Статті

П

Підприємцю: порядок заповнення Заяви про застосування спрощеної системи оподаткування

Підприємцю: порядок заповнення Заяви про застосування спрощеної системи оподаткування (затверджена наказом МФУ від 20.12.2011 р. № 1675)

Справочник підприємцю щодо порядку заповнення Заяви про застосування спрощеної системи оподаткування (затверджена наказом МФУ від 20.12.2011 р. № 1675)

№ поля

Назва поля / як заповнювати

1

«Номер реєстрації в органі державної податкової служби»

«Дата взяття на облік в органі державної податкової служби»

«Найменування органу державної податкової служби»

Підприємець зазначає найменування фіскального органу, в якому він перебуває на обліку, номер та дату взяття на облік.

УВАГА! Якщо фізична особа подає Заяву державному реєстратору під час проведення державної реєстрації підприємцем, поля «Номер реєстрації в органі державної податкової служби» та «Дата взяття на облік в органі державної податкової служби» не заповнюються, бо ще немає даних

2

«Код за ЄДРПОУ, або реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер), або серія та номер паспорта*»

Підприємець зазначає реєстраційний номер. Якщо підприємець через свої релігійні переконання відмовився від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомив про це відповідний податковий орган і має відмітку в паспорті, то в цьому полі слід проставити серію та номер паспорта

3

«Найменування суб’єкта господарювання або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи — підприємця»

Підприємець зазначає прізвище, ім’я та по батькові повністю

4

«Дані документа, що підтверджують державну реєстрацію юридичної особи та/або фізичної особи — підприємця (назва, номер, дата)»

Підприємець зазначає дані:

  • виписки з Єдиного держреєстру — для зареєстрованих з 07.05.2011 р.

або

  • свідоцтва про держреєстрацію — для зареєстрованих до 07.05.2011 р.

УВАГА! Якщо фізична особа подає Заяву державному реєстратору під час проведення державної реєстрації підприємцем, це поле не заповнюється, бо ще немає даних

5

«Підстави подання заяви»

У цьому полі підприємець зазначає підстави подання Заяви ЄП:

  • обрання або перехід на спрощенку (поле 5.1);
  • зміна ставки єдиного податку (поле 5.2);
  • внесення змін до Реєстру платника ЄП (поле 5.3);
  • відмова від спрощенки із зазначенням підстав відмови (поле 5.4)

5.1

«Обрання або перехід на спрощену систему оподаткування**»

Підприємець зазначає дату, з якої планує перейти на спрощенку.

Наприклад, у разі переходу з 1 липня 2015 року вказуйте: «01» липня 2015 року

5.2

«Зміна ставки єдиного податку***»

Підприємець зазначає про зміну групи або ставки ЄП (наприклад, з групи 1 до групи 2; зі ставки 2 % на ставку 4 % у групі 3)

5.3

«Внесення змін до свідоцтва платника єдиного податку*** щодо»

Підприємець проставляє відмітку напроти відповідного рядка

5.4

«Відмова від спрощеної системи оподаткування***»

Підприємець зазначає дату, з якої планує повернутися на загальну систему оподаткування.

Наприклад, у разі відмови з 1 липня 2015 року вказуйте: «01» липня 2015 року

6

«Податкова адреса суб’єкта господарювання»

Підприємець зазначає свою податкову адресу — місце проживання

7

«Місце провадження господарської діяльності»

Підприємець зазначає конкретну адресу здійснення діяльності (індекс, найменування населеного пункту, вулицю…). Якщо у вас місць здійснення діяльності кілька, варто зазначити усі.

Якщо підприємець здійснює надання в оренду власного нерухомого майна, то тут зазначає усі адреси розташування нерухомого майна, яке буде надаватися в оренду (107.01 ЗІР)

8

«Обрана ставка єдиного податку при переході на спрощену систему оподаткування»

Підприємець зазначає обрану ставку та групу

9

«Кількість осіб, які одночасно перебувають з фізичною особою — підприємцем у трудових відносинах, або середньооблікова чисельність працівників у юридичної особи»

Підприємець, у якого є наймані працівники, котрі фактично перебувають у трудових відносинах з підприємцем на перше число періоду, з якого підприємець переходить на спрощенку (не на дату подання Заяви), зазначає їх кількість.

ВАЖЛИВО! Кількість найманих працівників не має перевищувати на дату переходу для другої групи 10 осіб, а для групи 1 взагалі у цьому полі не має бути зазначено найманих працівників.
Якщо на дату подання Заяви є «зайві» працівники, підприємець повинен вжити усіх законних заходів, щоб досягти потрібної їх чисельності на перший день роботи на спрощенці. Інакше буде порушення правил роботи на спрощенці. Наслідком цього є анулювання ЄП-реєстрації

10

«Обрані види діяльності згідно з КВЕД ДК 009:2005»

Обов’язково заповнюють підприємці груп 1 і 2. При цьому види діяльності необхідно брати з КВЕД-2010. Що ж до групи 3, то тут думка не однозначна (див. тут).

НАША ПОРАДА: (1) зазначайте максимальну кількість найменувань видів діяльності, якими плануєте займатися, щоб надалі не потрібно було додавати види діяльності; (2) не зазначайте заборонені для спрощенців та, зокрема для тої групи, куди плануєте влитися.
Проконтролюйте, щоб усі види, зазначені в Заяві, були внесені до Реєстру платників єдиного податку

10.1

«У разі здійснення виробництва (з пункту 10):»

У цьому полі підприємець, який здійснює виробництво продукції, вказує види (назви) виготовлюваної продукції

11

«Наявність податкового боргу, крім безнадійного податкового боргу, що виник унаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин):»

Підприємець проставляє позначку про відсутність/наявність податкового боргу.

При цьому варто пам’ятати, що відповідно до п.п. 291.5.8 Податкового кодексу України не можуть бути платниками єдиного податку підприємці, які на день подання Заяви мають податковий борг, крім безнадійного податкового боргу, що виник унаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

Отже, якщо ви проставите відмітку у полі «наявний», вам не буде дороги до спрощенки.

НАША ПОРАДА: щоб наявність боргу не стала для вас несподіванкою, перед поданням Заяви радимо звіритися зі своїм органом ДФС

12

«Обсяг доходу за попередній календарний рік становить (пункт 5 Розрахунку доходу за попередній календарний рік, що передує року переходу на спрощену систему оподаткування)**»

Підприємець зазначає розмір доходу, який отримав за календарний рік, що передує року, у якому підприємець переходить на спрощенку. Наприклад, у разі подання Заяви про перехід на спрощенку з 1 липня 2015 року, тут потрібно проставити дохід за 2014 рік. Якщо у планах — стати спрощенцем з 1 січня 2016 року, у цьому полі (а також у Розрахунку доходу) вкажіть дохід за 2015 рік.

УВАГА! Вказаний тут дохід не має перевищувати допустимий дохід для групи, до якої хоче перейти підприємець. Якщо буде зазначено більший дохід, підприємця не переведуть на спрощену систему.
Перевірка: показник поля 12 = полю 5 Розрахунку доходу (про заповнення див. тут, також див. зразок заповнення підприємством Розрахунку доходу для переходу на спрощенку).

13

«Розрахунок доходу за попередній календарний рік, що передує року переходу на спрощену систему оподаткування за попередній календарний рік, додається («Y» або «–»)**»

Підприємець ставить відмітку, якщо до Заяви додано Розрахунок доходу за попередній календарний рік, що передує року переходу на спрощену систему оподаткування.

УВАГА! Якщо підприємець переходить на спрощенку із загальної системи оподаткування, Розрахунок доходу подають обов’язково

Х

«Суб’єкт господарювання»

Заяву підприємець підписує особисто.

Проставляється також дата.

Відбиток печатки підприємець проставляє за її наявності

Зразок заповнення підприємцем Заяви ЄП для переходу на спрощенку.

Кирило Бродський, консультант

Календар бухгал­тера
Завтра

Звіт про використання КОРО та РК (форма № ЗВР-1) за березень 2021 року

Довідка про використані РК за березень 2021 року

Фінансова та бюджетна звітність розпорядників та одержувачів коштів державного і місцевого бюджету

19.04.21

ЄСВ «за себе» за І квартал 2021 року (ФОП)

20.04.21

Авансовий внесок з ЄП за квітень 2021 року (єдинники групи 2)

Вверх
Закрыть
Замовити зворотній дзвінок
Буде виконано оформлення передплати на обране видання
Телефон
Оформити
Повернутися
Закрыть
Вибачте, на обраний вами період передплата не здійснюється. Для того щоб задати своє питання телефонуйте на наші контактні телефони або скористайтеся формою зворотного зв'язку