Статті

«

«ПРОФЕСІЙНИЙ БУХГАЛТЕР»:
Як ФОП-єдиннику виправити помилку в ЄСВ-додатку до декларації після спливу граничного терміну її подання?

mail ФОП — єдинник групи 3 після подання річної декларації платника ЄП виявив, що в додатку 1 неправильно вказав суми нарахованого доходу та ЄСВ за деякі місяці.
Як виправити такі помилки, якщо граничний строк подання декларації вже минув?

Для самостійного виправлення помилок, які містяться в раніше поданій звітності, слід керуватися загальними правилами самовиправлення, які регламентує ст. 50 ПКУ. Зокрема, згідно з п. 50.1 ПКУ, в разі якщо в майбутніх податкових періодах платник самостійно виявив помилку, що міститься в раніше поданій декларації, він зобов’язаний подати уточнюючий розрахунок до такої декларації за формою, чинною на час подання уточнюючого розрахунку, або відобразити уточнені показники в складі податкової декларації, яка подається за наступний податковий період.

Одразу зазначимо, що у своїх роз’ясненнях податківці для виправлення помилок минулих періодів у Додатку 1 «Відомості про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску» (далі — Додаток 1) до Податкової декларації платника ЄП — ФОП (далі — Декларація) радять подавати додаток з типом форми «Уточнююча» (див. категорію 107.01.07 ЗІР).

ВАЖЛИВО! Виправити помилки в нарахованих сумах ЄСВ податківці дозволяють лише за минулі періоди починаючи з 2021 року. Самостійного виправлення помилок за минулі періоди до 01.01.2021, які були допущені у Звіті про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми єдиного внеску (формі № Д5 1), не передбачено.

Додаток 5 «Звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску» до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом МФУ від 14.04.2015 № 435.
За цією формою ФОП мали звітувати до 01.04.2021 згідно з наказом МФУ від 28.12.2020 № 814.

ФОП, які припустилися помилки лише в Додатку 1, часто цікавляться, чи мусять вони подавати уточнюючу Декларацію або ж можна якось подати лише уточнюючий Додаток 1. Це питання контролери у своїх роз’ясненнях дивним чином оминають. Але ми вважаємо, що уточнюючий Додаток 1 потрібно подавати в складі уточнюючої Декларації, адже Додаток 1 є невід’ємною частиною такої Декларації, про це свідчить примітка 10 до її форми 2.

Форму Податкової декларації платника єдиного податку фізичної особи — підприємця затверджено наказом МФУ від 19.06.2015 № 578 (в редакції наказу МФУ від 24.11.2022 № 394).

Тож, якщо ФОП має намір виправити показники Додатка 1, він має також подати й уточнюючу Декларацію за період, в якому виявлено помилки в Додатку 1.

ДО ВІДОМА. У загальних випадках ФОП — єдинники групи 3 подають Додаток 1 раз на рік — у складі Декларації за ІV квартал податкового (звітного) року (п. 296.3 ПКУ), крім певних випадків, коли платник має подавати Додаток 1 з типом форми «Довідково» (для призначення матеріального забезпечення тощо).

Основна частина уточнюючої Декларації В разі подання уточнюючої Декларації в полях 2 та 3 такої Декларації («Податковий (звітний) період» та «Податковий (звітний) період, який уточнюється» відповідно) наводять однакові значення, що відповідають тому звітному (податковому) періоду, який уточнюється (категорія 107.01.07 ЗІР).

Далі поміркуємо, як ФОП — платнику ЄП групи 3 слід заповнити основні розділи уточнюючої Декларації (розділи ІV–V) в разі виправлення помилок лише в Додатку 1 до неї. На нашу думку, оскільки показники цих розділів залишаються незмінними, ФОП має перенести їх значення з раніше поданої Декларації за період, в якому виправляються помилки з ЄСВ, у відповідні графи Декларації з типом «Уточнююча». При цьому:

 • у рядки 15 та 16 розділу VІ уточнюючої Декларації слід перенести показник з рядка 14 розділу V Декларації;
 • рядки 17–20 уточнюючої Декларації залишаються порожніми.

Зауважте: аналогічно мають діяти в такій ситуації й ФОП — єдинники груп 1 та 2 щодо показників розділів ІІ, ІІІ, V, VІ уточнюючої Декларації.

ВАЖЛИВО! А от в рядок 21 розділу VІI Декларації слід перенести виправлену суму ЄСВ із рядка «Усього» графи 4 розділу 9 уточнюючого Додатка 1.

До слова, такий порядок виправлення помилок у Додатку 1 нам також підтвердили фахівці податкового органу на телефонне звернення на гарячу лінію ДПС України. Аналогічний порядок заповнення уточнюючої Декларації рекомендували контролери також у роз’ясненні в категорії 107.01.07 ЗІР у ситуації, коли платник ЄП за минулий звітний період подав Декларацію з типом «Звітна», а Додаток 1 за такий період подає вперше (форму № Д 5 не подавав).

Уточнюючий Додаток 1 Під час заповнення уточнюючого Додатка 1 ФОП-єдиннику слід дотримуватися наведених нижче правил.

► Правило 1. У шапці Додатка 1:

 • у графі 03 «Уточнююча» проставляють позначку «Х»;
 • у полях 1–3 заповнюють дані платника ЄП: реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію (за наявності) та номер паспорта (для тих платників, які через свої релігійні переконання відмовилися від отримання реєстраційного номера), прізвище, ім’я, по батькові (за наявності);
 • у полі 4 «Податковий (звітний) період» та «Податковий (звітний) період, який уточнюється» треба вказати один і той самий період, за який виправляються помилки. Тож якщо помилки містяться в Додатку 1 за 2022 рік, у відповідних полях слід вказати «рік» та «2022»;
 • поле 6 — не заповнюють;
 • у полі 7 зазначають код основного виду діяльності;
 • у полі 8 зазначають період перебування ФОП на спрощеній системі оподаткування. Тож якщо помилки виправляються за 2022 рік і весь цей рік ФОП був платником ЄП, то вказують період з 01.01.2022 по 31.12.2022. Причому в рядку 8.1 зазначають код категорії застрахованої особи «6» — ФОП на спрощеній системі оподаткування.

► Правило 2. У розділі 9 в графах та колонках наводять правильні показники з урахуванням виправлених помилок. Зауважимо, що обов’язково мають бути заповнені всі показники в графах та колонках відповідних місяців за весь період перебування ФОП на спрощеній системі оподаткування, визначений у полі 8.

► Правило 3. Розділ 10 заповнюють для визначення уточнених зобов’язань з ЄП так:

 • у рядку 1 вказують суму ЄП, яка підлягала сплаті на небюджетні рахунки за даними податкового (звітного) періоду, за який виправляють помилки. Тобто в цей рядок потрібно перенести значення рядка «Усього» графи 4 розділу 9 Додатка 1 до звітної (або звітної нової) Декларації за відповідний період, показники якої виправляють;
 • у рядку 2 наводять уточнену суму ЄСВ, тобто в цей рядок переносять значення рядка «Усього» графи 4 розділу 9 уточнюючого Додатка 1;
 • розраховану різницю між сумою ЄСВ, що підлягає сплаті за даними уточнюючого Додатка 1 (рядок 2 розділу 10 уточнюючого Додатка 1), та сумою ЄСВ, що підлягала сплаті за даними раніше поданого Додатка 1 (рядок 1 розділу 10 уточнюючого Додатка 1), наводять у рядку 3 (в разі недоплати ЄСВ, тобто збільшення суми ЄСВ, яка підлягала сплаті) або в рядку 4 (в разі переплати, тобто зменшення суми ЄСВ, яка підлягала сплаті);
 • у рядку 5 вказують самостійно нараховану платником суму пені.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Відповідно до ч. 2 та 10 ст. 25 Закону про ЄСВ у разі виявлення своєчасно не сплачених сум ЄСВ платник зобов’язаний сплатити ці внески з нарахуванням пені на суму недоїмки з розрахунку 0,1 % суми недоплати за кожен день прострочення платежу. При цьому на період воєнного стану 3та протягом трьох місяців після його припинення або скасування платникам ЄСВ не нараховується пеня, а нарахована пеня за ці періоди підлягає списанню (п. 922 розд. VIII «Перехідні положення» Закону про ЄСВ). Крім того, платники ЄСВ також були звільнені від нарахування пені з 01.03.2020 у зв’язку із запровадженням карантину на території України згідно з п. 911 розд. VIII Закону про ЄСВ.

Воєнний стан в Україні запроваджено Указом Президента від 24.02.2022 № 64/2022 з 24.02.2022 і подовжено до 20.05.2023 згідно з Указом Президента від 06.02.2023 № 58/2023.

Дивно, що в згаданому вище роз’ясненні в категорії 107.01.07 ЗІР податківці обійшли увагою «мораторій на пеню». Ми ж вважаємо, що коли йдеться про виправлення помилок у Додатку 1 за 2021 або 2022 рік, то самостійно нараховувати пеню ФОП не зобов’язаний.

Для наочності наведемо приклад заповнення уточнюючого Додатка 1 (рис. 1).

Приклад. ФОП — платник ЄП групи 3 (увесь 2022 рік ФОП перебував на спрощеній системі оподаткування) в Додатку 1 до Декларації за 2022 рік помилково не нарахував ЄСВ у лютому 2022 року, вважаючи, що на цей місяць, так само як і на наступні місяці 2022 року, поширюється звільнення, передбачене п. 919 розд. VIII Закону про ЄСВ.
Отже, вийшло, що в Додатку 1 ЄСВ нарахували лише за січень 2022 року.
Загальна сума ЄСВ, визначена в Додатку 1 до звітної Декларації (значення рядка «Усього» графи 4 розділу 9), склала 1 430,00 грн.
Помилка була виявлена 17.02.2023, тобто після граничного строку подання Декларації, а отже, ФОП-єдинник виправляє її в Додатку 1 до Декларації з типом «Уточнююча».

Заповнити уточнюючий Додаток 1 потрібно так, як наведено на рис. 1.

Відмітка про одержання (штамп контролюючого органу) 	 Додаток 1 до податкової декларації платника єдиного податку — фізичної особи — підприємця ВІДОМОСТІ про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску 	 01 	 	 Звітна 02 	 	 Звітна нова1 03 	 Х 	 Уточнююча2 04 	 	 Довідково3 <...> 4. 	 Податковий (звітний) період: 	 	 квартал 	 	 півріччя 	 	 три квартали 	 	 місяць6 	 Х 	 рік 	 2 	 0 	 2 	 2 	 року (необхідне позначити) Податковий (звітний) період, який уточнюється 	 	 квартал 	 	 півріччя 	 	 три квартали 	 	 	 Х 	 рік 	 2 	 0 	 2 	 2 	 року (необхідне позначити) 5. 	 Тип форми: 	 	 після припинення7 	 	 призначення пенсії8 	 	 перехід на сплату інших податків і зборів9 	 	 призначення матеріального забезпечення, страхових виплат10 <...> 																			 8. 	 Період перебування фізичної особи — підприємця на спрощеній системі оподаткування 	 з 	 0 	 1 	 	 0 	 1 	 	 2 	 0 	 2 	 2 	 по 	 3 	 1 	 	 1 	 2 	 	 2 	 0 	 2 	 2 	 8.1. 	 Код категорії застрахованої особи11 	 	 6 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 9. 	 ВИЗНАЧЕННЯ СУМ НАРАХОВАНОГО ДОХОДУ ЗАСТРАХОВАНИХ ОСІБ ТА СУМИ НАРАХОВАНОГО ЄДИНОГО ВНЕСКУ Місяць 	 Самостійно визначена сума доходу, на яку нараховується єдиний внесок з урахуванням максимальної величини 	 Розмір єдиного внеску, відсоток12 	 Сума єдиного внеску, яка підлягає сплаті на небюджетні рахунки, за даними звітного (податкового) періоду (графа 2 × графа 3) 1 	 2 	 3 	 4 Січень 	 6500,00 	 22,00 	 1430,00 Лютий 	 6500,00 	 22,00 	 1430,00 Березень 	 0,00 	 22,00 	 0,00 Квітень 	 0,00 	 22,00 	 0,00 Травень 	 0,00 	 22,00 	 0,00 Червень 	 0,00 	 22,00 	 0,00 Липень 	 0,00 	 22,00 	 0,00 Серпень 	 0,00 	 22,00 	 0,00 Вересень 	 0,00 	 22,00 	 0,00 Жовтень 	 0,00 	 22,00 	 0,00 Листопад 	 0,00 	 22,00 	 0,00 Грудень 	 0,00 	 22,00 	 0,00 УСЬОГО 	 13000,00 	 22,00 	 2860,00 10. 	 ВИЗНАЧЕННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ІЗ СПЛАТИ ЄДИНОГО ВНЕСКУ У ЗВ’ЯЗКУ З ВИПРАВЛЕННЯМ САМОСТІЙНО ВИЯВЛЕНИХ ПОМИЛОК 1 	 Сума єдиного внеску, яка підлягала сплаті на небюджетні рахунки, за даними звітного (податкового) періоду, в якому виявлена помилка (рядок Усього графа 4 розділу 9) 	 1430,00 2 	 Уточнена сума єдиного внеску, яка підлягає сплаті на небюджетні рахунки, за даними звітного (податкового) періоду, у якому виявлена помилка 	 2860,00 Розрахунки у зв’язку з виправленням помилки: 3 	 Збільшення суми єдиного внеску, яка підлягала сплаті на небюджетні рахунки (рядок 2 – рядок 1, якщо рядок 2 > рядка 1) 	 1430,00 4 	 Зменшення суми єдиного внеску, яка підлягала сплаті на небюджетні рахунки (рядок 2 – рядок 1, якщо рядок 2 < рядка 1) 	 5 	 Сума пені, яка нарахована платником самостійно відповідно до статті 25 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування»13 	 	 <...> 	 	 Рис. 1. 	 Виправлення помилки в Додатку 1 до декларації ФОП — платника ЄП Значення рядка «Усього» графи 4 розділу 9 уточнюючого Додатка 1 (виправлену суму ЄСВ) слід перенести в рядок 21 розділу VІI уточнюючої Декларації Пеню не нараховуємо на підставі пп. 911 та 922 розд. VIII «Перехідні положення» Закону про ЄСВ
_______________

 

Євгенія Волох, бухгалтерка-експертка

Календар

На цьому тижні
подій немає

Вверх
Закрыть
Замовити зворотній дзвінок
Буде виконано оформлення передплати на обране видання
Телефон
Оформити
Повернутися
Закрыть
Вибачте, на обраний вами період передплата не здійснюється. Для того щоб задати своє питання телефонуйте на наші контактні телефони або скористайтеся формою зворотного зв'язку