Статті

Щ

Щорічна грошова винагорода педпрацівникам: умови призначення та виплати

Законом України «Про освіту» передбачено, що держава забезпечує педагогічним та науково-педагогічним працівникам надання щорічної грошової винагороди в розмірі до одного посадового окладу (ставки заробітної плати) за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків. Умови її виплати врегульовано Порядком № 898.

Саме про такий вид матеріального заохочення педагогічних працівників піде мова вцій статті.

22 листопада, 2013

Світлана Меренкова, 
заступник начальника відділу, державний інспектор праці відділу контролю задодержанням трудового законодавства Територіальної державної інспекції зпитань праці у Харківській області

Статтю взято з газети "Бухгалтерія: бюджет" №3/2013

 

КОМУ ВИПЛАЧУЄТЬСЯ ГРОШОВА ВИНАГОРОДА

Відповідно до п. 1 Порядку № 898 право на виплату грошової винагороди мають педагогічні працівники дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів системи загальної середньої освіти, позашкільних, професійно-технічних, вищих навчальних закладів та закладів післядипломної освіти чи методичних установ, крім тих, які працюють у навчальному закладі чи методичній установі за сумісництвом.

Нагадаємо, що перелік посад педагогічних та науково-педагогічних працівників затверджений постановою КМУ від 14.06.2000 р. № 963.

Що стосується педагогічних працівників інших закладів, то дія Порядку № 898 на них не розповсюджується. Отже права на отримання грошової винагороди вони не мають.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Порядком № 898 введено обмеження щодо виплати грошової винагороди тільки сумісникам. Педагогічні працівники, які працюють у навчальному закладі на умовах неповного робочого часу (мають неповне тижневе навантаження), отримують грошову винагороду на загальних підставах.

Щорічна грошова винагорода керівникам навчальних закладів чи методичних установ, які працюють на умовах контракту, надається незалежно від умов, визначених у контракті (п. 4 Порядку № 898).

ПОРЯДОК ВИПЛАТИ ГРОШОВОЇ ВИНАГОРОДИ

Грошова винагорода надається відповідно доПоложення, яке затверджується керівником навчального закладу чи методичної установи за погодженням з профспілковим комітетом, і може включати в себе додаткові критерії, крім визначених у п. 2 Порядку № 898, з урахуванням специфіки навчального закладу чи методичної установи.

Положення може мати такі розділи:

1. Загальні положення.

2. Умови та показники для визначення розміру грошової винагороди (стаж роботи на займаній посаді та безпосередньо в установі; відсутність порушень виконавчої і трудової дисципліни та правил внутрішнього розпорядку; досягнення в роботі; обсяг тижневого педагогічного навантаження тощо).

3. Порядок надання грошової винагороди.

4. Порядок зниження розміру грошової винагороди.

5. Терміни виплати грошової винагороди тощо.

Згідно з п. 4 Порядку № 898 грошова винагорода педагогічним працівникам видається на підставі наказу керівника навчального закладу чи методичної установи, а керівникам — за наказом вищестоящої організації.

Грошова винагорода виплачується в межах загальних коштів, передбачених кошторисом навчального закладу чи методичної установи на оплату праці.

РОЗМІР ГРОШОВОЇ ВИНАГОРОДИ

Відповідно до п. 5 Порядку № 898 розмір грошової винагороди не може перевищувати одного посадового окладу (ставки заробітної плати) з урахуванням підвищень.

У зв’язку з цим виникає питання: в якому розмірі виплачувати грошову винагороду педагогічному працівнику, який виконує педагогічну роботу обсягом менше (адже іноді керівництво навчального закладу з незалежних від них причин не може забезпечити повне тижневе навантаження) або більше норми, передбаченої ставкою заробітної плати?

Згідно з п. 2 ст. 57 Закону № 1060 держава забезпечує встановлення посадових окладів (ставок заробітної плати)науково-педагогічним, педагогіч­ним та іншим категоріям працівників навчальних закладів та установ освіти на основі Єдиної тарифної сітки.

Посадові оклади педагогічним працівникам визначаються відповідно до Схем тарифних розрядів посад, затверджених наказом № 557 (додатки 2–10).

Підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) педагогічним працівникам проводиться за наявності умов, визначених пп. 24–30 Інструкції № 102. Відповідно до п. 34 цієї Інструкції в результаті підвищення утворюються нові ставки (посадові оклади).

Отриманий таким чином посадовий оклад (ставка заробітної плати) вноситься до тарифікаційного списку навчального закладу (кол. 8 додатка 1, кол. 6 додатка № 2 та кол. 7 додатка № 3 до Інструкції № 102).

Отже, максимальним розміром щорічної грошової винагороди для педагогічного працівника незалежно від тижневого навантаження буде посадовий оклад (ставка заробітної плати), зазначена в вищезазначених колонках тарифікаційного списку для даного працівника (за винятком випадків, коли Положенням про виплату щорічної грошової винагороди навчального закладу для таких працівників буде передбачено зменшення такого розміру пропорційно відпрацьованому часу).

Грошова винагорода — одноразова гарантована виплата. При виданні наказу про її виплату керівник навчального закладу враховує:

 • наявність коштів загального фонду на виплату зарплати;
 • конкретні досягнення кожного педагогічного працівника.

Незалежно від розміру грошова винагорода не виплачується частками впродовж року. Тому якщо грошову допомогу було виплачено в розмірі меншому, ніж посадовий оклад, ще раз (до пов-ного посадового окладу) винагорода не виплачується.

У разі наявної економії фонду оплати праці в інших місяцях року працівникам навчального закладу (в тому числі і не педагогічним) може бути виплачена премія на підставі п. п. 5 п. 4 наказу № 557.

ВИПЛАТА ГРОШОВОЇ ВИНАГОРОДИ ЗВІЛЬНЕНИМ ТАНОВОПРИЙНЯТИМ ПЕДАГОГІЧНИМ ПРАЦІВНИКАМ

Порядком № 898 не передбачені конкретні строки виплати грошової винагороди, тому, як правило, вона виплачується педагогічним працівникам у вересні–жовні (наприклад, до Дня вчителя) після підбиття підсумків за попередній навчальний рік.

Тому виникає питання: чи мають право на виплату педагогічні працівники, які працювали в установі багато років, набули право на отримання грошової винагороди, але звільнилися за різних обставин до початку її виплати?

У зв’язку з тим, що трудовий договір з такими особами на момент нарахування винагороди (не на момент виплати, адже виплата з незалежних від керівника причин може затримуватись) вже припинено, вони вже не є працівниками даного навчального закладу, тож фактично права на нарахування винагороди після звільнення не має.

Між тим Порядок № 898 не містить жодних обмежень щодо цього. Тому якщо педагогічний працівник звільняється до початку нового навчального року, але відповідно до Положення про виплату щорічної грошової винагороди навчального закладу набув право на її отримання, керівником закладу, як виняток, може бути виданий наказ про нарахування винагороди до моменту звільнення.

Проте такі моменти обов’язково повинні бути оговорені в Положенні про виплату щорічної грошової винагороди навчального закладу.

Порядком № 898 також не встановлені обмеження щодо виплати грошової винагороди педагогічним працівникам, які працюють у навчальному закладі менше року. Отже, питання надання або не надання щорічної грошової винагороди таким працівникам регулюються виключно Положенням про щорічну грошову винагороду навчального закладу.

Що стосується працівників, які поступили на роботу в навчальний заклад протягом року в порядку переводу, то таким працівникам до трудового стажу включається попередня педагогічна робота 
в іншому навчальному закладі, що надає право на щорічну грошову винагороду.

На завершення зазначимо: оскільки грошова винагорода є одноразовою виплатою, то вона не враховується при обчисленні середньої заробітної плати для оплати відпускних. n

Використані документи

 1. КЗпП —Кодекс законів про працю України 
  від 10.12.1971 р.
 2. Закон № 1060 — Закон України «Про освіту» 
  вiд 23.05.1991 р. № 1060-XII.
 3. Порядок № 898 — Порядок надання щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам навчальних закладів державної та комунальної форми власності за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків, затверджений постановою КМУ від 05.06.2000 р. № 898.
 4. Інструкція № 102 — Інструкція про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затверджена наказом Мініосвіти від 15.04.1993 р. 
  № 102.
 5. Наказ № 557 — наказ Міносвіти «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» 
  від 26.09.2005 р. № 557.

Календар бухгал­тера
Завтра

Звіт про використання КОРО та РК (форма № ЗВР-1) за березень 2021 року

Довідка про використані РК за березень 2021 року

Фінансова та бюджетна звітність розпорядників та одержувачів коштів державного і місцевого бюджету

19.04.21

ЄСВ «за себе» за І квартал 2021 року (ФОП)

20.04.21

Авансовий внесок з ЄП за квітень 2021 року (єдинники групи 2)

Вверх
Закрыть
Замовити зворотній дзвінок
Буде виконано оформлення передплати на обране видання
Телефон
Оформити
Повернутися
Закрыть
Вибачте, на обраний вами період передплата не здійснюється. Для того щоб задати своє питання телефонуйте на наші контактні телефони або скористайтеся формою зворотного зв'язку