Статті

«

«Як парость виноградної лози, плекайте мову...», або Нововведення Закону про державну мову

(коментар до Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» від 25.04.2019 р. № 2704-VIII)

27 травня, 2019

Cтаттю взято з газети  "Бухгалтерія: бюджет"№20

Людмила Сабадаш, експерт газети «Бухгалтерія: бюджет»

«Як парость виноградної лози, плекайте мову», — заповідав М. Рильський. Повинно було пройти декілька десятиріч, щоб ці слова «узаконилися» та знайшли своє відображення в кількох десятках сторінок Закону, що коментується (далі — Закон про державну мову). Цей документ регулює функціонування і застосування української мови як державної у сферах суспільного життя. Втім, його положення зачіпають діяльність органів держвлади, органів місцевого самоврядування та бюджетних установ. Тож нам з вами є про що поговорити.

Закон про державну мову набере чинності з 16.07.2019 р. Проте окремі його положення запрацюють через кілька місяців або, навіть, кілька років від цієї дати.

Які зміни чекають на бюджетні установи та які вимоги потрібно буде виконувати вже з 16.07.2019 р., а які отримали відстрочку — розберемося далі.

Основні положення

​Українська мова — єдина державна мова, статус якої передбачає обов’язковість її використання на всій території України при здійсненні повноважень органами державної влади та органами місцевого самоврядування (далі — ОМС), а також в інших публічних сферах суспільного життя (ч. 7 ст. 1 Закону про державну мову). Сфери суспільного життя, на які поширює свій вплив Закон про державну мову, див. на рис. 1.

Далі розглянемо лише цікаві для бюджетних установ сфери суспільного життя, на які поширює свій вплив Закон про державну мову.

Вплив на суспільне життя: цікаве для усіх бюджетних установ

Трудові відносини Частина 2 ст. 20 Закону про державну мову передбачає, що трудові договори в Україні укладаються державною мовою, але це не перешкоджає сторонам трудового договору використовувати його переклад. Ця норма запрацює вже з 16.07.2019 р.

Нагадаємо, що ст. 24 Кодексу законів про працю України вимагає обов’язкову письмову форму договору тільки в певних випадках (наприклад, при укладанні контракту, трудового договору з неповнолітнім). В інших випадках достатньо укладання трудового договору в усній формі шляхом видання відповідного наказу (розпорядження) про прийом на роботу.

Документообіг Частина 5 ст. 13 Закону про державну мову встановлює, що мовою локальних актів, що регулюють діяльність підприємств, установ та організацій державної і комунальної форм власності, є державна мова.

Зазначимо, що узагальнюючого визначення поняття «локальний акт» законодавство не містить. Але зазвичай під ним розуміють устав, колдоговір та інші документи, які затверджує роботодавець у межах компетенції відповідно до законів й інших нормативно-правових актів, колективного договору. Такими документами, наприклад, є правила внутрішнього трудового розпорядку, положення (зокрема, про оплату праці, про атестацію тощо), інструкції з охорони праці, штатний розпис і графік відпусток, графіки змінності тощо. Всі ці документи повинні складатися державною мовою.

Частиною 9 розд. IX «Прикінцеві положення» Закону про державну мову органам державної влади, органам влади АР Крим, ОМС, підприємствам, установам та організаціям державної і комунальної форм власності наказано у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом (тобто до 16.01.2020 р.) забезпечити приведення своїх нормативних актів у відповідність із даним Законом.

Програмне забезпечення Закон про державну мову вніс вимоги і до програмного забезпечення, яке використовують бюджетники.

По-перше, у роботі органів державної влади, ОМС, підприємств, установ і організацій державної і комунальної форм власності використовуються виключно комп’ютерні програми з користувацьким інтерфейсом державною мовою (ч. 3 ст. 27 Закону про державну мову). До створення користувацького інтерфейсу державною мовою для відповідної комп’ютерної програми може використовуватися комп’ютерна програма з користувацьким інтерфейсом англійською мовою. Ця норма запрацює з 16.07.2019 р.

По-друге, під час закупівлі комп’ютерних програм для органів державної влади, ОМС, підприємств, установ і організацій державної і комунальної форм власності обов’язковою умовою є наявність користувацького інтерфейсу державною мовою (ч. 4 ст. 27 Закону про державну мову). Ця норма запрацює з 16.07.2019 р.

По-третє, заклади освіти державної і комунальної форм власності використовують для освітніх потреб комп’ютерні програми з користувацьким інтерфейсом державною мовою. До створення користувацького інтерфейсу державною мовою для відповідної комп’ютерної програми може використовуватися комп’ютерна програма з користувацьким інтерфейсом англійською мовою (ч. 5 ст. 27 Закону про державну мову). Ця норма запрацює з 16.07.2019 р.

Веб-сайт Частина 6 ст. 27 Закону про державну мову передбачає, що інтернет-представництва (в тому числі веб-сайти, веб-сторінки в соціальних мережах) органів державної влади, ОМС, підприємств, установ і організацій державної і комунальної форм власності мають створюватися державною мовою. Ця вимога набере чинності з 16.07.2022 р. (абз. 9 ч. 1 розд. IX «Прикінцеві положення» Закону про державну мову). Але! Поряд з версією, виконаною державною мовою, можуть існувати версії іншими мовами1.

Версія державною мовою повинна мати не менше за обсягом та змістом інформації, ніж іншомовні версії, та завантажуватись за умовчанням для користувачів в Україні.

Нормативні акти Частина 2 ст. 13 Закону про державну мову встановлює, що проекти нормативно-правових актів і актів індивідуальної дії органів державної влади, органів влади АР Крим та ОМС складаються відповідно до стандартів української правничої термінології, що встановлюються Національною комісією зі стандартів державної мови. Втім, дана вимога набере чинності одночасно із затвердженням таких стандартів (абз. 3 ч. 1 розд. IX «Прикінцеві положення» Закону про державну мову).

Нормативно-правові акти і акти індивідуальної дії органів державної влади, органів влади АР Крим та ОМС оприлюднюються державною мовою2 в порядку, визначеному законом (ч. 3 ст. 13 Закону про державну мову). Ця вимога запрацює вже з 16.07.2019 р.

На території АР Крим акти індивідуальної дії органів влади АР Крим, ОМС оприлюднюються державною мовою та можуть додатково оприлюднюватись у перекладі кримськотатарською мовою як мовою корінного народу в Україні (ч. 4 ст. 13 Закону про державну мову).

Працівники бюджетних установ: вимоги до заняття посад та виконання обов’язків

Володіння мовою Частина 1 ст. 9 Закону про державну мову передбачає, що володіти державною мовою та застосовувати її під час виконання службових обов’язків зобов’язані, зокрема:

 • високопосадовці (наприклад, Президент України, Прем’єр-міністр України), повний перелік яких наведено в п.п. 1 ч. 1 ст. 9 Закону про державну мову;
 • депутати місцевих рад, посадові особи органів місцевого самоврядування;
 • державні службовці;
 • голови місцевих державних адміністрацій, їх перші заступники та заступники;
 • особи офіцерського складу, які проходять військову службу за контрактом;
 • особи начальницького (середнього і вищого) складу Національної поліції, інших правоохоронних та розвідувальних органів, посадові особи інших органів, яким присвоюються спеціальні звання;
 • особи рядового, сержантського і старшинського складу Національної поліції, інших правоохоронних, розвідувальних органів, інших органів, яким присвоюються спеціальні звання;
 • прокурори;
 • судді, які обрані чи призначені відповідно до Конституції України та здійснюють правосуддя на професійній основі, члени та дисциплінарні інспектори Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, члени Вищої ради правосуддя;
 • керівники закладів освіти всіх форм власності;
 • педагогічні, науково-педагогічні і наукові працівники, крім іноземців чи осіб без громадянства, які запрошені до закладів освіти та/або наукових установ та працюють на тимчасовій основі як наукові, педагогічні, науково-педагогічні працівники або викладачі іноземної мови;
 • медичні працівники державних і комунальних закладів охорони здоров’я;
 • посадові та службові особи підприємств, установ і організацій державної і комунальної форм власності, не визначені вище, крім осіб, які не є громадянами України.

Володіти державною мовою зобов’язані особи, які претендують на обрання чи призначення на посади, визначені вище (ч. 2 ст. 9 Закону про державну мову).

Для підтвердження знання державної мови необхідно буде скласти іспит на рівень володіння державною мовою.

Іспит Порядок проведення іспиту на рівень володіння державною мовою повинен бути розроблений Національною комісією зі стандартів державної мови (НКСДМ) та затверджений КМУ. Звісно, такий документ ще не існує, оскільки навіть не створено НКСДМ. Втім, розд. IX «Прикінцеві положення» Закону про державну мову КМУ надано 6 місяців (тобто до 16.01.2020 р.) для того, щоб прийняти відповідний порядок. Як воно буде насправді, поживемо — побачимо.

Поки що зазначимо, що організовувати та проводити іспит буде НКСДМ (ч. 2 ст. 48 Закону про державну мову). Складання іспиту передбачає виконання усних та письмових завдань. Комісія може встановити особливі вимоги для складання іспиту особами з порушенням зору, слуху, мовлення. Складання іспиту для громадян України є безкоштовним.

Рівень володіння мовою Згідно з ч. 1 ст. 48 Закону про державну мову рівень володіння державною мовою підтверджує:

1) державний сертифікат. Його будуть видавати за результатами іспиту за умови, якщо за результатами складання іспиту особа підтвердила володіння державною мовою на одному з рівнів у відповідності зі шкалою (див. табл. 2 на с. 16). Державний сертифікат діє безстроково, але може бути анульованим за рішенням суду, прийнятим за позовом НКСДМ;

2) витяг з Реєстру державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою, що підтверджує видачу особі державного сертифіката та містить всі потрібні відомості;

3) документ про повну загальну середню освіту у випадках, визначених ч. 3 ст. 10 цього Закону.

Дата, з якої потрібно мати підтвердження про володіння державною мовою — 16.07.2021 р. (абз. 2 ч. 1 розд. IX «Прикінцеві положення» Закону про державну мову). Причому для різних осіб — свій документ для підтвердження рівня освіти — див. табл. 1 на с. 15.

ВАЖЛИВО! Абзацом 1 ч. 2 розд. IX «Прикінцеві положення» Закону про державну мову зауважується: якщо на 16.07.2021 р. особа обіймає посаду, передбачену ч. 1 ст. 9 цього Закону (перелік таких осіб та посад ми навели вище), підтверджувати рівень володіння мовою державним сертифікатом (хто підтверджує такий рівень тільки сертифікатом, див. у табл. 1) вона не повинна. А от особи, які будуть претендувати на такі посади з 16.07.2021 р., мають підтвердити рівень володіння державною мовою в загальному порядку.

Таблиця 1. Працівники, які підтверджують рівень володіння державною мовою

Особи

Документи, які підтверджують рівень володіння державною мовою (ст. 10 Закону про державну мову)

Керівники закладів освіти всіх форм власності

Державний сертифікат

Голови місцевих державних адміністрацій, їх перші заступники та заступники

Високопосадовці та державні службовці

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! На даний момент особа, яка бажає взяти участь у конкурсі на зайняття посади держслужби, подає до конкурсної комісії, зокрема, посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою. А з 16.07.2021 р. така особа повинна буде надати копію державного сертифіката про рівень володіння державною мовою (витяг з реєстру державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою). Відповідні зміни внесено до п. 5 ч. 1 ст. 25 України «Про державну службу» від 10.12.2015 р. № 889-VIII.

Судді

Державний сертифікат

Особи начальницького (середнього і вищого) складу Національної поліції, інших правоохоронних та розвідувальних органів, посадові особи інших органів, яким присвоюються спеціальні звання

Прокурори

Педагогічні, науково-педагогічні і наукові працівники; медичні працівники державних і комунальних закладів охорони здоров'я

 • Документ про повну загальну середню освіту за умови, що такий документ підтверджує вивчення особою української мови як навчального предмета (дисципліни),
 • або державний сертифікат

Депутати місцевих рад, посадові особи ОМС

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! На даний момент зайняття вакантних посад в ОМС не передбачає підтвердження вільного володіння державною мовою. А з 16.07.2021 р. на зазначені посади можуть бути призначені особи, які мають відповідну освіту і професійну підготовку, володіють державною мовою відповідно до рівня, визначеного Законом про державну мову. Відповідні зміни внесено до ч. 2 ст. 5 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» від 07.06.2001 р. № 2493-III.

Особи офіцерського складу, які проходять військову службу за контрактом

 • Документ про повну загальну середню освіту за умови, що такий документ підтверджує вивчення особою української мови як навчального предмета (дисципліни),
 • або державний сертифікат

Особи рядового, сержантського і старшинського складу Національної поліції, інших правоохоронних, розвідувальних органів, інших органів, яким присвоюються спеціальні звання

Інші посадові та службові особи підприємств, установ і організацій державної і комунальної форм власності

Вплив на суспільне життя: інші питання

Освіта Відповідно до ч. 1 ст. 21 Закону про державну мову мовою освітнього процесу в закладах освіти є державна мова. Проте особам, які належать до національних меншин та корінних народів України, гарантується право на навчання поряд із державною мовою, мовою відповідної національної меншини України чи відповідного корінного народу України3З 01.01.2030 р. мовою зовнішнього незалежного оцінювання та вступних випробувань є державна мова, крім зовнішнього незалежного оцінювання з іноземних мов (ч. 3 ст. 21 Закону про державну мову).

Особи, які належать до національних меншин України, мови яких є офіційними мовами Європейського Союзу, і розпочали здобуття загальної середньої освіти до 01.09.2018 р., продовжують до 01.09.2023 р. здобувати таку освіту відповідно до правил, які існували до набрання чинності Закону про державну мову. Але! Кількість навчальних предметів, які вивчаються українською мовою, повинна поступово збільшуватися.

Охорона здоров’я З 16.07.2020 р. мовою у сфері охорони здоров’я, медичної допомоги та медичного обслуговування є державна мова. На прохання особи, яка звертається за наданням медичної допомоги чи послуг з медичного обслуговування, її персональне обслуговування може здійснюватися також іншою мовою, прийнятною для сторін (ч. 2 ст. 33 Закону про державну мову).

Хто контролює та яка відповідальність?

До 16.10.2019 р. повинно бути сформовано склад Національної комісії зі стандартів державної мови та призначений Уповноважений із захисту державної мови (далі — Уповноважений). НКСДМ повинна затвердити стандарти державної мови, а Уповноважений буде здійснювати контроль за їх дотриманням. До обов’язків Уповноваженого належать контроль за виконанням норм Законупро державну мову, спрямування подання про проведення службових розслідувань, а також притягнення до дисциплінарної відповідальності посадових осіб, винних у порушенні законодавства про державну мову.

Таблиця 2. Рівні володіння державною мовою

Рівень

Характеристика рівня володіння державною мовою

Початковий рівень першого ступеня (А1)

 • особа розуміє і може вживати загальні вирази та найпростіші фрази, необхідні для задоволення конкретних потреб, зокрема представити себе чи іншу особу, запитати і відповісти на запитання про себе (місце проживання, родину, особисті речі тощо);
 • особа може взаємодіяти на простому рівні, якщо співрозмовник говорить повільно і чітко та готовий допомогти

Початковий рівень другого ступеня (А2)

 • особа розуміє та може вживати окремі фрази та широко вживані вирази, пов’язані з конкретними сферами повсякденного життя (елементарна інформація про себе та свою сім’ю, здійснення покупок, місцева географія, працевлаштування тощо);
 • особа може спілкуватися в ситуації, коли необхідний простий і безпосередній обмін інформацією на звичні теми

Середній рівень першого ступеня (В1)

 • особа розуміє основний зміст чіткої, стандартної інформації на теми, близькі і часто вживані на роботі, у навчанні, під час дозвілля тощо;
 • рівень знання української мови дає змогу впоратися в більшості ситуацій, що можуть виникнути під час подорожі Україною;
 • особа може просто і доладно висловлюватися, зокрема на теми, що належать до особистих зацікавлень;
 • особа здатна описати особистий досвід, події, мрії, плани, надати стислі пояснення щодо точки зору на деякі події

Середній рівень другого ступеня (В2)

 • особа може розуміти основні ідеї комплексного тексту як на конкретну, так і на абстрактну тему, включаючи спеціалізовані дискусії за своїм фахом;
 • особа може спілкуватися з носіями мови з таким ступенем швидкості та спонтанності, який уможливлює регулярні відносини з ними, не викликаючи труднощів для жодної зі сторін;
 • особа може чітко і докладно висловлюватися з багатьох тем, зокрема висловлювати свою думку з певного питання, наводячи переваги і недоліки різних позицій

Рівень вільного володіння першого ступеня (С1)

 • особа може розуміти широкий спектр складних і великих за обсягом текстів та розпізнавати в них прихований зміст;
 • особа може висловлюватися швидко і спонтанно без помітних ускладнень, пов’язаних з пошуком засобів вираження, легко і точно використовувати українську мову в спілкуванні, навчанні та для досягнення професійних цілей;
 • особа може чітко, структуровано і докладно висловлюватися зі складних тем, демонструючи володіння знаннями правил граматики

Рівень вільного володіння другого ступеня (С2)

 • особа легко розуміє практично все, що чує або читає, може узагальнити інформацію з різних усних чи письмових джерел, зробити аргументований виклад у логічній, послідовній формі;
 • особа може висловлюватися спонтанно, швидко і точно, передаючи найтонші відтінки смислу навіть у складних ситуаціях

Відповідальність, яка загрожує за недотримання Закону про державну мову, визначена новими ст. 188 52 і 188 53 КпАП4 (див. у табл. 3). Втім, запрацюють вони тільки з 16.07.2022 р.

Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 р. № 8073-X.

 

Таблиця 3. Відповідальність за порушення Закону про державну мову (ст. 18852 КпАП)

Порушення

Відповідальність

Порушення вчинене вперше

Повторне протягом року порушення, за яке вже відбувалося адміністративне стягнення

Порушення вимог Закону про державну мову щодо застосування державної мови під час засідань, заходів, зустрічей і робочого спілкування, в актах, діловодстві та документообігу в органах держвлади, ОМС, на державних і комунальних підприємствах, в установах та організаціях, інших суб’єктах господарювання державної і комунальної форми власності, у судочинстві та діловодстві у судах України

Штраф від 3400,00 грн до 6800,00 грн або попередження

Штраф від 8500,00 грн до 11900,00 грн

Порушення вимог Закону про державну мову щодо застосування державної мови у сфері освіти, науки, культури, користувацьких інтерфейсів комп’ютерних програм та веб-сайтів, публічних заходів, охорони здоров’я, спорту

Штраф від 3400,00 грн до 5100,00 грн або попередження

Порушення вимог Закону про державну мову в інших сферах

Новою ст. 18853 КпАП передбачено накладання штрафу на посадових осіб за повторне невиконання законних вимог Уповноваженого в розмірі від 1700,00 грн до 3400,00 грн.

Календар бухгал­тера
30.09.19

Звіт про контрольовані операції за 2018 рік

Плату за землю за серпень 2019 року

Акцизний податок за серпень 2019 року

Рентну плату за користування радіочастотним ресурсом за серпень 2019 року

Рентну плату за користування надрами для видобування вуглеводневої сировини за серпень 2019 року

Вверх
Замовити зворотній дзвінок
Буде виконано оформлення передплати на обране видання
Телефон
Оформити
Повернутися
Закрыть
Вибачте, на обраний вами період передплата не здійснюється. Для того щоб задати своє питання телефонуйте на наші контактні телефони або скористайтеся формою зворотного зв'язку