Статті

Ч

Чи може заклад охорони здоров'я надавати в оренду приміщення? Так!

(коментар до листа ФДМУ від 17.04.2018 р. № 10-16-7697 та листа КМДА від 18.04.2018 р. № 002-340)

04 січня, 2019

Cтаттю взято з газети  "Бухгалтерія: бюджет"№22
 
Вадим Толстоп’ятов, Сергій Дорошенко, Любов Крута, експерти газети «Бухгалтерія: бюджет»

Право бути орендодавцем

Як відомо, бюджетні установи є неприбутковими (п.п. 12 ч. 1 ст. 2 БКУ1).

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-VI.

Тобто їх діяльність не спрямована на одержання прибутку. Утримуються такі установи повністю за рахунок відповідно державного бюджету чи місцевого бюджету (загальний фонд).

Але, з іншого боку, на нормативному рівні зафіксовано право бюджетних установ надавати так звані платні послуги. Надходження від надання платних послуг віднесено до підгрупи 1 групи 1 власних надходжень (ч. 4 ст. 13 БКУ), тобто вони поповнюють спецфонд установи.

Для кожної галузі затверджено переліки платних послуг, які можуть надавати бюджетні установи. Зокрема, для охорони здоров'я — це Перелік № 11382Заклади охорони здоров'я (далі — ЗОЗ) можуть надавати тільки ті платні послуги, які визначено цим переліком. Інакше надходження за надання послуг, які не передбачені переліком платних послуг, мають бути перераховані до доходів того бюджету, з якого здійснюється утримання установи (див. лист Держказначейства від 14.10.2011 р. № 16-04/918-2970).

Перелік платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров'я та вищих медичних навчальних закладах, затверджений постановою КМУ від 17.09.1996 р. № 1138.

Враховуючи таку вимогу, слід дуже уважно вивчити положення Переліку № 1138. І при прискіпливому прочитанні виявляється, що в цьому переліку не зазначено послугу з надання в оренду майна. Як виявляється, на цей факт звертають увагу представники Держаудитслужби і в ході перевірок роблять у зв’язку з цим зауваження.

Так що, і справді ЗОЗ не мають права надавати в оренду майно? Відповімо: можуть! Зараз ми вам це доведемо (та покажемо, що такої послуги, як «надання майна в оренду», в переліку платних послуг бути не повинно). А допоможуть нам в цьому листи, що коментуються.

ЗОЗ-орендодавець Отже, ЗОЗ можуть надавати нерухоме майно (а також індивідуально визначене майно) в оренду. Аргументів два.

Аргумент перший. Організаційні відносини, пов’язані з передачею в оренду майна державних та комунальних установ, визначено Законом про оренду3Так, згідно зі ст. 5 цього Закону виступати орендодавцем майна можуть самі бюджетні установи — балансоутримувачі, якщо площа приміщення, переданого в оренду, не перевищує 200 кв.м. Якщо ж площа нерухомості хоч на метр більше, орендодавцями будуть:

Закон України «Про оренду державного та комунального майна» від 10.04.1992 р. № 2269-ХІІ.
  • органи управління майном — щодо комунального майна;
  • ФДМУ, його регіональні відділення або представництва4 — щодо державного майна.
Окрім майна, що належить до майнового комплексу НАН України та галузевих академій наук, а також майна, що належить вищим навчальним закладам та/або науковим установам, яке надають в оренду науковим паркам або їх партнерам.

Отже, правом орендодавця ЗОЗ наділений саме Законом про оренду, на що звертають увагу ФДМУ та КМДА в коментованих листах.

Аргумент другий. Кошти від надання платних послуг та кошти від надання майна в оренду — це різні види власних надходжень бюджетних установ. Вони зараховуються до різних підгруп власних надходжень та використовуються на різні цілі (див. табл. 1).

Погодьтеся, надання майна в оренду не є основною діяльністю установ, тому оренді не місце в переліку платних послуг. Навіть якщо можливість надання майна в оренду була би прописана в переліку платних послуг (наприклад, так зроблено в освітній галузі — у Переліку № 7965), такі кошти не можна визнавати коштами від надання платних послуг.

Перелік платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної та комунальної форми власності, затверджений постановою КМУ від 27.08.2010 р. № 796.

Отже, затверджуючи Перелік № 1138, Кабмін вчинив правильно, що не вписав в нього таку послугу, як надання майна в оренду. Питання орендних відносин, як ми визначили вище, врегульовано іншими нормативними актами. А з них випливає: ЗОЗ має право бути орендодавцем. З цим питанням розібрались. Але оскільки КМДА в коментованому листі торкнулася деяких орендних питань, то приділимо їм увагу і ми.

Таблиця 1. Різниця між коштами від надання платних послуг та коштами від надання майна в оренду

Вид власних надходжень

До якої групи віднесено (ч. 4 ст. 13 БКУ)

На що можна витрачати (ч. 4 ст. 13 БКУ)

Кошти від надання платних послуг

До підгрупи 1 групи 1 власних надходжень ― «плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю»

Витрачати кошти дозволено на покриття витрат, пов’язаних з організацією та наданням таких послуг

Кошти від надання майна в оренду

До підгрупи 3 групи 1 власних надходжень ― «плата за оренду майна бюджетних установ»1

Нагадаємо, що не вся орендна плата залишається в установі. Так, незалежно від того, хто є орендодавцем (суб’єкт управління чи безпосередньо установа-балансоутримувач), якщо йдеться про майно бюджетних державних установ, розподіл такий (див. також лист МФУ від 05.09.2017 р. № 06220-12/23-3435/5/2785):

  •  50% відноситься до доходу держбюджету;
  •  50% є власними надходженнями установи-балансоутримувача.

Якщо йдеться про майно бюджетних комунальних установ, пропорція розподілу визначається рішенням відповідного органу місцевого самоврядування.

Витрачати кошти можна на утримання, облаштування, ремонт та придбання майна установи.

Оренда: супутні питання

Спершу звернемо увагу, що КМДА в коментованому листі окреслила основі питання передачі в оренду комунального майна територіальної громади м. Києва, визначені в рішенні від 21.04.2015 р. № 415/1280. Тому підкреслимо: зазначені в ньому особливості (про визначення розміру орендної плати, пропорцій її розподілу між бюджетом та установами-балансоутримувачами) застосовні тільки для комунального майна тергромади м. Києва.

Але є і питання, спільні для усіх установ.

ПДВ КМДА у коментованому листі нагадала про необхідність сплачувати ПДВ з суми орендної плати. Підтвердженням цьому є і лист ДФСУ від 04.02.2016 р. № 2383/6/99-99-19-03-02-15 (далі — лист № 2383), і ІПК від 22.11.2017 р. № 2685/5/99-95-42-03-16/ІПК. Але актуальним це нагадування є тільки для установ-орендодавців, зареєстрованих платниками ПДВ. Тоді як неплатники ПДВ виставляють рахунок у сумі орендної плати. Стисло нагадаємо процедуру оподаткування ПДВ.

Крок 1Розрахунок. Базою оподаткування ПДВ в даному випадку є договірна вартість (п. 188.1 ПКУ6), тобто орендна плата з урахуванням індексації. Ставка податку застосовується загальна — 20% (п. 193.1 ПКУ). Тож, формуючи акт або рахунок на оплату, спочатку орендну плату збільшують на коефіцієнт індексації, а потім на 20% ПДВ.

Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI.

Крок 2Накладна. Податкову накладну складають на одну з дат:

  • на дату надходження коштів на рахунок установи-орендодавця — якщо орендар розраховується бюджетними коштами;
  • в усіх інших випадках — на дату першої події: на дату складання акта/рахунку або здійснення оплати.

Детальніше щодо вибору дати складання податкових накладних див. матеріал «Дата складання податкової накладної: в чому заковика?» // «Бухгалтерія: бюджет» № 17–18/2018, с. 43.

Як правильно скласти податкову накладну, див. далі у номері.

Крок 3Декларація. Всі податкові накладні мають бути відображені у податковій декларації з ПДВ, складеній відповідно до Порядку № 217. Декларацію слід подати протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного місяця. Накладна з орендної плати, складена орендодавцем, буде збільшувати суму податкових зобов’язань.

Порядок заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість, затверджений наказом МФУ від 28.01.2016 р. № 21.

Крок 4Сплата. Якщо сума зобов’язань перевищить суму податкового кредиту за звітний місяць, то різниця підлягає сплаті в бюджет протягом 10 днів після останнього дня граничного строку подання декларації. Всі розрахунки з бюджетом щодо ПДВ наразі проводять у Системі електронного адміністрування з ПДВ (СЕА ПДВ). Якщо коштів на рахунку в СЕА ПДВ буде достатньо, то списання відбудеться автоматично. В інакшому ж випадку для погашення податкових зобов’язань з ПДВ необхідно поповнити цей рахунок з реєстраційного або банківського.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Вище ми зазначали, що орендна плата підлягає розподілу між бюджетом і установою-балансоутримовачем. Умовами договору має бути передбачено, хто розподіляє плату, — орендар або орендодавець. Але в будь-якому разі базою оподаткування є вся договірна вартість (100% орендної плати) — таку позицію висвітлювали податківці у листі № 2383. Відповідно, сума ПДВ в повному обсязі має залишатися у установи-балансоутримовача, а розподілу підлягатиме тільки орендна плата без ПДВ. В коментованому листі КМДА також є натяк на те, що розподіл слід здійснювати з суми без ПДВ.

Бухоблік Для обліку доходів від орендних платежів Мінфін пропонує використовувати субрахунок 7411 «Інші доходи за необмінними операціями», а розрахунки з орендарем обліковувати на субрахунку 2117 «Інша поточна дебіторська заборгованість» (п.п. 9.10 Типової кореспонденції8).

Типова кореспонденція субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов’язаннями розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами, затверджена наказом МФУ від 29.12.2015 р. № 1219.

Кошти, отримані як плата за оренду, є власними надходженнями, а тому їх можна зараховувати на один з таких рахунків:

  • спецрахунок, відкритий в Казначействі для отримання відповідних надходжень спеціального фонду — 2313 «Реєстраційні рахунки»;
  • рахунок в банку — 2311 «Поточні рахунки в банку».

Більш детально розглянемо проводки на прикладі.

Приклад. Комунальний ЗОЗ (платник ПДВ) отримав плату за оренду нерухомого майна у сумі 1200,00 грн з ПДВ. Орендарем є приватне підприємство. Відповідно до умов договору орендну плату розподіляє ЗОЗ (50% орендної плати залишається ЗОЗ, а решта 50% — в місцевий бюджет).

Таблиця 2. Облік операцій з оренди майна

Зміст операції

Бухгалтерський облік

Меморіальний ордер

Підстава для відображення запису

Сума, грн

дебет рахунку

кредит рахунку

1. Нараховано плату за оренду нерухомого майна

2117

7411

14 та 4

Акт наданих послуг, Рахунок-фактура

1200,00

2. Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ з оренди

7411

6311

14

Податкова накладна

200,00

3. Надійшла плата за оренду

2311, 2313

2117

4 та 3

Виписка з рахунку

1200,00

4. Нараховано зобов’язання перед бюджетом щодо перерахування частки орендної плати (50% × 1000,00)

7411

6312

14

Бухгалтерська довідка

500,00

5. Перераховано частку орендної плати до місцевого бюджету

6312

2311, 2313

3

Платіжне доручення

500,00

Календар бухгал­тера
Завтра

Податкова декларація з ПДВ за червень 2019 року

Податкова декларація з плати за землю за червень 2019 року

Декларація з акцизного податку за червень 2019 року

Розрахунок з рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України

Вверх
Замовити зворотній дзвінок
Буде виконано оформлення передплати на обране видання
Телефон
Оформити
Повернутися
Закрыть
Вибачте, на обраний вами період передплата не здійснюється. Для того щоб задати своє питання телефонуйте на наші контактні телефони або скористайтеся формою зворотного зв'язку