готові лікарські засоби (лікарські препарати, ліки, медикаменти); гомеопатичні засоби; засоби, які використовуються для виявлення збудників хвороб, а також боротьби із збудниками хвороб або паразитами; лікарські косметичні засоби та лікарські домішки до харчових продуктів.

Отже, усі лікарські засоби обліковують у складі виробничих запасів.

Медичний виріб — будь-який інструмент, апарат, прилад, пристрій, програмне забезпечення, матеріал або інший виріб, що застосовуються як окремо, так і в поєднанні між собою (включаючи програмне забезпечення, передбачене виробником для застосування спеціально для діагностичних та/або терапевтичних цілей та необхідне для належного функціонування медичного виробу), призначені виробником для застосування з метою забезпечення діагностики, профілактики, моніторингу, лікування або полегшення перебігу хвороби пацієнта в разі захворювання, діагностики, моніторингу, лікування, полегшення стану пацієнта в разі травми чи інвалідності або їх компенсації, дослідження, заміни, видозмінювання або підтримування анатомії чи фізіологічного процесу, контролю процесу запліднення та основна передбачувана дія яких в організмі або на організм людини не досягається за допомогою фармакологічних, імунологічних або метаболічних засобів, але функціонуванню яких такі засоби можуть сприяти (п.п. 9 п. 2 Технічного регламенту № 753).

До медичних виробів належать лабораторні реактиви (реагенти), перев’язувальні та шовні засоби, стоматологічні матеріали, санітарно-гігієнічні вироби та матеріали, протезно-ортопедичні вироби, лабораторний посуд, окулярна оптика, санітарні сумки, аптечки, клінічні вироби з гуми, полімеру та інших матеріалів, інші прилади та обладнання.

Як бачимо, такі активи можуть відрізнятись строком їх корисного використання, а отже, можуть обліковуватись як у складі виробничих запасів та МШП, так і у складі основних засобів або малоцінних необоротних матеріальних активів. І ось тут слід бути обережними, оскільки дія Методрекомендацій № 635 не поширюється на необоротні активи суб’єкта державного сектора. Тож лише медичні вироби, які є запасами, обліковують відповідно до вказаних Методрекомендацій.

Про деякі зміни в організації бухобліку Окрім зазначеного уточнення, у розд. II Методрекомендацій № 635 також додано уточнення щодо місць відповідального зберігання лікарських засобів та медичних виробів: не лише на складі, у відділенні та на постах, а й у кабінетах (п.п. 3 п. 1 розд. II Методрекомендацій № 635).

Розділ II Методрекомендацій № 635 також зазнав таких незначних змін стосовно дотримання строків зберігання медикаментів та подання первинних документів:

  • до повноважень бухгалтерської служби додано ще одне — забезпечення дотримання правил ведення обліку лікарських засобів та медичних виробів на складі, в інших місцях зберігання запасів у строки, встановлені керівником закладу охорони здоров’я;
  • матеріально відповідальні особи подають усі первинні документи з надходження та вибуття лікарських засобів і медичних виробів до бухгалтерської служби у визначений строк.

Про методи списання, облік нестач та лишків Остаточно узгоджено порядок бухобліку, а саме порядок визнання, первісної оцінки та вибуття лікарських засобів та медичних виробів (п. 2 розд. II Методрекомендацій № 635) із МР з обліку запасів.

По-перше, додано умови визнання активом зазначених вище запасів — тепер згідно з п. 1 розд. II МР з обліку запасів, а саме: лікарські засоби та медичні вироби визнаються активом, якщо їх вартість можна достовірно визначити, існує ймовірність отримання майбутніх економічних вигід, пов’язаних з їх використанням, та/або вони мають потенціал корисності.

По-друге, суттєвим доповненням до порядку списання лікарських засобів та медичних виробів є те, що заклади охорони здоров’я мають дотримуватися загального правила списання запасів: розпорядчим документом про облікову політику установи обирати метод оцінки їх вибуття (лише один) з наведених:

  • ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів;
  • середньозваженої собівартості;
  • собівартості перших за часом надходження запасів (ФІФО).

Зауважимо, що у п.п. 4 п. 2 розд. II Методрекомендацій № 635 наведено п’ять методів оцінки, але бюджетники використовують лише три з них, як це зазначено у п. 32 розд. II МР з обліку запасів.

По-третє, наведено більш конкретну інформацію щодо вартості оприбуткування виявлених у результаті інвентаризації лишків лікарських засобів та медичних виробів. Так, відповідно до п. 24 розд. II МР з обліку запасів та п.п. 7 п. 2 розд. II Методрекомендацій № 635 використовують два варіанти оприбуткування:

  • за чистою вартістю реалізації запасів, якщо вони реалізуються;
  • в оцінці можливого використання запасів, якщо вони використовуються самим закладом охорони здоров’я.

По-четверте, суперечлива позиція, що містилася у попередній редакції Методрекомендацій № 635 стосовно списання нестач лікарських засобів та медвиробів у межах норм природного убутку, виявлених у результаті інвентаризації, також зазнала змін. Тож відтепер такі нестачі списуються за розпорядженням керівника на витрати. Така ж позиція міститься і в МР з обліку запасів, і в Положенні № 879, тобто норма уніфікована і не містить розмежування стосовно періоду оприбуткування активу. Хоча така норма дещо суперечить Типовій кореспонденції (п. 3.16), де минулорічні запаси внаслідок нестачі списують кореспонденцією Дт 5512 — Кт 15, 18.

І насамкінець продубльовано норму п. 3 розд. IV Положення № 879, де йдеться про відображення результатів інвентаризації на підставі затвердженого протоколу інвентаризаційної комісії у бухгалтерському обліку та фінансовій звітності у тому звітному періоді, у якому закінчена інвентаризація.

«Косметичні» зміни Змін щодо обліку на складах, постах та у відділеннях не відбулося. Те саме можна сказати і стосовно особливостей обліку лікарських засобів та медичних виробів, які визначені у розд. VI Методрекомендацій № 635.

Щодо змін у додатках до Методрекомендацій № 635 — вони є, але суто у вигляді коригувань граматичних неточностей. Наприклад, у додатку 5 до «назви лікарського засобу» додано ще й «медичний виріб» у шапці форми, а у додатках 7 і 8 до «маніпуляційних кімнат» як місць зберігання додано ще і «кабінети».

Отже, зміни відбулися, та вони є логічними, оскільки відповідають загальним положенням обліку запасів у бюджетній установі.

Календар бухгал­тера
27.01.20

Звіт про обсяги реалізованих послуг (форма № 1-послуги (квартальна)) за ІV квартал 2019 року

Звіт про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі (форма № 1-опт (квартальна) за ІV кв

Звіт про продаж і запаси товарів у торговій мережі (форма № 3–торг (квартальна) за ІV квартал 2019 р

28.01.20

ЄСВ із зарплати (доходу) за грудень 2019 року (гірничими підприємствами)

29.01.20

Транспортний податок за ІV квартал 2019 року

Податок на нерухоме майно за ІV квартал 2019 року

30.01.20

Авансовий внесок з туристичного збору за січень 2020 року (платниками, які сплачують туристичний збі

Вверх
Закрыть
Замовити зворотній дзвінок
Буде виконано оформлення передплати на обране видання
Телефон
Оформити
Повернутися
Закрыть
Вибачте, на обраний вами період передплата не здійснюється. Для того щоб задати своє питання телефонуйте на наші контактні телефони або скористайтеся формою зворотного зв'язку