Статті

«

«НОВИЙ БЮДЖЕТНИЙ ОБЛІК»:
Як легким рухом руки штори перетворюються на… чохли

Маємо гобеленові штори, оприбутковані на субрахунок 1113, які за результатами річної інвентаризації вирішено списати. Та з’явилась ідея використати зношені речі, щоб виготовити чохли для м’яких меблів. Плануємо виготовити чохли підрядним способом за договором із фізособою. Як відобразити такі операції в обліку та які документи оформити, щоби поставити на облік нові активи?

06 липня, 2024

Ольга Сусла, експертка газети

Вибуття Причиною списання штор, які в обліку віднесено до малоцінних необоротних матеріальних активів, може бути як фізична зношеність, так і моральна застарілість речей, про що зазначено в пп. 1 п. 4 Порядку № 1314.

НАГАДАЄМО. Дія Порядку № 1314 поширюється на майно державне, а ось для майна комунальної форми власності процедуру списання визначає орган місцевого самоврядування власним порядком, який зазвичай ґрунтується на нормах зазначеного документа. Ухвалюють рішення про списання з бухгалтерського обліку основних засобів, які належать до об’єктів комунальної власності, відповідно до Закону про місцеве самоврядування (п. 8 розд. VIII МР з обліку ОЗ).

Комісія зі списання майна суб’єкта державного сектору самостійно ухвалює рішення щодо списання державного майна, тобто без погодження з органом управління, за умови, що актив первісною вартістю менш ніж 50 тис. грн на 100 % зношений (абз. 5 п. 5 Порядку № 1314). Після інвентаризації майна, що пропонується до списання, комісія визначає економічну доцільність чи недоцільність відновлення та/або подальшого використання майна та вносить відповідні пропозиції. При цьому розглядають можливість відчуження або безоплатного передання таких активів.

Наступним кроком є комісійне визначення можливості використовувати окремі матеріали об’єкта, що підлягає списанню, та контроль за вилученням.

Визнання активу непридатним для експлуатації відображають в акті технічного стану майна, акті інвентаризації та протоколі, а факт списання підтверджують актом списання основних засобів (часткової ліквідації), у якому, зокрема, перелічують цінності, отримані в результаті списання.

Вилучені активи Згідно з п. 9 розд. VIII МР з обліку ОЗ матеріали, отримані в результаті списання основних засобів, оприбутковують із відображенням на рахунках бухгалтерського обліку запасів, а отримані в результаті списання майна основні засоби оприбутковують із відображенням на рахунках бухгалтерського обліку основних засобів.

Під час списання штор вилучають тканину, яку надалі використають для створення чохлів для меблів, тобто на власні потреби установи. Оскільки вилучена тканина буде сировиною для створення нових активів, її зараховують на баланс як запаси на субрахунок 1517 «Сировина і матеріали».

Оцінює вилучені запаси також комісія зі списання майна: оприбутковує активи за чистою вартістю реалізації або в оцінці можливого їх використання, яка може бути визначена на основі вартості подібних запасів за наявності їх на балансі суб’єкта державного сектору, з урахуванням ступеня їх придатності до експлуатації (п. 15 розд. II МР з обліку запасів). Акт оцінки є документальним підтвердженням таких дій.

З огляду на те що отримуємо запаси, в обліку показуємо дохід за субрахунком 7112 «Дохід від оприбуткування активів, раніше не врахованих в балансі», а для Казначейства готуємо довідку про надходження в натуральній формі та вносимо зміни до кошторису. Саме така позиція наведена і в листі МФУ від 21.04.2020 № 35220-07-10/11749.

Пошиття Для того щоби штори перетворилися на чохли, можливо, треба буде придбати додаткові матеріали (нитки, фурнітуру тощо), а також власне змайструвати нову річ.

Обрання КЕКВ під час планування придбання додаткових матеріалів залежатиме від того, до складу яких активів буде зараховано новостворені предмети — основних засобів чи малоцінки. Тож і код обираємо відповідний — 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» або 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар». Правильним буде планувати видатки все-таки за КЕКВ 2210 з огляду на невисоку вартість створених активів, а потім капіталізувати витрати.

Оприбуткувати придбані додаткові матеріали для пошиття чохлів слід на субрахунок 1517 «Сировина і матеріали», де вже розмістилися вилучені від ліквідації запаси. Хоча в п. 3.18 Типової кореспонденції наведено проводку списання запасів, використаних для створення інших активів власними силами (Дт 8013, 8113 — Кт 15, 18), у нашому випадку вибуття як такого не відбуватиметься, тому що створюють активи для власних потреб установи (не для продажу) і списано їх буде як амортизаційні нарахування у процесі використання необоротного матеріального активу.

Витрати на виготовлення необоротних матеріальних активів власними силами суб’єкта державного сектору також капіталізують у сумі нарахованої заробітної плати та ЄСВ:

  • якщо працівник виконує роботу, яка входить до його посадових обов’язків, — пропорційно відпрацьованому часу;
  • якщо працівник виконує роботу за договором цивільно-правового характеру (далі — ЦПХ) — згідно із сумою, зазначеною в договорі з урахуванням суми ЄСВ.

Планувати видатки на оплату праці працівника в обох випадках слід за КЕКВ 2111 «Заробітна плата», а нараховувати ЄСВ — за КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці». А ось субрахунки нарахування оплати праці різнитимуться:

  • за трудовим договором використовуємо субрахунок 6511 «Розрахунки з оплати праці»;
  • за договором цивільно-правового характеру — субрахунки 6519 «Інші розрахунки за виконані роботи», 6211 «Розрахунки з постачальниками і підрядниками» або 6415 «Розрахунки з іншими кредиторами».

За нашою умовою підходить другий варіант.

Оприбуткування Зібравши всі витрати на субрахунку 1312, під час уведення нових об’єктів в експлуатацію зараховуємо їх до відповідного субрахунку, де й будемо надалі вести їхній облік, склавши акт введення в експлуатацію основних засобів.

ВАЖЛИВО! Первісною вартістю новоствореного об’єкта буде собівартість виробництва в разі самостійного створення об’єкта основного засобу (п. 4 розд. II НС 121 «Основні засоби»), яка складається з витрат, здійснених на виготовлення, та інших додаткових витрат, що визначені п. 5 розд. II НС 121 «Основні засоби».

За нашою умовою суб’єкт державного сектору планує виготовити активи, первісна вартість яких, найімовірніше, не перевищуватиме граничної межі, яку установа визначила для малоцінних необоротних матеріальних активів, тож і в обліку слід зарахувати їх до складу таких активів на субрахунок 1113 «Малоцінні необоротні матеріальні активи» й, відповідно, нарахувати 50 % зносу під час уведення в експлуатацію.

Розглянемо приклад списання штор і виготовлення з них чохлів для м’яких меблів.

Приклад. Комісія зі списання майна бюджетної установи склала акт списання основних засобів (часткової ліквідації) — штор первісною вартістю 5 200,00 грн, облік яких вели на субрахунку 1113. Під час списання активів вилучено тканину, потрібну для пошиття чохлів, та оцінено її на 500,00 грн. Придбано додаткові матеріали за кошти загального фонду на загальну суму 450,00 грн. Витрати на оплату праці фізичної особи за договором ЦПХ становили 720,00 грн (ЄСВ — 158,40 грн).

Бухоблік створення необоротних матеріальних активів з використанням вилучених від ліквідації активів

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн

Меморіальний ордер

дебет

кредит

1. Нараховано амортизацію під час списання штор (50 %)

8014

1412

2 600,00

№ 17

2. Списано штори

1412

1113

5 200,00

№ 17

3. Зменшено капітал на суму вибуття штор

5111

5511

5 200,00

№ 17

4. Оприбутковано вилучену після списання штор тканину

1517

6211

500,00

№ 6

5. Відображено дохід

2313

7112

500,00

№ 3 та № 14

6. Відображено касові видатки

6211

2313

500,00

№ 3 та № 6

7. Отримано асигнування для придбання додаткових матеріалів та оплати праці за договором ЦПХ

2313

7011

1 328,40

№ 2 та № 14

8. Оприбутковано додаткові матеріали для виготовлення чохлів

1517

6211

450,00

№ 6

9. Перераховано кошти за додаткові матеріали постачальнику

6211

2313

450,00

№ 2 та № 6

10. Вилучено з доходу звітного періоду асигнування в сумі поточних витрат, що включаються до первісної вартості об’єкта основних засобів

7011

5411

1 328,40

№ 17

11. Нараховано витрати на оплату праці за договором ЦПХ

1312

6415

720,00

№ 6

12. Утримано ПДФО (720,00 × 18 % = 129,60 грн)

6415

6311

129,60

№ 6

13. Утримано військовий збір (720,00 × 1,5 % = 10,80 грн)

6415

6311

10,80

№ 6

14. Нараховано ЄСВ

1312

6313

158,40

№ 17

15. Списано використані на виготовлення чохлів матеріали (вилучені та придбані запаси) (500,00 + 450,00 = 950,00 грн)

1312

1517

950,00

№ 17

16. Чохли введено в експлуатацію (950,00 + 158,40 + 720,00 = 1 828,40 грн)

1113

1312

1 828,40

№ 17

17. Відображено зміни в капіталі

5411, 7112

5111

1 828,40

№ 14 і № 17

18. Нараховано першу половину зносу (50 %)

8014

1412

914,20

№ 17

19. Перераховано кошти фізособі за договором ЦПХ (720,00 – 129,60 – 10,80 = 579,60 грн)

6415

2313

579,60

№ 2 та № 6

20. Перераховано ПДФО

6311

2313

129,60

№ 2

21. Перераховано військовий збір

6311

2313

10,80

№ 2

22. Перераховано ЄСВ

6313

2313

158,40

№ 2

Календар

На цьому тижні
подій немає

Вверх
Закрыть
Замовити зворотній дзвінок
Буде виконано оформлення передплати на обране видання
Телефон
Оформити
Повернутися
Закрыть
Вибачте, на обраний вами період передплата не здійснюється. Для того щоб задати своє питання телефонуйте на наші контактні телефони або скористайтеся формою зворотного зв'язку