Статті

Д

Довідник із благодійності: від надходження до списання матеріальних активів

Тема благодійності не перестає бути однією з топових серед запитань наших читачів, тож ми вирішили систематизувати інформацію та створити довідничок, де зібрати докупи і надавачів благодійної допомоги, і проводки, і документальне оформлення. Тож, сподіваємося, він стане вам у пригоді.

25 січня, 2019

Cтаттю взято з газети  "Новий бюджетний облік"№1
 
Ольга Сусла, експерт газети

Нормативне регулювання благодійної діяльності

Поняття благодійної діяльності, дійсно, на сьогодні у всіх на вустах, і не дивно, адже добровільна допомога, що має цільовий характер, є досить поширеним явищем у бюджетній сфері.

Відповідно до п.п. 1 п. 1 ст. 1 Закону про благодійність набувачем благодійної допомоги може бути неприбуткова організація або територіальна громада, отже, йдеться про суб’єктів державного сектору, які отримують таку допомогу для досягнення певних цілей. Цілями є сприяння законним інтересам, розвиток і підтримка певних сфер діяльності, які визначено ст. 3 Закону про благодійність. Механізм отримання, використання та обліку благодійних внесків установлено Порядком № 1222, в якому, зокрема, визначено набувачів: до них належать бюджетні установи, заклади освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання. Ці набувачі мають право отримувати допомогу від юридичних та фізичних осіб — резидентів і нерезидентів як у грошовій формі, так і в натуральному вигляді (п. 2 Порядку № 1222).

А благодійник хто?

Виконувати таку благородну місію можуть особи, визначені Законом про благодійність.

ЦИТАТА. «благодійник — дієздатна фізична особа або юридична особа приватного права (у тому числі благодійна організація), яка добровільно здійснює один чи декілька видів благодійної діяльності».

(п.п. 5 п. 1 ст. 1 Закону про благодійність)

Зауважимо, що відносити до благодійників суб’єктів державного сектору не можна, оскільки вони не є юридичними особами приватного права. Тому якщо передають активи від однієї бюджетної установи до іншої, це буде вважатися безоплатним переданням (ця різниця матиме значення під час визначення первісної вартості активів). А ось щодо бухобліку, законодавець не вживає поняття «благодійність» у нацстандартах та методрекомендаціях, але поняття «благодійні внески» та «благодійна допомога» використовуються в Порядку № 1219 і Типовій кореспонденції. Та в контексті безоплатного отримання активів, про яке йдеться в МР з обліку ОЗ та МР з обліку запасів, слід розуміти і благодійність, з огляду на сутність та визначення, що наведені в ст. 5 Закону про благодійність. Так, безоплатне передання коштів, майна, майнових прав та прав користування майном, а також надання послуг та виконання робіт є різновидом благодійної діяльності, що визначені в пп. 1, 2, 4 п. 1 ст. 5 Закону про благодійність.

ВАЖЛИВО! Фізичні та юридичні особи не мають права розрахуватися благодійними внесками з бюджетною установою за платні послуги (п. 3 Порядку № 1222).

Зазвичай благодійник визначає мету, з якою він надає допомогу, якщо вона виражена у грошовій формі. У випадку, коли кошти надходять без конкретної мети, керівник має право самостійно визначити шлях використання, але повинен дотриматися певної вимоги: це має бути першочергова потреба, пов’язана виключно з основною діяльністю установи чи закладу (п. 2 Порядку № 1222). Винятком є лише виплата зарплати — використати кошти на таку мету можна, виключно якщо благодійник визначив такий напрям їх спрямування.

Документальне оформлення

Отримана допомога через її незапланованість зумовлює внесення змін до спецфонду кошторису установи. Відповідно до ст. 13 БКУ благодійну допомогу, як грошову, так і натуральну, зараховують до підгрупи 1 другої групи як власні надходження установи.

Надходження в натуральному вигляді Бухоблік надходжень у натуральній формі ведуть окремо від інших матеріальних цінностей через специфіку їх відображення в первинній документації. А специфіка така. Благодійник може письмово підтвердити бажання надати допомогу, надавши Заяву довільної форми із зазначенням мети та матеріальних цінностей (послуг, робіт), що планується передати (надати, виконати). Якщо підходити глобально, то нормами ст. 729 ЦКУ загалом передбачено укладання договору між благодійником та набувачем «пожертви», зокрема, згідно зі ст. 719 ЦКУ це стосується дарування нерухомої речі (із нотаріальним посвідченням), майнового права, рухомих речей, які мають особливу цінність (у тому числі грошей). Та на практиці укладання такого договору є рідкістю. А ось підставою для зарахування об’єкта на облік буде Накладна, Акт оприбуткування благодійної допомоги, форма якого не затверджена, але може бути розроблена власноруч з урахуванням усіх реквізитів, що їх вимагає Положення № 88. У документі зазначають склад комісії, що приймає матеріальну цінність, благодійника, кількість, вартість об’єктів (або визначають справедливу вартість, якщо актив передано без підтвердних документів) та за потреби вказують матеріально відповідальну особу.

До Казначейства обов’язково слід подати Довідку про надходження в натуральній формі до кінця відповідного звітного місяця (п.п. 11.17 Порядку № 1407, п.п. 12.7 Порядку № 938). У Довідці вказують КЕКВ, за яким будуть відображені видатки від списання активів. Наприклад, якщо благодійник передає матеріали для поточного ремонту, то в Довідці слід навести КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар». Зазначений документ буде підставою для складання Довідки про зміни до кошторису зі зведенням показників спеціального фонду кошторису і зазначенням суми змін та Довідки про підтвердження надходжень на спеціальні реєстраційні рахунки і внесення відповідних змін розпорядником бюджетних коштів (п. 3.9 Інструкції № 57).

Для бюджетної звітності благодійну допомогу треба показати у Звіті про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма № 4-2д, № 4-2м), а щодо фінансової — читайте матеріал у газеті «Новий бюджетний облік», № 12/2018, с. 44.

Загалом установам, які потенційно можуть отримати допомогу, варто розробити порядок, який би регламентував надходження, передання, визначення вартості та списання активів, і зафіксувати його в окремому розпорядчому документі. У такому разі завжди прискіпливі до безкоштовного передання перевіряльники вже отримають обґрунтування тих моментів, що не визначені нормативкою.

Надходження у грошовій формі Благодійні внески, які отримує бюджетна установа чи заклад, також вважаються допомогою, але її відмінність від натуральної форми в тому, що на спецрахунок потрапляють «живі гроші», що стають бюджетними коштами, які набувач використовує з певною метою, про що ми писали вище. Тож стосовно документального відображення, то воно буде ідентичним тому, що і для операції з надходження в натуральній формі у частині кошторисних змін.

Кошти благодійник може внести на рахунок або в касу установи. На підставі Заяви на переказ готівки за формою, затвердженою Інструкцією № 103, перераховують кошти на спеціальний реєстраційний рахунок установи, а благодійник отримує підтвердження — квитанцію. До каси установи кошти зараховують прибутковим касовим ордером із видачею квитанції. А далі такі кошти оприбутковують на підставі прибуткових касових ордерів і зараховують на спецрахунок, відкритий в органах Казначейства.

Бухоблік надходження та використання допомоги

Оприбуткування Благодійну допомогу в бухобліку розглядають як дохід від необмінної операції, і тому відображають на субрахунку 7511 «Доходи від необмінних операцій».

Відповідно до п. 24 розд. II МР з обліку запасів та п. 5 розд. III МР з обліку ОЗ оприбутковують безоплатно отримані від фізичних та юридичних осіб активи за справедливою вартістю1 на дату отримання з урахуванням додаткових витрат. А в разі наявності первинних документів — за вартістю, що в них зазначена. Під час встановлення справедливої вартості комісія має відштовхуватися від імовірної ціни продажу або орієнтуватися на імовірну ціну придбання такого активу в аналогічному технічному стані.

Про нюанси встановлення справедливої вартості читайте в газеті «Новий бюджетний облік», № 4/2017, с. 31.

Амортизують активи, отримані як благодійна допомога, за загальними правилами, але пам’ятаючи про один специфічний нюанс: під час нарахування зносу відображають одночасно і дохід2.

Докладно про це ми писали в газеті «Новий бюджетний облік», № 12/2018, с. 44.

Списання Основне непорозуміння, яке виникає під час списання благодійних активів, — це вибір рахунку витрат. І тут варто запам’ятати головне: ми не ототожнюємо джерело надходження з метою витрачання, тобто обираємо рахунок залежно від сутності операції, а для благодійної допомоги, як уже було зазначено вище, це операції, пов’язані з основною діяльністю, а значить, використовуємо субрахунок 80133.

Див. газету «Новий бюджетний облік», № 8/2018, с. 45.

Розгляньмо бухоблікові моменти відображення благодійної допомоги в різних її проявах.

Облік благодійної допомоги

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Меморіальний ордер

дебет

кредит

Надходження благодійного внеску на реєстраційний рахунок установи

1. Зараховано на реєстраційний рахунок благодійний внесок

2313

7511

№ 3 та № 14

2. Витрачено благодійний внесок

2113, 2117, 6211, 6415

2313

№ 3 та № 4 або № 6, 7

Надходження благодійного внеску до каси установи та його використання

1. Прийнято благодійний внесок до каси установи

2211

7511

№ 1 та № 14

2. Зараховано на реєстраційний рахунок

2313

2211

№ 1 та № 3

3. Витрачено благодійний внесок

2113, 2117, 6211, 6415

2313

№ 3 та № 4 або № 6, 7

Надходження від благодійників та використання запасів

1. Оприбутковано запаси

15, 1812, 1815, 1816

2117, 6211, 6415

№ 4 або № 6

2. Відображено дохід

2313

7511

№ 3 та № 14

3. Відображено касові видатки

2117, 6211, 6415

2313

№ 4 або № 6 та № 3

4. Списано використані запаси

8013

15, 1812, 1815, 1816

№ 17

Надходження від благодійників та використання основних засобів

1. Відображено вартість отриманого основного засобу1

Якщо актив частково зношений, відображають залишкову вартість, а якщо повністю — ліквідаційну.

10, 11

2117, 6211, 6415

№ 4 або № 6

2. Відображено дохід

2313

7511

№ 3 та № 14

3. Відображено касові видатки

2117, 6211, 6415

2313

№ 3 та № 4 або № 6

4. Збільшено внесений капітал

7511

5111

№ 14

5. Нараховано амортизацію

8014

1411, 1412

№ 17

6. Одночасно збільшено доходи

5111

7511

№ 17

7. Списано витрати на фінрезультат

5511

8014

№ 17

8. Списано доходи на суму нарахованої амортизації

7511

5511

№ 17

Виконання робіт та надання послуг благодійником (без збільшення первісної вартості основних засобів)

1. Відображено надходження благодійної допомоги у вигляді послуг чи робіт2

Коли благодійник надає матеріали окремо від виконаних ним робіт, то і в бухобліку буде окремо оприбуткування активів і їх списання та окремо відображення ремонтних робіт та їх списання на витрати. Отже, зарахування на баланс та подальше списання активів (витрат) залежатиме від того, яким договором (договорами) буде оформлено надання благодійної допомоги. Якщо в договорі зазначено, що благодійник виконує роботи із власного матеріалу, оприбутковувати слід за Актом приймання-передачі виконаних робіт із відображенням доходу і списання саме виконаних робіт, що включатимуть вартість активів. А Довідку про надходження в натуральній формі подають у такому разі за КЕКВ 2240, якщо йдеться про поточний або капітальний ремонт.

2313

7511

№ 3 та № 14

2. Відображено касові видатки

2117, 6211, 6415

2313

№ 3 та № 4 або № 6

3. Списано вартість виконаних робіт, наданих послуг

8013

2117, 6211, 6415

№ 4 або № 6

Календар бухгал­тера

На цьому тижні
подій немає

Вверх
Замовити зворотній дзвінок
Буде виконано оформлення передплати на обране видання
Телефон
Оформити
Повернутися
Закрыть
Вибачте, на обраний вами період передплата не здійснюється. Для того щоб задати своє питання телефонуйте на наші контактні телефони або скористайтеся формою зворотного зв'язку