Статті

«

«НОВИЙ БЮДЖЕТНИЙ ОБЛІК»:
Методрекомендації № 11: чергові зміни щодо обліку запасів

(коментар до п. 2 Змін до деяких методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку для суб’єктів державного сектору, затверджених наказом МФУ від 09.06.2023 № 310)

31 серпня, 2023

Ольга Сусла, експертка газети

У попередньому номері ми вже писали про зміни, унесені наказом № 310 до МР з обліку ОЗ, а тепер розглянемо й коригування, яких зазнали МР з обліку запасів (текст документа див. на с. 21). Відразу звертаємо увагу, що оновлені методрекомендації — логічне продовження осучаснення нормативної бази бухобліку запасів у державному секторі.

Сфера застосування Сфера застосування НС 123 «Запаси» зазнала змін ще на початку 2022 року, коли нацстандарт було актуалізовано й адаптовано до МСБОДС 12 «Запаси». І на теперішній момент маємо також відповідні коригування, які внесено наказом № 310 до МР з обліку запасів. Так, п. 1 розд. I МР з обліку запасів містить оновлений перелік об’єктів, на які не поширюється дія методрекомендацій:

  • незавершені роботи за будівельними контрактами, включно з контрактами про надання послуг, що безпосередньо пов’язані з ними;
  • фінансові інструменти;
  • біологічні активи, пов’язані із сільськогосподарською діяльністю та сільськогосподарською продукцією під час збирання врожаю;
  • запаси, утримувані після збирання врожаю, корисні копалини та мінеральна сировина за умови їх оцінки за чистою вартістю реалізації відповідно до інших національних стандартів бухобліку в державному секторі.

Вживання терміна «фінансові інструменти» замість «фінансові активи» більш коректне та ширше (включає решту складових фінансових інструментів), оскільки відповідає нормам МСБОДС 12 «Запаси» та НС 134 «Фінансові інструменти».

А ось облік біологічних активів, пов’язаних із сільськогосподарською діяльністю та сільськогосподарською продукцією під час збирання врожаю, ведуть згідно з НС 136 «Біологічні активи».

Також до сфери застосування НС 123 «Запаси» не входять запаси, які вже видобуто або зібрано та які гарантовано будуть реалізовані, але це стосується лише їх оцінки, про що зазначено в п. 4 МСБО 2 «Запаси».

Типові форми В НС 123 «Запаси» немає інформації щодо того, якими типовими формами має користуватися суб’єкт державного сектору для оформлення господарських операцій з надходження, руху та вибуття запасів, а ось МР з обліку запасів донедавна все ще містили посилання на нормативно-правовий документ, який утратив чинність майже два роки тому. Але наказом № 310 це питання врегульовано — визначено, що такі операції оформлюють первинними документами, які затверджено наказом № 431.

При цьому в МР з обліку запасів залишилася норма щодо самостійного розроблення та затвердження первинних форм, якщо немає типових.

Окрім того, розд. III МР з обліку запасів скориговано в контексті коректності зазначення назв первинних документів. Так, акт про приймання матеріалів перейменовано на акт про приймання запасів, а використання картки складського обліку запасів доповнено книгою (п. 8 розд. III МР з обліку запасів). Уточнено також, що записи в оборотні відомості вносять на підставі даних відомостей з надходження та витрачання продуктів харчування та/або первинних прибутково-видаткових документів (абз. 2 п. 12 розд. ІІІ МР з обліку запасів).

Акт списання запасів, який був додатком до МР з обліку запасів, виключено.

Виключення обмінних запасів Поняття «обмін запасами», яке тривалий час було в нормативному документі, узагалі вилучено з НС 123 «Запаси». Те саме відбулось і в МР з обліку запасів. Якщо раніше первісна вартість запасів включала, зокрема, витрати на обмін, то коментованим наказом таку позицію виключено. Те саме і з п. 23 розд. II МР з обліку запасів, у якому йшлося про визначення первісної вартості запасів, отриманих у результаті обміну.

Списання витрат Наступне коригування пов’язане з витратами, які не включають до первісної вартості запасів, а списують. Ідеться про фінансові витрати: витрати на проценти та інші витрати, пов’язані із запозиченнями. У новій редакції п. 6 розд. II МР з обліку запасів зазначено, що винятком для списання фінансових витрат на витрати поточного періоду є витрати, які включаються до собівартості кваліфікаційних активів відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі. Такі витрати включають до первісної вартості активів. Ця новація пов’язана з минулорічним уведенням поняття «кваліфікаційний актив» до НС 135 «Витрати».

НАГАДАЄМО. Кваліфікаційний актив — актив, підготовка якого для використання за призначенням або для продажу обов’язково потребує суттєвого періоду часу (абз. 4 п. 4 розд. I НС 135 «Витрати»). З огляду на визначення акцент слід зробити саме на тривалості процесу, оскільки інші активи, які виробляють протягом короткого проміжку часу, та активи, придатні для використання за призначенням або для реалізації під час їх придбання, не є активами, що кваліфікуються (п. 13 МСБОДС 5 «Витрати на позики»).

Окрім того, наказом № 310 додано невелике уточнення про віднесення витрат на зберігання до витрат того періоду, у якому вони були здійснені (установлені): винятком для списання таких витрат є ті, які необхідні у процесі виробництва перед наступним етапом виробництва (п. 6 розд. II МР з обліку запасів).

Оцінка безоплатно отриманих запасів У випадку з первісною вартістю запасівотриманих безоплатно від суб’єктів державного сектору, їх зараховують на баланс згідно з наказом № 310 за балансовою вартістю установи, що передає, на дату здійснення операції (п. 23 розд. II МР з обліку запасів), а не на дату балансу, як вважалося, але не було врегульовано раніше.

Щодо визначення первісної вартості запасів, отриманих як гуманітарна допомогадарунок, безповоротна допомога, також є зміни (п. 3 розд. V МР з обліку запасів). Визначають таку вартість відповідно до оновленого п. 23 розд. II МР з обліку запасів.

Виробнича собівартість У розд. IV НС 135 «Витрати» свого часу було внесено кілька коригувань технічного характеру, як-от «робітників» замінено на «працівників», а «майстерні, цехи, дільниці, навчально-дослідні господарства» доповнено «підрозділами» тощо. Окрім того, до переліку витрат на обслуговування виробничого процесу (пп. 5.7 п. 5 розд. IV НС 135 «Витрати»включено витрати на медичне страхування персоналу та апарату управління виробництвом. Ці зміни знайшли своє відображення і в МР з обліку запасів у п. 6 розд. IV.

Пункти 7, 9 розд. ІІІ МР з обліку запасів, які установлювали порядок визначення собівартості молодняку тварин, одержаного від приплоду у своєму господарстві, та продукції підсобних (навчальних) сільських господарств, виключено.

Календар

На цьому тижні
подій немає

Вверх
Закрыть
Замовити зворотній дзвінок
Буде виконано оформлення передплати на обране видання
Телефон
Оформити
Повернутися
Закрыть
Вибачте, на обраний вами період передплата не здійснюється. Для того щоб задати своє питання телефонуйте на наші контактні телефони або скористайтеся формою зворотного зв'язку