Статті

З

Звіт про пільги: перший квартал — перша межа

Завершився перший квартал і бухгалтери знов поринули у звітний вир.
У статті ми хочемо нагадати вам про те, що податківці чекають від платників, які протягом звітного періоду користувалися податковими пільгами, відповідного звітування. Зупинимося ще раз на основних правилах складання та подання «пільгового» звіту, а також на наслідках їх порушення.

 

Базові поняття

Податковим пільгам присвячена ст. 30 ПКУ. Згідно з п. 30.9 ПКУ податкова пільга надається шляхом:

а) податкового вирахування (знижки), що зменшує базу оподаткування до нарахування податку та збору;
б) зменшення податкового зобов’язання після нарахування податку та збору;
в) встановлення зниженої ставки податку та збору;
г) звільнення від сплати податку та збору.

Право платників податків на користування податковими пільгами, за наявності не те підстав, закріплене п.п. 17.1.4 ПКУ.

При цьому суб’єкт господарювання має вести облік сум податків та зборів, не сплачених ним у зв’язку з отриманням пільги, та подавати контролюючим органам відповідну інформацію (п.п. 16.1.6, п. 30.6 ПКУ). Правила «пільгового» обліку, а також форма Звіту про суми податкових пільг (далі — Звіт) затверджені Порядком № 12331.

Порядок обліку сум податків і зборів, не сплачених суб’єктом господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг, затверджений постановою КМУ від 27.12.2010 р. № 1233.

З початку 2017 року Звіт підпадає під визначення податкової декларації (п. 46.1 ПКУ) з усіма наслідками, що з цього випливають. Про них ми поговоримо згодом.

Правила складання та подання Звіту

А зараз згадаємо основні правила звітування (рис. 1).

Рис. 1. 	 Загальні правила складання та подання Звіту   Звітувальники   Звітні періоди   Місце подання   Строки подання Суб’єкти господарювання (юридичні особи та ФОП), які не сплачують податки і збори у зв’язку з отриманням податкових пільг (п. 2 Порядку № 1233). Ті, хто не користувався податковими пільгами, Звіт не подають (п. 3 Порядку № 1233) 3, 6, 9 і 12 календарних місяців (п. 3 Порядку № 1233). Звіт складають наростаючим підсумком з початку року За місцем реєстрації платника податків (п. 3 Порядку № 1233) Протягом 40 к. дн., наступних за останнім календарним днем податкового періоду (п. 3 Порядку № 1233). Оскільки Звіт є податковою декларацією, на нього поширюються правила перенесення граничних строків подання податкової декларації, передбачені п. 49.20 ПКУ

Отже, застосовуючи наведені правила до першоквартального звітування, з’ясовуємо таке. Звіт мають подати суб’єкти господарювання, які у І кварталі користувалися податковими пільгами. Граничний термін подання Звіту — 10.05.2019 р.

Довідник пільг — вичерпне джерело інформації

Інформація про коди та найменування усіх пільг зі сплати податків і зборів, передбачених чинним законодавством, міститься у Довіднику податкових пільг, що є втратами доходів бюджету, та Довіднику інших податкових пільг. Вони регулярно оновлюються та затверджуються ДФСУ. Знайти їх можна на офіційному сайті податківців (розділ «Довідники»).

До цих Довідників уключено пільги:

 • з податку на прибуток підприємств;
 • з ПДВ;
 • з плати за землю;
 • з акцизного податку;
 • з державного мита;
 • з податку на нерухоме майно;
 • з місцевих зборів.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! В Довідниках не згадуються податкові пільги, що застосовуються до доходу фізосіб. Законодавство не покладає обов’язку звітувати про пільги з ПДФО/ВЗ ані на самих фізосіб, ані на їх податкових агентів.

І ще одне важливе уточнення: пільги, надані під час ввезення товарів в Україну, у Звіті не показують (категорія 101.26 ЗІР).

Як роз’яснюють фіскали у категорії 102.22 ЗІР, у Довідниках пільг зазначено всі коди податкових пільг, наданих чинним законодавством зі сплати податків та зборів. Тож якщо ви сумніваєтесь, подавати Звіт у тому чи іншому випадку, неодмінно зверніться до Довідників. На сьогодні є чинними Довідник пільг № 92/1 та Довідник пільг № 92/2 станом на 01.04.2019 р.

Заповнюємо Звіт

Порядок заповнення Звіту залишається незмінним протягом кількох останніх років. Рекомендації щодо його правильного заповнення містяться у п. 4 Порядку № 1233, а також у категорії 135.02 ЗІР.

Систематизуємо їх у таблиці.

Рекомендації щодо заповнення Звіту

Найменування

Що зазначаємо

графи

підграфи

«Код податку, збору»

Код та найменування податку та збору відповідно до бюджетної класифікації (зазначаємо згідно з наказом МФУ від 14.01.2011 р. № 11)

«Найменування податку, збору»

«Код пільги згідно з довідником пільг»

Код та найменування податкової пільги за кожним видом податкових пільг відповідно до Довідників пільг

«Найменування податкової пільги»

«Сума податкових пільг»

«усього»

Обсяг пільг за платежами, що здійснені до зведеного бюджету.

Сума пільг наводиться у гривнях, без десяткових знаків з відповідним округленням за встановленими правилами

«в тому числі з державного бюджету»

Обсяг пільг за платежами, що здійснені до державного бюджету.

Склад доходів держбюджету наведено у ст. 29 БКУ2

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-VI.

«Строк користування податковими пільгами у звітному періоді»

«дата початку»

Зазначаємо відповідне число, місяць, рік.

У разі коли строк користування податковою пільгою встановлений до початку звітного періоду і продовжується після його закінчення, такий строк збігається з датою початку та закінчення зазначеного періоду

«дата закінчення»

«Сума податкових пільг, що використана за цільовим призначенням»

усього

Заповнюється тими платниками, для яких законодавство встановлює вимогу про цільове використання отриманих пільг

«у тому числі з державного бюджету»

Пільги з окремих податків: механізм обрахунку

Перш ніж підійти до обрахунку суми податкових пільг, потрібно розібратися, яку саме інформацію хочуть від вас отримати. У цьому випадку контролерам цікаво, яку суму податку/збору повинен був би сплатити платник податку, якби не користувався пільгами. Інакше кажучи, держава хоче обрахувати втрати бюджету від надання можливості суб’єктам господарювання користуватися певними податковими пільгами. Від цього і слід «танцювати».

Податок на прибуток Спочатку порадуємо річних платників податку, адже звітувати щоквартально про суми «прибуткових» пільг їм не потрібно. У категорії 102.23 ЗІР фіскали висловлюють думку, що таким платникам достатньо відзвітувати про суми пільг з податку на прибуток лише за підсумками року.

Квартальникам поталанило менше. У разі користування пільгами подавати Звіт доведеться щоквартально синхронно з декларацією. І перший квартал — не виняток.

Особливості розрахунку пільг з податку на прибуток викладені в Методрекомендаціях3. Хоча вони вже застаріли, загальна процедура розрахунку актуальна й досі.

Методичні рекомендації щодо визначення втрат бюджету від застосування пільг з податку на прибуток, викладені у листі ДПСУ від 06.06.2012 р. № 15709/7/15-1217.

Найпоширенішими пільгами з податку на прибуток є:

 • перенесення збитків минулих років. Особливості розрахунку «збиткової» пільги (п.п. 140.4.2 ПКУ) контролери виклали в категорії 102.11 ЗІР. Вони пропонують розрахувати суму пільги таким чином: суму від’ємного значення попереднього звітного року в межах суми прибутку звітного періоду помножити на розмір базової ставки податку. Якщо ж об’єкт оподаткування податком на прибуток у звітному періоді має від’ємне значення або дорівнює нулю, без урахування від’ємного значення об’єкта оподаткування попереднього звітного року, то «бюджетні» втрати не виникають і сума пільги не визначається;
 • пільга під час виплати доходів нерезидентам. Якщо резидент на підставі міжнародного договору утримав з доходу нерезидента податок за зниженою ставкою (або не утримав його взагалі), необхідно вказати таку суму «недоутриманого» податку як пільгу у Звіті.

ПДВ Механізм визначення пільг з ПДВ наведений у розд. ІІ Порядку № 1674. У ньому запропоновані дві формули, за якими можна розрахувати суму пільги за звільненими операціями та операціями, що оподатковуються за нульовою ставкою. Проте вбачається, що обидві формули мають спільний зміст та їх цілком можна об’єднати в одну: СП = (Vпостачання – Vпридбання) × 20 %, де:

Порядок визначення сум податків та зборів, не сплачених суб’єктом господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг за операціями, які здійснюються на митній території України, затверджений наказом ДПАУ від 29.03.2011 р. № 167.

 • СП— сума пільги;
 • Vпостачання — обсяги операцій з відповідного пільгового постачання;
 • Vпридбання — обсяги операцій з придбання товарів (послуг), використаних у відповідних пільгових операціях.

Однак творці Порядку № 167 нічого не кажуть про правила обрахунку суми пільги у разі здійснення операцій, які оподатковуються за ставкою 7 %. А ці операції також відповідають ознакам пільгових. Заповнили цю прогалину фіскали у категорії 101.26 ЗІР, запропонувавши проводити розрахунки за такою формулою: СП = (Vпостачання – Vпридбання) × (20 % – 7 %).

Якщо обсяг відповідних операцій з постачання можна просто «зібрати» з відповідних рядків декларації з ПДВ (операції, оподатковувані за нульовою ставкою — ряд. 3 декларації; за ставкою 7 % — ряд. 1.2 декларації; звільнені операції — табл. 1 додатку Д6 до декларації), то з обсягами придбання доведеться повозитися. Тут має бути проведена певна аналітична робота. Отже, не все так просто та зрозуміло. Радує тільки те, що за помилки в обрахунках вас ніхто не зможе покарати (про це дізнаєтеся далі).

Інші пільги Тут фіскали не подбали надати платникам податків жодних підказок та настанов. Отже, визначаємо суми пільг на власний розсуд, керуючись вищенаведеним принципом: обраховуємо «втрати бюджету».

Помилки у Звіті: чи варто виправляти?

Формою Звіту, а також Порядком № 1233 не передбачено механізму подання уточнюючого Звіту. З огляду на те, що Звіт складається наростаючим підсумком з початку року, податківці дозволяють допущені помилки виправити у черговому Звіті у межах року (категорія 135.02 ЗІР). Отже, якщо схибите у першоквартальному Звіті, матимете ще досить часу виправитися. Однак минулорічні помилки у такий спосіб виправити не вийде, оскільки форма Звіту не містить для цього необхідних рядків. Проте радимо подумати, чи варто взагалі морочити голову з виправленням показників Звіту.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Жодного покарання за помилки в поданому Звіті ПКУ не встановлює. Головне — вчасно його подати.

Отже, фіскали не зможуть пред’явити платнику податків жодних претензій щодо змісту Звіту. Зокрема, якщо платник податків неправильно обрахує суму пільги або взагалі забуде зазначити інформацію про певну пільгу, якою користувався у звітному періоді, для нього це не матиме жодних наслідків. Парадоксально, але факт .

Відповідальність

Як ми зазначали вище, Звіт «урівняний у правах» з податковою декларацією. Отже, у разі його неподання або несвоєчасного подання податківці накладають на платників податків штрафи, передбачені п. 120.1 ПКУ5 . Крім того, фіскали погрожують притягувати посадових осіб також і до адміністративної відповідальності, передбаченої ст. 1631 КпАП6.

Від 85,00 до 170,00 грн, а при повторному порушенні протягом року — від 170,00 до 255,00 грн.
170,00 грн, а при повторному порушенні протягом року після накладання штрафу — 1020,00 грн.

Тож головне — не проґавити строк подання Звіту!

Олена Лозова, консультант
Світлана Куртенок, бухгалтер-експерт

Календар бухгал­тера

На цьому тижні
подій немає

Вверх
Замовити зворотній дзвінок
Буде виконано оформлення передплати на обране видання
Телефон
Оформити
Повернутися
Закрыть
Вибачте, на обраний вами період передплата не здійснюється. Для того щоб задати своє питання телефонуйте на наші контактні телефони або скористайтеся формою зворотного зв'язку