Статті

«

«МІСЦЕВА РАДА»:
Розвиток добровільної пожежної охорони: законодавчі зміни

(коментар до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо функціонування місцевої та добровільної пожежної охорони» від 16.11.2022 р. № 2750-IX)

18 грудня, 2022

Про що йдеться

На сьогодні залишається актуальною проблема із захистом від пожеж населених пунктів. Іноді для реагування на пожежі, зокрема в сільській місцевості, підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій (далі — ДСНС) долають відстані понад 40 км, а час прибуття до окремих населених пунктів може становити понад 45 хвилин, що значно перевищує нормативно визначений 20-хвилинний строк прибуття.

Відповідно до інформації МВС, ДСНС для підвищення мобільності та ефективності пожежної охорони є необхідність у додатковому створенні 1051 пожежно-рятувального підрозділу, зокрема, шляхом розвитку мережі пожежно-рятувальних підрозділів місцевої та добровільної пожежної охорони. Пріоритетним напрямом є утворення пожежно-рятувальних підрозділів місцевої пожежної охорони, як таких, що є більш підготовленими, ефективними та боєздатними.

Як зазначають законодавці, якщо тергромада фінансово не спроможна утримувати пожежно-рятувальний підрозділ місцевої пожежної охорони (оскільки переважна частина фінансування на утримання пожежно-рятувального підрозділу — це заробітна плата), зусилля слід спрямовувати на розбудову добровільної пожежної охорони.

Втім, неналежна регламентація зазначених питань в законодавстві, а також відсутність чітких механізмів утворення та функціонування пожежно-рятувальних підрозділів для забезпечення добровільної пожежної охорони призводить до відмови від їх утворення або формального та неналежного функціонування. До того ж, відсутність соціальних гарантій для членів добровільної пожежної охорони практично унеможливлює належне комплектування підрозділів для забезпечення добровільної пожежної охорони.

Врегулювати ці питання покликаний коментований Закон. Ним внесено зміни до низки законодавчих актів, і першочергово до КЦЗУ 1 (раніше положення цього документа були декларативними і не визначали конкретні завдання, права та обов’язки таких підрозділів). Зверніть увагу: коментований Закон набере чинності 01.01.2023 р.

Кодекс цивільного захисту України від 02.10.2012 р. № 5403-VI.

Повноваження Насамперед зміни внесено до ст. 19 КЦЗУ. Відповідно до цих змін з повноважень Ради міністрів АРК, місцевих державних адміністрацій у сфері цивільного захисту виключено створення та керівництво місцевою та добровільною пожежною охороною та забезпечення функціонування пожежно-рятувальних підрозділів місцевої пожежної охорони для гасіння пожеж.

Натомість до повноважень органів місцевого самоврядування (ОМС) у сфері цивільного захисту віднесено створення пожежно-рятувальних підрозділів для забезпечення місцевої пожежної охорони та добровільної пожежної охорони, керівництво ними, забезпечення їх діяльності, здійснення контролю за готовністю до дій за призначенням.

Місцева пожежна охорона

Коментованим Законом норми ст. 62 КЦЗУ, що присвячена місцевій пожежній охороні, значно розширені та уточнені.

Зокрема, в населених пунктах, у яких відсутні державні пожежно-рятувальні підрозділи, ОМС за погодженням із ДСНС або його територіальними органами (у разі їх утворення) утворюють пожежно-рятувальні підрозділи для забезпечення місцевої пожежної охорони. Вони можуть залучатися до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт.

Такі підрозділи можуть утворюватися ОМС у населених пунктах, в яких утворені державні пожежно-рятувальні підрозділи.

Пожежно-рятувальні підрозділи для забезпечення місцевої пожежної охорони можуть утворюватися як юридичні особи або їх відокремлені підрозділи.

Порядок утворення та функціонування пожежно-рятувальних підрозділів для забезпечення місцевої пожежної охорони затверджується КМУ. Скоріш за все, буде якийсь новий документ, тож зачекаємо.

Працівники Встановлено, що серед працівників підрозділів виділяють основних та допоміжних.

Основні працівники здійснюють гасіння пожеж, проводять аварійно-рятувальні та інші невідкладні роботи. Ними можуть бути особи, які досягли 18 років, мають повну цивільну дієздатність, здатні за станом здоров’я виконувати покладені на них обов’язки, що підтверджується попередніми та періодичними медичними оглядами. Такі працівники підлягають особистому страхуванню, що здійснюється за рахунок коштів відповідних ОМС, які утворили такі підрозділи. Детальніше про страхування див. у наступних розділах коментаря.

Підготовка основних працівників здійснюється в закладах освіти центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері цивільного захисту. Порядок підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації основних працівників встановлюється ДСНС.

Основні працівники, які не пройшли відповідної підготовки, до гасіння пожеж, проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт не допускаються.

Допоміжні працівники місцевої пожежної охорони забезпечують її повсякденну діяльність.

Територіальні громади можуть здійснювати співробітництво відповідно до Закону України «Про співробітництво територіальних громад» від 17 06.2014 р. 1508-VII з метою спільного забезпечення місцевої пожежної охорони.

Добровільна пожежна охорона

Коментованим Законом викладено в новій редакції ст. 63 КЦЗУ. Зупинимося на головному.

Хто утворює Згідно з ч. 1 ст. 63 КЦЗУ ОМС, громадські організації, суб’єкти господарювання, інші юридичні особи можуть утворювати пожежно-рятувальні підрозділи для забезпечення добровільної пожежної охорони.

Пожежно-рятувальні підрозділи для забезпечення добровільної пожежної охорони можуть утворюватися як юридичні особи або їх відокремлені підрозділи.

Вони можуть утворюватися:

  • ОМС — з числа осіб, які постійно проживають на відповідній території;
  • громадськими організаціями — з числа членів таких організацій;
  • суб’єктами господарювання, іншими юридичними особами — з числа їх працівників.

Діяльність Члени пожежно-рятувальних підрозділів для забезпечення добровільної пожежної охорони повинні проходити медичні огляди.

Завдання і повноваження пожежно-рятувальних підрозділів для забезпечення добровільної пожежної охорони, права та обов’язки їх членів та учасників визначаються Положеннями про такі підрозділи, що затверджуються ОМС, громадськими організаціями, керівниками суб’єктів господарювання, інших юридичних осіб, що їх утворили, за погодженням із ДСНС.

Порядок утворення та функціонування пожежно-рятувальних підрозділів для забезпечення добровільної пожежної охорони затверджується Кабміном. Скоріш за все, буде якийсь новий документ, тож зачекаємо.

Члени пожежно-рятувальних підрозділів для забезпечення добровільної пожежної охорони, які не пройшли відповідної підготовки, до гасіння пожеж, проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт не допускаються.

Для участі в гасінні пожеж, проведенні аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт члени пожежно-рятувальних підрозділів для забезпечення добровільної пожежної охорони забезпечуються спеціальним одягом, спорядженням і засобами індивідуального захисту за рахунок коштів суб’єктів, які утворили такі підрозділи.

Обов’язки та права Обов’язки та права членів пожежно-рятувальних підрозділів для забезпечення добровільної пожежної охорони визначено ч. 4 та 5 ст. 63 КЦЗУ.

Страхування Згідно з ч. 6 ст. 63 КЦЗУ члени пожежно-рятувальних підрозділів для забезпечення добровільної пожежної охорони в обов’язковому порядку підлягають особистому страхуванню, що здійснюється за рахунок коштів суб’єктів, які утворили такі підрозділи. Щодо страхування див. також наступні розділи коментаря.

Гарантії Членам пожежно-рятувальних підрозділів встановлено низку гарантій.

По-перше, відповідно до ч. 10 ст. 63 КЦЗУ на період залучення членів пожежно-рятувальних підрозділів для забезпечення добровільної пожежної охорони до гасіння пожеж, проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, проходження підготовки, перепідготовки за ними зберігається місце роботи (посада) та середня зарплата за основним місцем роботи. Відповідні зміни також внесено в ч. 2 ст. 119 КЗпП. Тобто підстава для збереження зарплати — це виконання державних або громадських обов’язків у робочий час.

По-друге, згідно з ч. 11 ст. 63 КЦЗУ пожежно-рятувальних підрозділів може бути виплачена винагорода за рахунок коштів місцевого бюджету, громадських організацій, суб’єктів господарювання, інших юридичних осіб та інших не заборонених законодавством джерел.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! ОМС, громадські організації, суб’єкти господарювання, інші юридичні особи можуть встановлювати додаткові гарантії соціального захисту членам пожежно-рятувальних підрозділів для забезпечення добровільної пожежної охорони (ч. 12 ст. 63 КЦЗУ).

Сприяння Згідно з ч. 11 ст. 63 КЦЗУ з метою забезпечення добровільної пожежної охорони Рада міністрів АРК, місцеві державні адміністрації, ОМС, громадські об’єднання, суб’єкти господарювання, інші юридичні особи та громадяни можуть безоплатно надавати пожежно-рятувальним підрозділам для забезпечення добровільної пожежної охорони у користування будівлі, споруди, приміщення, транспортні засоби, засоби зв’язку та інше необхідне майно.

Фінансування та матеріально-технічне забезпечення пожежно-рятувальних підрозділів для забезпечення добровільної пожежної охорони може здійснюватися також за рахунок інших не заборонених законодавством джерел.

Відпустки та інші гарантії членам добровільної пожежної охорони

Відпустки З метою надання певних гарантій членам добровільної пожежної охорони внесено зміни до Закону про відпустки2.

Закон України «Про відпустки» від 15.11.1996 р. № 504/96-ВР.

1. Щорічна відпустка в зручний час. З 2023 року працівникам, які є членами пожежнорятувальних підрозділів для забезпечення добровільної пожежної охорони не менше року, щорічні відпустки за їх бажанням треба буде надавати в зручний для них час. Це передбачено новим п. 9 1 ч. 14 ст. 10 Закону про відпустки.

2. Обов’язкова відпустка без збереження зарплати. З 2023 року відпустку без збереження зарплати за бажанням працівника треба буде надавати в обов’язковому порядку (тобто відмовити в наданні такої відпустки не можна, якщо працівник бажає її взяти):

  • працівникам, які є членами пожежно-рятувальних підрозділів для забезпечення добровільної пожежної охорони не менше року, — тривалістю до 5 календарних днів щороку;
  • членам добровільних формувань цивільного захисту — тривалістю до 5 календарних днів у рік залучення їх до виконання завдань із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у складі добровільних формувань цивільного захисту.

Це передбачено новим п. 19 ч. 1 ст. 25 Закону про відпустки.

Скорочення При скороченні чисельності чи штату працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці переважне право на залишення на роботі надається працівникам з більш високою кваліфікацією і продуктивністю праці.

З 2023 року за рівних умов продуктивності праці і кваліфікації перевага в залишенні на роботі надається також і працівникам, які є членами пожежно-рятувальних підрозділів для забезпечення добровільної пожежної охорони не менше року. Це передбачено новим п. 11 ч. 2 ст. 42 КЗпП.

Обов’язкове страхування

Як ми зазначили вище, працівники пожежної охорони та члени добровільної пожежної охорони підлягають обов’язковому страхуванню.

Втім законодавство в цій сфері також вдосконалено. Зокрема, раніше згідно з п. 3 ч. 1 ст. 7 Закону про страхування3 обов’язковому особистому страхуванню підлягали працівники сільської пожежної охорони і члени добровільних пожежних дружин (команд).

Закон України «Про страхування» від 07.03.1996 р. № 85/96-ВР.

Коментованим Законом уточнено, що обов’язковому особистому страхуванню підлягають:

  • працівники пожежної охорони,
  • основні працівники пожежно-рятувальних підрозділів для забезпечення місцевої пожежної охорони
  • члени пожежно-рятувальних підрозділів для забезпечення добровільної пожежної охорони.

Нагадаємо, що регламент функціонування добровільної пожежної охорони встановлено Порядком № 5644. Визначено, що фінансування і матеріально-технічне забезпечення добровільної пожежної охорони здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів та коштів суб’єктів господарювання, а також членських внесків, дотацій, прибутку від провадження господарської діяльності, прибутку від майна добровільної пожежної охорони, дивідендів, надходжень від страхових компаній, пожертвувань юридичних та фізичних осіб, інших джерел, не заборонених законодавством (п. 15 Порядку № 564).

Порядок функціонування добровільної пожежної охорони, затверджений постановою КМУ від 17.07.2013 р. № 564.

Водночас те, хто оплачує страхування, визначено ст. 62 та 63 КЦЗУ, про що ми зазначили вище. Тож Порядок № 564 скоріш за все буде переглянуто.

Оплата видатків на обов’язкове особисте страхування проводиться за КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню», як це передбачено п.п. 21 п. 2.5.3 Інструкції № 3335Це підтверджує і ДКСУ в листі від 27.05.2020 р. № 16-07-07/9191 (див. газету «Бухгалтерія: бюджет», № 38/2020, с. 6).

Інструкція щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету, затверджена наказом МФУ від 12.03.2012 р. № 333.

Також приведено у відповідність до змін новий Закон України «Про страхування» від 18.11.2021 р. № 1909-IX (але вони стосуються страховиків), який повинен набрати чинності 01.01.2024 р., тож і зміни, внесені до нього коментованим Законом, набирають чинності 01.01.2024 р.

Календар

На цьому тижні
подій немає

Вверх
Закрыть
Замовити зворотній дзвінок
Буде виконано оформлення передплати на обране видання
Телефон
Оформити
Повернутися
Закрыть
Вибачте, на обраний вами період передплата не здійснюється. Для того щоб задати своє питання телефонуйте на наші контактні телефони або скористайтеся формою зворотного зв'язку