Статті

О

ОМС отримують гранти, подарунки і благодійну допомогу: чи можливо?

Чи може сільська рада та її посадові особи одержувати гранти, подарунки і благодійну допомогу? Чи може бути застосована заборона, передбачена ст. 54 Закону України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 р. № 1700-VII?

(лист Мін’юсту від 15.02.2018 р. № 5512/100-2-18/7.3.1 (витяг))

Cтаттю взято з газети  " Місцева рада"№1

 

Людмила Линник, юрист газети «Місцева рада»

Одразу зазначимо: отримання органами місцевого самоврядування (ОМС) грантів, подарунків і благодійної допомоги є можливим, що підтверджують Мін’юст у листі від 15.02.2018 р. № 5512/100-2-18/7.3.1 і НАДС у листі від 04.04.2018 р. № 2624/13-18.

Проте така допомога не підпадатиме під дію ст. 54 Закону про корупцію1 лише якщо будуть дотримані певні умови. Посадові особи ОМС також за певних умов можуть отримувати подарунки.

Закон України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 р. № 1700-VII.

Усі подробиці — далі.

Отримувач — ОМС

Спершу вкажемо, звідки ростуть ноги в питанні заборони для ОМС отримувати гранти, подарунки, допомогу тощо. Як правильно зазначено в запитанні читача, це ст. 54 Закону про корупцію.

ЦИТАТА. «1. Державним органам, органам влади Автономної Республіки Крим, органам місцевого самоврядування забороняється одержувати від фізичних, юридичних осіб безоплатно грошові кошти або інше майно, нематеріальні активи, майнові переваги, пільги чи послуги, крім випадків, передбачених законами або чинними міжнародними договорами, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України».

(ч. 1 ст. 54 Закону про корупцію)

У свою чергу, згідно з п. 12 ст. 2 БКУ2 ОМС є бюджетними установами, а бюджетні установи є неприбутковими.

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-VI.

Тож, на перший погляд, можна зробити висновок, що ОМС не може отримувати гранти, подарунки і благодійну допомогу. Але це не зовсім так. З цього правила є винятки, на які й акцентують увагу Мін’юст та НАДС у наведених вище листах.

Виняток № 1 (міжнародні договори). У ч. 1 ст. 54 Закону про корупцію передбачено, що встановлена заборона не поширюється на випадки, передбачені законами або чинними міжнародними договорами, згоду на обов’язковість яких надала ВРУ.

Тобто, якщо чинним законодавством (наприклад, міжнародним договором, ратифікованим ВРУ) передбачено надання будь-якої безповоротної підтримки (допомоги) з боку інших осіб як грошових коштів чи майна ОМС за напрямами їхньої діяльності, то такі гранти, дарунки, благодійна допомога вважаються допустимими.

Зазначимо: за нормами ч. 1 ст. 2 Закону про міжнародні договори3 міжнародний договір України — це укладений у письмовій формі договір з іноземною державою або іншим суб’єктом міжнародного права, який регулюється міжнародним правом, незалежно від того, міститься він в одному чи декількох пов’язаних між собою документах, і незалежно від його конкретного найменування (договір, угода, конвенція, пакт, протокол тощо). Порядок ратифікації ВРУ (надання згоди України на обов’язковість для неї міжнародного договору) визначено ст. 9 цього Закону.

Закон України «Про міжнародні договори України» від 29.06.2004 р. № 1906-IV.

І слід зауважити, що в Україні наразі практика міжнародного фінансового донорства поширена майже в усіх сферах діяльності. Міжнародні програми, що фінансуються за підтримки урядів деяких Європейських та інших країн світу, міжнародних фінансових організацій, реалізуються різноманітними благодійними фондами спільно з КМУ, міністерствами та ОМС.

Згідно з умовами міжнародних договорів фінансують гранти на розвиток місцевого самоврядування в Україні. Кошти і майно, отримані місцевими радами в межах таких програм і проектів, є доходами спеціального фонду місцевого бюджету (п. 12 ч. 1 ст. 69 1 БКУ).

Виняток № 2 (благодійність)Міжнародні договори — це добре, але якщо йдеться про благодійність не на такому високому рівні? Наприклад, юридична особа, яка зареєстрована на території селищної ради, бажає подарувати вживаний ноутбук (більше не використовує його у своїй діяльності). Чи може селищна рада прийняти такий подарунок?

На думку Мін’юсту, висловлену в листі від 15.02.2018 р. № 5512/100-2-18/7.3.1 (див. с. 28), це можливо в межах Закону про благодійність4Зокрема, згідно з ч. 1 ст. 1 Закону про благодійність набувачем благодійної допомоги може бути неприбуткова організація або територіальна громада, що одержує допомогу від одного чи кількох благодійників для досягнення цілей, визначених цим Законом. Тому Мін’юст підкреслює, що якщо гранти, подарунки і благодійна допомога характеризуються:

Закон України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» від 05.07.2012 р. № 5073-VI.
  • безкорисливістю з боку надавача й отримувача, що свідчить про надання допомоги на благо інших без будь-якої вигоди;
  • добровільністю — діяльність, яку провадять за вільним волевиявленням благодійника, без будь-якого примусу та втручання з боку суб’єктів владних повноважень;
  • цільовою спрямованістю — наявність конкретної мети, в межах напрямів і порядку, встановлених Законом про благодійність,

то до зазначених дій не може бути застосована заборона, передбачена ст. 54 Закону про корупцію.

Отже, якщо благодійна допомога відповідатиме вказаним критеріям, то вона становить виняток з норм ст. 54 Закону про корупцію.

А щоб усе було правильно, то при цьому:

  • її надання має бути оформлене договором про надання благодійної допомоги, де набувачем благодійної допомоги визначено територіальну громаду. Або, у разі виконання робіт, договором між благодійником та підрядником на користь третьої особи — ОМС. Зазначимо, що такий договір не підлягає обов’язковому нотаріальному посвідченню (ч. 1 ст. 6 Закону про благодійність);
  • благодійну допомогу слід використовувати за цільовим призначенням, визначеним благодійником.

ОМС такі надходження обов’язково відображає в бухобліку. Наприклад, якщо подаровано ноутбук, то його оприбутковують як надходження в натуральній формі.

Відповідальність Згідно з ч. 2 ст. 54 Закону про корупцію за незаконне одержання від фізичних, юридичних осіб безоплатно грошових коштів або іншого майна, нематеріальних активів, майнових переваг, пільг чи послуг за наявності підстав виникає відповідальність відповідних посадових осіб ОМС.

Отримувач — посадова особа ОМС

Посадові особи ОМС, як і будь-які інші громадяни, мають рідних, близьких і друзів, які можуть дарувати подарунки на свята, до пам’ятних дат чи просто так — на знак приязні.

Є і на цей випадок заборона. Зокрема, ч. 1 ст. 23 Закону про корупцію посадовим особам ОМС забороняється безпосередньо або через інших осіб одержувати від юридичних або фізичних осіб подарунки для себе чи близьких:

1) у зв’язку із провадженням такими особами діяльності, пов’язаної із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;

2) якщо особа, яка дарує, перебуває в підпорядкуванні такої особи.

Але! Частиною 2 ст. 23 Закону про корупцію передбачено можливість отримувати подарунки, які відповідають загальним уявленням про гостинність, якщо вартість таких подарунків не перевищує 1 ПМПО5 у відповідному періоді (з 01.01.2019 р. — 1921,00 грн). Сукупна вартість таких подарунків, отриманих від однієї особи (групи осіб), у звітному році не має перевищувати розміру 2 ПМПО, що встановлений на 1 січня звітного року.

Прожитковий мінімум для працездатних осіб.

ВИНЯТОК. Такі обмеження не поширюються на подарунки від близьких осіб та загальнодоступні знижки на товари і послуги, бонуси, виграші, призи (абз. 2 ч. 2 ст. 23 Закону про корупцію).

Буває так, що подарунок посадова особа отримала як представник відповідного органу чи територіальної громади під час виконання своїх представницьких функцій на офіційних зустрічах, заходах тощо, як подарунок територіальній громаді або комунальним підприємствам, установам чи організаціям. І на такий випадок є припис.

Зокрема, ч. 3 ст. 23 Закону про корупцію встановлено, що такі подарунки є комунальною власністю і передаються органу, підприємству, установі чи організації в порядку, визначеному КМУ. Таким документом єПорядок № 11956Операції, пов’язані з переданням дарунка органу, відображаються в бухобліку відповідно до законодавства.

Порядок передачі дарунків, одержаних як подарунки державі, Автономній Республіці Крим, територіальній громаді, державним або комунальним установам чи організаціям, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2011 р. № 1195.

Надалі ОМС вирішує питання оцінки вартості дарунка, можливості його використовувати, місця та строку зберігання, для чого утворює комісію у складі не менш як трьох осіб, однією з яких має бути фахівець з оцінки майна (п. 6 Порядку № 1195).

Відповідальність Згідно зі ст. 172 5 Кодексу про адміністративні правопорушення України від 07.12.1984 р. № 8073-X порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків призводить до адмінвідповідальності посадових осіб ОМС у вигляді штрафу від 100 до 200 нмдг (від 1700,00 до 3400,00 грн) з конфіскацією такого подарунка. Протоколи про адміністративні правопорушення складають органи Національного агентства з питань запобігання корупції, а розглядають справи про адмінправопорушення місцеві суди.

Календар бухгал­тера
Сьогодні

Звіт про обсяги реалізованих послуг (форма №1- послуги (квартальна) за II квартал 2021 року

Звіт про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовії торгівлі (форма № 1-опт (квартальна) за ІІ кв

Звіт про продаж і запаси товарів у торговій мережі (форма № 3-торг (квартальна) за ІІ кв

28.07.21

ЄСВ із зарплати (доходу) за червень 2021 року (гірничі підприємства)

29.07.21

Транспортний податок за ІІ квартал 2021 року

Податок на нерухоме майно за ІІ квартал 2021 року

30.07.21

ПДВ за червень 2021 року

Вверх
Закрыть
Замовити зворотній дзвінок
Буде виконано оформлення передплати на обране видання
Телефон
Оформити
Повернутися
Закрыть
Вибачте, на обраний вами період передплата не здійснюється. Для того щоб задати своє питання телефонуйте на наші контактні телефони або скористайтеся формою зворотного зв'язку