Статті

Р

Робочий час тренерів-викладачів та його облік: відповідає Мінмолодьспорту

(коментар до листа Мінмолодьспорту від 12.02.2014 р. № 5.5/1159; документ див. с. 8)

Статтю взято з газети "Бухгалтерія: бюджет" № 23/2014

 

Тренери-викладачі — окрема категорія працівників бюджетної сфери, регулювання робочого часу яких має свою специфіку. Але проблема в тому, що цьому питанню в законодавстві приділено дуже мало уваги.

Власне про робочий час тренерів-викладачів можна дізнатися тільки з наказу Мінсім’їмолодьспорту «Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій галузі фізичної культури і спорту» від 23.09.2005 р. № 2097 (далі — наказ № 2097). Однак на більшість запитань, що виникають у процесі трудових відносин з тренерами-викладачами, цей документ відповідей не дає. Тому час від часу за роз’ясненнями доводиться звертатися до профільного міністерства. Деякі з таких роз’яснень наведені у листі, що коментується.Подробиці — нижче.

Скільки може працювати тренер-викладач, якщо він сумісник? У першій частині листа, щокоментується, Мінмолодьспорту відповіло на такі запитання: «Чи дійс­но щодо тренерів-викладачів, які працюють за сумісництвом, може застосовуватися виключно погодинна оплата праці? І при цьому загальна тривалість їх роботи протягом місяця не може перевищувати обсягу навчально-тренувальної роботи на 0,5 ставки, тобто 12 годин на тиждень?».

Насамперед звернемося до п. 6 додатка 6 до наказу № 2097. Згідно з цим пунктом зарплата тренера-викладача може встановлюватися за однією з форм оплати праці:

  • або за кількістю годин навчально-тренувальної роботи на тиждень (погодинна оплата праці);
  • або відповідно до розмірів нормативів за підготовку одного вихованця (учня-спортсмена), який входить до складу національної збірної команди.

Яку саме форму встановити тренеру-викладачу, вирішує керівник спортзакладу, залежно від умов навчально-тренувального процесу та за згодою самого тренера-викладача.

При погодинній формі оплати праці зарплату розраховують за алгоритмом, наведеним у п. 6.1 додатка 6 донаказу № 2097. При розрахунку зарплати за нормативами — згідно з п. 6.2 додатка 6 до наказу № 2097і тарифікаційним списком (додаток 20 до цього наказу).

При цьому в п. 6.2 додатка 6 до наказу № 2097 уточнюється: дотримуючись нормативів за підготовку одного вихованця (учня-спортсмена), розраховують зарплату штатним тренерам-викладачам. Таке уточнення, на думку Мінмолодьспотру, означає таке: цю форму оплати праці застосовують виключно до основних працівників. А якщо тренер-викладач працює за сумісництвом, то йому здійснюють тільки погодинну оплату праці.

Звичайно, тут можна було б згадати, що сумісники — такі ж штатні співробітники, як і основні працівники. Вони входять до штатної чисельності працівників закладу, обіймають штатні посади, які затверджені в штатному розписі.Але якщо розробник наказу № 2097 саме так розшифровує значення «штатний», сперечатися не будемо.

Отже, виходить, що стосовно тренерів-викладачів, які працюють за сумісництвом, може застосовуватисявиключно погодинна оплата праці.

Крім того, фахівці Міністерства нагадали: тривалість праці працівників бюджетних установ за сумісництвом обмежена. Так, вона не повинна перевищувати чотирьох годин на день, повного робочого дня у вихідний і половини місячної норми робочого часу за місяць. Причому ці правила мають виконуватися одночасно. Про це сказано в постанові КМУ «Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій» від 03.04.1993 р. № 245 (далі — постанова № 245).

Але скільки ж має працювати тренер-викладач, якщо він сумісник? Проблема в тому, що конкретна тривалість робочого часу на тиждень (а отже, й на місяць) для тренерів-викладачів законодавством не встановлена.

Основу їх робочого часу складає навчально-тренувальна робота. Норма годин навчально-тренувальної роботи тренерів-викладачів на ставку (оклад) визначена п. 2 додатка 6 до наказу № 2097. Зокрема, у звичайних навчальних закладах спортивного профілю вона становить 24 академічні години на тиждень (4 академічні години на день при 6-денному режимі роботи). Крім того, протягом робочого часу, який не конкретизовано за кількістю годин, тренер-викладач веде й іншу роботу (підготовку до занять, участь у засіданнях тренерської ради і в змаганнях), яка додатковій оплаті не підлягає (п. 2 додатка 6 до наказу № 2097).

Тому не зовсім зрозуміло, що брати за основу, визначаючи половину місячної норми робочого часу за місяць тренеру-викладачу з метою дотримання вимог постанови № 245. Мінмолодьспорту вважає, що в цьому питанні потрібно виходити з обсягу навчально-тренувальної роботи. Так, загальна тривалість роботи за сумісництвом тренера-викладача протягом місяця не може перевищувати обсягу навчально-тренувальної роботи в розмірі на 0,5 ставки, що становить 12 годин на тиждень (половина від 24 годин).

Якщо тижневу норму тренер-викладач виконує за три дні Друга частина листа, що коментується, — це відповідь на таке запитання: «Якщо тренер-викладач виконує встановлене навантаження (24 години на тиждень) за три дні, то така робота не вважається роботою на умовах неповного робочого часу (тижня)?».

Підкреслимо: право визначати обсяг навчально-тренувальної роботи надано керівнику спортзакладу залежно від кількості годин, передбачених навчальними планами, наявності відповідних кадрів та інших конкретних умов, що склалися в закладі. Керівник несе відповідальність за реальність встановленого кожному тренеру-викладачу фактичного обсягу зазначеної роботи і за її виконання (п. 6.3 додатка 6 до наказу № 2097).

Тому цілком може скластися ситуація, коли навчально-тренувальні заняття тренеру-викладачу будуть розподілені лише на три дні тижня. В інші дні занять не буде зовсім.

Як зазначило Мінмолодьспорту, якщо тренер-викладач виконує встановлене навантаження (24 години на тиждень) за три дні, то така робота не вважається роботою на умовах неповного робочого часу (тижня),оскільки він виконує норму годин на ставку.

Додамо: на порядок розрахунку зарплати тренера-викладача це не вплине. Як відомо, обсяг навчально-тренувальної роботи встановлюють на рік при тарифікації на початку навчального року. При цьому місячна зарплата виплачується щомісяця незалежно від кількості тижнів і робочих днів у різні місяці року (п. 7 додатка 6 до наказу № 2097).

При цьому дні тижня, в яких немає занять, також вважаються робочими. У ці дні тренер-викладач може виконувати іншу роботу, передбачену посадовими обов’язками.

Журнал обліку роботи навчальної групи: рекомендації щодо складання та ведення Останнє запитання, яке розглянуло Мінмолодьспорту, на наш погляд, найбільш цікаве. Присвячено воно веденню такого документа, як журнал обліку робочого часу тренера-викладача.

Згідно з п. 33 Положення про дитячо-юнацькі спортивні школі, затвердженого постановою КМУ від 05.11.2008 р. № 993, тренери-викладачі зобов’язані, зокрема, вести документацію з питань виконання посадових обов’язків(журнали, плани роботи тощо).

Так, Перелік документів, які повинна мати дитячо-юнацька спортивна школа, затверджений наказом Мінсім’їмолодьспорту від 13.05.2009 р. № 1591, передбачає, що для організації навчально-тренувальної та спортивної роботи в спортзакладі повинен вестися журнал роботи кожної навчальної групи.

Але ось про те, що має містити цей документ, досі в законодавстві не було жодного слова. Але тепер цю прогалину заповнить лист, що коментується. У ньому фахівці Мінмолодьспорту констатували, що дійсно встановленої форми журналу немає, але разом з цим навели основні розділи, які, на їхню думку, повинен містити такий документ.

Чим корисний такий журнал? Справа в тому, що він має значення при обліку робочого часу тренера-викладача.

Як правило, для контролю та обліку навчально-тренувальної роботи тренер-викладач здає журнал заступнику директора з навчальної роботи. Запис заступника директора з навчальної роботи в журналі здійснюється щомісяця і є підставою для заповнення табеля обліку використання робочого часу.

ДОКУМЕНТ, ЩО КОМЕНТУЄТЬСЯ

МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Лист від 12 лютого 2014 року № 5.5/1159

Щодо оплати праці тренерів

Розглянувши <…> звернення <…> повідомляємо.

1. Здійснення оплати праці тренера-викладача, який працює за сумісництвом.

Умовами оплати плати праці, затвердженими наказом Мінсім’ямолодьспорту від 23 вересня 2005 року № 2097 «Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій галузі фізичної культури і спорту», зареєстрованим у Мін’юсті 20 жовтня 2005 року за № 1236/11516 (далі — наказ № 2097), визначено дві форми оплати праці:

а) за кількістю годин навчально-тренувальної роботи на тиждень;

б) розмірами нормативів за підготовку одного вихованця, (учня-спортсмена).

Згідно із пунктом 6.2 додатка 6 наказу № 2097 місячна заробітна плата, виходячи з нормативів, установлюється тільки штатним тренерам-викладачам.

Тобто умови оплати праці тренерам-сумісникам установлюються за погодинною формою оплати праці згідно зі схемою тарифних розрядів посад тренерів-викладачів (додаток 6 та додаток 20 до наказу № 2097).

Згідно з пунктом 2 додатка 6 наказу № 2097 місячні ставки заробітної плати тренерів-викладачів встановлюються за 24 академічні години безпосередньо навчально-тренувальної роботи на тиждень (4 академічні години на день при 6 денному режимі робити).

Згідно з пунктом 7 додатка 6 до наказу № 2097 місячна заробітна плата встановлюється при тарифікації тренерів-викладачів щорічно на початку навчального року і виплачується щомісяця незалежно від кількості тижнів і робочих днів у різні місяці року.

Місячну заробітну плату при погодинній оплаті праці тренерів-викладачів, у тому числі тих, хто працює за сумісництвом, нараховують згідно з тарифікацією (додаток 20 наказу № 2097) на фактичний обсяг навчально-тренувальної роботи за тиждень (фактичне навантаження на тиждень — наприклад 12, 18, 20, 24, 36, 48 годин) шляхом множення ставки заробітної плати з урахуванням підвищень, доплат і надбавок, тощо і діленням цього добутку на встановлену норму годин (24 години на тиждень).

Водночас слід зазначити, що на осіб, які працюють за сумісництвом, розповсюджуються вимоги, визначені постановою Кабінету Міністрів України від 3 квітня 1993 р. № 245 «Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій». Зокрема, загальна тривалість роботи за сумісництвом протягом року не повинна перевищувати половини місячної норми робочого часу.

Отже, враховуючи, що норма годин на одну тарифну ставку тренера-викладача спортивної школи складає 24 академічні години на тиждень, тренер-викладач, який працює за сумісництвом, може працювати з тижневим навантаженням не більше 12 годин.

2. Тренер-викладач здійснює навчально-тренувальну роботу згідно з нормами навчально-тренувальної роботи на етапах підготовки, затверджених Порядком наповнюваності груп відділень з видів спорту і тижневого режиму навчально-тренувальної роботи дитячо-юнацьких спортивних шкіл, затвердженим наказом Мінсім’їмолодьспорту від 18 травня 2009 року № 1624, зареєстрованим в Мін’юсті 25 серпня 2009 року за № 797/16813.

Режим роботи тренера-викладача визначається розкладом занять, виходячи із загального обсягу навчально-тренувальної роботи на тиждень, і така робота не вважається роботою на умовах неповного робочого дня, оскільки тренером-викладачем виконується навчально-тренувальна робота згідно з нормами і загальним обсягом тижневого навантаження.

3. Єдиної встановленої форми журналу обліку робочого часу тренера- викладача немає. Разом з тим журнал є документом обліку, який ведеться тренером-викладачем на кожну групу і дозволяє систематизувати виконання планів тренувань шляхом кількісного обліку виконаного навантаження, інших показників. В журналі повинні відображатися облік відвідування вихованцями тренувальних занять та обсяги навантаження — тривалість годин, у тому числі за розділами підготовки тощо. Для цього відображаються поточний облік виконаного тренувального навантаження по дням місяця і сумарний за місяць (на 12 місяців). Окремим розділом у журналі може бути план річного циклу підготовки (включає розділи навчальної програми: теорія (години), практика (години)) для кожної групи, з якою проводить навчально-тренувальну роботу тренер-викладач.

Журнал складається з основних розділів:

1. Розклад занять;

2. Загальні відомості на вихованців;

3. Річний план роботи на навчальний рік;

4. Облік відвідування тренувальних занять та обсяги навантаження;

5. Облік спортивних результатів;

6. Облік спортивних заходів;

7. Реєстрація травм і захворювань спортсменів;

8. Підсумки роботи за навчальний рік

9. Відмітка про перевірку навчально-тренувального заняття.

Графа для відображення запланованого проведення занять не потрібна.

Графи «план» та «виконання» відносяться до документа як «індивідуальний план підготовки спортсмена», де враховуються основні показники тренувального процесу і здійснюється аналіз його виконання. Такі плани ведуться на кожного спортсмена, який тренується на етапах (групах) підготовки до вищих досягнень та спеціальної базової підготовки.

Заступник Міністра В. СИСЮК

Календар бухгал­тера
Завтра

Звіт про використання КОРО та РК (форма № ЗВР-1) за березень 2021 року

Довідка про використані РК за березень 2021 року

Фінансова та бюджетна звітність розпорядників та одержувачів коштів державного і місцевого бюджету

19.04.21

ЄСВ «за себе» за І квартал 2021 року (ФОП)

20.04.21

Авансовий внесок з ЄП за квітень 2021 року (єдинники групи 2)

Вверх
Закрыть
Замовити зворотній дзвінок
Буде виконано оформлення передплати на обране видання
Телефон
Оформити
Повернутися
Закрыть
Вибачте, на обраний вами період передплата не здійснюється. Для того щоб задати своє питання телефонуйте на наші контактні телефони або скористайтеся формою зворотного зв'язку