Статті

«

«БУХГАЛТЕРІЯ: БЮДЖЕТ»:
Придбаваємо медикаменти в медпункт та укриття закладу освіти: КЕКВ + бухоблік

За яким КЕКВ придбавати медикаменти та лікарські засоби:

 • в медичний кабінет закладу освіти (школу або садок);
 • укриття в такому закладі освіти?

Як їх обліковувати?
(лист ДКСУ від 31.08.2023 № 15-12-12/15799)

Алла Головко, експерт газети «Бухгалтерія: бюджет»

Медичне обслуговування Медичне обслуговування:

 • у закладах дошкільної освіти здійснюється медичними працівниками, які входять до штату цього навчального закладу або відповідних ЗОЗ, у порядку, визначеному КМУ (ч. 2 ст. 34 Закону № 26281);
 • у закладах загальної середньої освіти (ЗЗСО) здійснюється медичними працівниками, які входять до штату цього навчального закладу або відповідних ЗОЗ, у порядку, визначеному КМУ (ч. 2 ст. 21 Закону № 4632).
Закон України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 № 2628-III.
Закон України «Про загальну середню освіту» від 16.01.2020 № 463-IX.

А згідно з п. 18 Ліцензійних умов № 2853 забезпечення медичною допомогою вихованців (учнів, студентів) загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладів може здійснюватися в один із трьох способів. Зокрема, отримання закладом освіти ліцензії та відкриття на підставі його розпорядчого документа медичного кабінету без утворення ЗОЗ, що діятиме відповідно до положення про такий кабінет. Отже, якщо в закладі освіти утворено медичний кабінет, в якому працюватимуть штатні медичні працівники, то такий заклад обов’язково має отримати ліцензію з медичної практики. Це підкреслювало МОЗ у листі від 22.12.2020 № 17-01/39067/2-20 (див. газету «Бухгалтерія: бюджет», № 6/2021, с. 11).

Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з медичної практики, затверджені постановою КМУ від 02.03.2016 № 285.

Які ліки? Заклади освіти закуповують медичні вироби, лікарські засоби відповідно до Примірного переліку № 6374.

Примірний перелік медичних виробів, лікарських засобів та інших матеріалів, які повинні бути у складі медичної укладки для надання медичної допомоги у медичному пункті закладу освіти, затверджений наказом МОЗ від 06.04.2021 № 637.

А для закупівлі медикаментів в укриття є окремий перелік. Так, в листі ДСНС від 14.06.2022 № 03-1870/162-25 наведено Рекомендації щодо організації укриття в об’єктах фонду захисних споруд цивільного захисту персоналу та дітей (учнів, студентів) закладів освіти. Ними передбачено, що при забезпеченні медикаментами в захисних спорудах керуються Переліком лікарських засобів та медичних виробів для укомплектування запасів медичного майна у захисних спорудах, наведеним у додатку 21 до наказу МВС від 09.07.2018 № 579.

КЕКВ Згідно з п.п. 2.2.2 Інструкції № 3336 лікарські засоби, вироби медичного призначення тощо придбавають за КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев’язувальні матеріали».

Інструкція щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету, затверджена наказом МФУ від 12.03.2012 № 333.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Йдеться саме про ті засоби і вироби, які зареєстровані в державних реєстрах як лікарські засоби і вироби медичного призначення.

А за КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» передбачено придбання аптечок та їх поповнення (у тому числі дорожніх), лікарських засобів, виробів медичного призначення, якщо установа (організація) НЕ має медичного кабінету чи пункту, та для використання медичними навчальними закладами у навчальному процесі (п.п. 4 п.п. 2.2.1 Інструкції № 333).

Як ми з’ясували вище, в закладах освіти утворюється медкабінет (чи медпункт), тож лікарські засоби та вироби медичного призначення придбавають саме за КЕКВ 2220. За цим КЕКВ придбавають матцінності як в медкабінет (чи медпункт), так і в укриття, на чому наголосила ДКСУ в листі від 31.08.2023 № 15-12-12/15799.

Підкреслимо: згідно з п.п. 2 п.п. 2.2.2 Інструкції № 333 за КЕКВ 2220 здійснюють придбання виробів медичного призначення (інструментів, пристроїв, приладдя, матеріалів та інших виробів, зокрема термометрів, діагностичних тестів, перев’язувальних матеріалів, ланцетів, пінцетів, голок, шприців тощо), які не беруться на облік як основні засоби. Отже, якщо йдеться про придбання матцінностей, які будуть обліковуватися в складі необоротних активів (тобто строк корисного використання яких більше року; див. табл. 1 нижче), то їх придбавають за КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування».

Бухоблік Бухоблік таких матцінностей є загальним, як і для інших активів. Так, якщо очікується (за оцінкою установи), що активи:

 • будуть використовуватись в установі більше року, то їх обліковують як необоротні активи (рахунок 10 або 11) за правилами, визначеними НС 1217;
 • будуть використані або втратять свої споживацькі якості, стануть непридатними протягом року, то їх обліковують як запаси згідно з НС 1238.
Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 121 «Основні засоби», затверджене наказом МФУ від 12.10.2010 № 1202.
Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 123 «Запаси», затверджене наказом МФУ від 12.10.2010 № 1202.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Зауважимо, що оцінка строку корисного використання має бути зроблена відповідно до того, як саме ваша установа планує використовувати ці речі, як часто, в яких умовах тощо. Цілком може бути, що однакові речі в установі можуть мати різні строки корисного використання залежно від того, в яких умовах ними користуються.

Подробиці — в табл. 1.

Таблиця 1. Облік медикаментів та медвиробів

Актив

Облік (субрахунок)

Активи, строк використання яких становить 1 рік або менше, зокрема:

 • лікарські та перев’язувальні засоби (таблетки, розчини, шприци, бинт тощо);
 • дрібний медичний інвентар (термометри, джгути медичні тощо);
 • дезінфікувальні засоби (хлоргексидин тощо)

Обліковують у складі запасів на субрахунку 1512 «Медикаменти та перев’язувальні матеріали»

Медичні вироби, строк корисного використання яких більше року

Обліковують на субрахунках:

 • 1113 «Малоцінні необоротні матеріальні активи», якщо вартість дорівнює або менша від вартісної оцінки, визначеної в обліковій політиці;
 • 1014 «Машини та обладнання», якщо вартість більша за вартісну оцінку, визначену в обліковій політиці

Аптечка

Щодо обліку аптечки, то тут можуть бути варіанти, адже об’єктом обліку можуть бути:

 • вся аптечка загалом;
 • окремо контейнер для зберігання медикаментів та інвентарю й окремо його вміст (медикаменти тощо).

Тут також слід зі зважати на строк придатності складових.

Якщо всі складові (контейнер, його вміст) матимуть приблизно однакові строки корисного використання, то можна обліковувати все разом. Якщо, наприклад, в аптечці будуть ліки, які, ймовірно, споживатимуться протягом року, а сам контейнер цілком міцний і може слугувати більше року, то доречно обліковувати їх окремо. Це для того, аби згодом у вас не виникло питання про те, як списати використані ліки, якщо власне аптечку й надалі використовуватимуть.

Так, контейнер аптечки може обліковуватися на субрахунку 1113, якщо він слугуватиме установі більше року за її очікуваннями, а медикаменти та дрібний медичний інвентар — на субрахунку 1512.

Якщо всю аптечку ви вирішите обліковувати як єдиний об’єкт, то можна оприбуткувати її як на 1113, так і на 1512 — знову ж таки, залежно від очікуваного строку корисного використання

Списують лікарські засоби та вироби медичного призначення на видатки після їх фактичного використання (витрачання), а не в момент видачі.

Приклад. Заклад освіти за кошти загального фонду придбав:

 • лікарські та перев’язувальні засоби, дрібний медичний інвентар тощо (тобто запаси) загальною вартістю 2000,00 грн;
 • тонометр вартістю 800,00 грн, який обліковуватимуть як МНМА на субрахунку 1113.

Усі лікарські та перев’язувальні засоби використали протягом звітного періоду.

У цьому ж періоді на підставі акта списання з обліку списують придбані в попередніх періодах медикаменти, у яких минув строк придатності, на суму 150,00 грн.

Таблиця 2. Відображення в бухобліку придбання лікарських засобів та медикаментів

Зміст операції

Бухгалтерський облік

Меморіальний ордер

Підстава для запису

Сума, грн

дебет рахунку

кредит рахунку

1. Отримано фінансування на придбання лікарських та перев’язувальних засобів

2313

7011

2

Виписка з рахунку

2000,00

2. Отримано фінансування на придбання тонометра

2313

5411

2

Виписка з рахунку

800,00

3. Оприбутковано лікарські та перев’язувальні засоби, дрібний медичний інвентар

1512

6211

6

Накладна

2000,00

4. Оприбутковано тонометр

1312

6211

6

Накладна

800,00

5. Перераховано постачальнику кошти

6211

2313

2 і 6

Платіжна інструкція

2800,00

6. Введено в експлуатацію тонометр

1113

1312

17

Акт введення в експлуатацію основних засобів

800,00

7. Водночас відображено зміни в капіталі

5411

5111

17

Акт введення в експлуатацію основних засобів

800,00

8. Нараховано амортизацію на тонометр, що його введено в експлуатацію (800,00 грн × 50 %)

8014, 8114

1412

17

Розрахунок амортизації інших необоротних матеріальних активів

400,00

9. Використано лікарські та перев’язувальні засоби, дрібний медичний інвентар

8013, 8113

1512

13

Накладна (вимога)

2000,00

10. Списано медикаменти, у яких минув строк придатності

5512

1512

13

Акт списання запасів

150,00

 

Календар

На цьому тижні
подій немає

Вверх
Закрыть
Замовити зворотній дзвінок
Буде виконано оформлення передплати на обране видання
Телефон
Оформити
Повернутися
Закрыть
Вибачте, на обраний вами період передплата не здійснюється. Для того щоб задати своє питання телефонуйте на наші контактні телефони або скористайтеся формою зворотного зв'язку