Статті

«

«БУХГАЛТЕРІЯ: БЮДЖЕТ»:
Чи може місцева рада надати допомогу на придбання генераторів мешканцям громади або компенсувати їх вартість?

У нашому місті ОСББ купують генератори для життєзабезпечення багатоквартирних будинків. Також генератори придбавають власники приватних будинків. Втім, наразі їх вартість різко зросла. Чи може міська рада допомогти таким організаціям та населенню в придбанні генераторів?

12 грудня, 2022

Людмила Линник, юрист газети «Бухгалтерія: бюджет»

Одразу зазначимо, що дехто, дослухаючись відомої приказки, до тяжкої зими готувався ще з літа. І йдеться не лише про співвласників багатоквартирних будинків, а і про деякі місцеві ради, які ще в жовтні — на початку листопада передбачили в місцевих бюджетах кошти на часткову компенсацію мешканцям будинків, що вимушені придбати генератори. Серед них Київська, Сумська, Львівська міські ради, які, зокрема, передбачили умови для компенсації 75 та 50 % вартості генератора.

Тож ви вже, напевне, зрозуміли, що вихід є. Для цього лише потрібні кошти в бюджеті, добра воля ради та відповідна місцева програма.

Програма Пункт 22 ч. 1 ст. 26 Закону про МС1 до виключної компетенції сільських, селищних, міських рад відносить вирішення питань про затвердження програм соціально-економічного та культурного розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць, цільових програм з інших питань місцевого самоврядування. Підготовкою та виконанням таких програм займаються виконавчі органи відповідних рад (п.п. 1 п. «а» ст. 27 Закону про МС). Фінансуватися такі програми можуть з усіх місцевих бюджетів відповідно до ст. 91 БКУ2.

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР.
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-VI.

Відповідна програма може бути як комплексною (наприклад, як в Києві, це програма щодо підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури), так і стосовно одного напряму.

Місцева програма містить узагальнені показники і складається здебільшого з текстової частини, яка розкриває:

1) визначення проблеми, аналіз причин її виникнення;

2) шляхи вирішення;

3) цілі та очікувані результати;

4) потреба в фінансових, матеріально-технічних та трудових ресурсах;

5) контроль за цільовим використанням бюджетних коштів і звітність.

Відповідно, у такій програмі доцільно відобразити її цілі, коло осіб, на яких вона поширюється, відсоток участі місцевої ради в придбанні чи розмір відшкодування, перелік документів, необхідних для прийняття рішення про фінансування.

Фінансування надається виключно в межах бюджетних призначень та в обсягах, встановлених рішенням ради про бюджет на відповідний рік, у межах надходжень до відповідного бюджету.

З 01.01.2019 р. всі без винятку перейшли на програмно-цільовий метод формування бюджетів, за яким видатки бюджету здійснюють тільки в межах затверджених бюджетних програм. Нагадаємо: згідно зі ст. 2 БКУ бюджетна програма — це сукупність заходів, спрямованих на досягнення єдиної мети, завдань та очікуваного результату, визначення та реалізацію яких здійснює розпорядник бюджетних коштів відповідно до покладених на нього функцій.

Бюджетна програма обмежується паспортом, що складається за Правилами № 8363з фінансуванням завдань за конкретним напрямом. А він вже залежить від того, юридичній собі чи громадянину рада має намір допомогти в придбанні генератора.

Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджені наказом МФУ від 26.08.2014 р. № 836.

Багатоквартирні будинки Нагадаємо, що з 01.07.2015 р. набрав чинності Закон № 4174, який визначає особливості здійснення права власності в багатоквартирних будинках. Співвласникам житлових і нежитлових приміщень у таких будинках слід обрати одну із запропонованих Законом № 417 форм управління: управляти самостійно, утворити ОСББ або обрати управителя (управляюча компанія або фізична особа-підприємець).

Закон України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» від 14.05.2015 р. № 417-VIII.

Якщо закупівлю генератора здійснює ОСББ чи управитель, то фінансова допомога з місцевого бюджету надається як поточний трансферт. Оскільки ОСББ чи управитель не є розпорядниками бюджетних кошів, то після встановлення кошторисних призначень їх необхідно внести до мережі головного розпорядника бюджетних коштів як одержувачів бюджетних коштів.

Відповідно до п. 38 ч. 1 ст. 2 БКУ одержувач бюджетних коштів — це суб’єкт господарювання, громадська чи інша організація, яка не має статусу бюджетної установи, уповноважена розпорядником бюджетних коштів на здійснення заходів, передбачених бюджетною програмою, та отримує на їх виконання кошти бюджету.

Допомога ОСББ загалом відноситься до фінансування галузі житлово-комунального господарства та може проводитися:

 • за кодом ТПКВКМБ 6010 «Утримання та ефективна експлуатація об’єктів житлово-комунального господарства» (також може бути код 6011 «Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду» або 6017 «Інша діяльність, пов’язана з експлуатацією об’єктів житлово-комунального господарства») або 6090 «Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства»;
 • за КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)».

Між тим, не забуваймо, що в країні триває війна. Торгово-промислова палата України в листі від 28.02.2022 р. № 2024/02.0-7.1 засвідчила військову агресію РФ проти України як форс-мажорну обставину (обставину непереборної сили), що стала підставою введення воєнного стану, та підтвердила, що зазначені обставини з 24.02.2022 р. до їх офіційного закінчення є надзвичайними, невідворотними та об’єктивними обставинами для суб’єктів господарської діяльності та/або фізичних осіб за договором.

Тож потреба в генераторах з’явилась не з доброго дива, а щоб упоратись з наслідками надзвичайної ситуації (атак на інфраструктуру) та запобігти новим катастрофам — переохолодженню, неможливості приготувати їжу тощо.

Статтею 91 БКУ передбачена можливість з усіх місцевих бюджетів фінансувати заходи у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в межах повноважень, встановлених законом.

Повноваження ОМС щодо організації та забезпечення життєдіяльності постраждалих від надзвичайних ситуацій, а також під час ведення воєнних (бойових) дій або внаслідок таких дій визначені ст. 36Закону про МС та ст. 19 КЦЗ5.

Кодекс цивільного захисту України від 02.10.2012 р. № 5403-VI.

Тож видатки на допомогу в придбанні генераторів можуть здійснюватись у межах заходів із цивільного захисту:

 • за кодом ТПКВКМБ 8741 «Заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у будівлі або споруді житлового призначення за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету»;
 • за КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)».

Приватні будинки Місцева рада представляє відповідну територіальну громаду та здійснює від її імені та в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України та законами України (ст. 10 Закону про МС).

Виконавчі органи місцевих рад можуть встановлювати додаткові до встановлених законодавством гарантії щодо соціального захисту населення (п.п. 1 п. «а» ч. 1 ст. 34 Закону про МС).

БКУ також дозволяє здійснювати видатки на місцеві програми соціального захисту окремих категорій населення з усіх рівнів бюджету (п. «б» ч. 1 ст. 91 гл. 14 БКУ).

Тож певним категоріям населення, які не можуть обійтись без тепла і світла (багатодітні родини, сім’ї з малими дітьми, маломобільні люди тощо), місцева рада теж може допомогти в придбанні генераторів. І умовою також є наявність коштів у бюджеті, затвердження програми надання соціальної допомоги та встановлення асигнувань на ці цілі.

Під час затвердження програми соціального захисту за рахунок коштів місцевого бюджету потрібно розробити й порядок надання вказаної допомоги.

У ньому визначають найважливіші умови її надання, зокрема:

 • категорії громадян, які можуть отримувати допомогу за рахунок коштів місцевого бюджету;
 • перелік видів допомоги;
 • розмір матеріальної допомоги, яку може надати місцева рада, та періодичність її виплати;
 • умови, за яких надається допомога;
 • перелік документів, які є підставою для отримання допомоги та які одержувач повинен надати до місцевої ради;
 • порядок прийняття та розгляду звернень про надання допомоги.

Загальний для всіх розпорядників бюджетних коштів порядок встановлення бюджетних асигнувань для здійснення програм та заходів, які реалізуються за рахунок коштів бюджету, передбачено ст. 22 БКУ.

Код ТПКВКМБ слід обирати залежно від спрямованості програми, керуючись наказом № 7936.

Наказ МФУ «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» від 20.09.2017 р. № 793.

Планувати видатки можна за кодом 3242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення». Щодо коду економічної класифікації видатків, то такі виплати проводяться за КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню».

Допомога, яку надає місцева рада жителям громади — фізособам у межах затвердженої програми соціального захисту, не обкладається податком на доходи фізичних осіб (ПДФО) незалежно від суми. Це підтверджує і ДФСУ в ІПК від 18.10.2017 р. № 2291/П/99-99-13-02-03-14/ІПК. Підстава для неоподаткування — п.п. 165.1.1 п. 165.1 ст. 165 ПКУ7.

Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI.

Отже, сума допомоги не оподатковується за виконання таких умов:

 • матдопомога надається відповідно до затвердженої програми соціального захисту населення;
 • у програмі передбачається надання фізособам за рахунок коштів місцевого бюджету адресної матеріальної допомоги.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Незважаючи на те, що допомога не обкладається ані ПДФО, ані ВЗ, відобразити її в додатку 4ДФ Податкового розрахунку потрібно — з ознакою доходу «128».

Бухоблік Фінансування, виділене з бюджету на виконання програми, відображається в обліку виконавця програми за субрахунком 7011 «Бюджетні асигнування». Для обліку видатків за трансфертами населенню призначено субрахунок 8511 «Витрати за необмінними операціями». Тож, якщо рада виплачує допомогу фізособам у грошовій формі, то нарахування такої допомоги може бути відображено записом Дт 8511 — Кт 6512 (з огляду на Порядок застосування Плану рахунків цього субрахунку) або 6415 (можна використовувати, якщо бентежить працеоплатний характер рахунку 65).

Якщо рада придбаває генератори і в подальшому їх роздає фізособам, то облік залежить від того, чи переходить генератор під контроль цих осіб, чи втрачає установа контроль над ним. Так, генератори, які будуть передані «назавжди», варто оприбутковувати на субрахунок 1815 «Активи, призначені для передачі, роздачі, продажу». Відповідно, їх передача має бути відображена на підставі відомості про списання чи аналогічного документа записом Дт 8511 — Кт 1815.

Якщо рада надає допомогу грошима, то перерахування коштів буде відображено записом Дт 8511 — Кт 2313.

Календар

На цьому тижні
подій немає

Вверх
Закрыть
Замовити зворотній дзвінок
Буде виконано оформлення передплати на обране видання
Телефон
Оформити
Повернутися
Закрыть
Вибачте, на обраний вами період передплата не здійснюється. Для того щоб задати своє питання телефонуйте на наші контактні телефони або скористайтеся формою зворотного зв'язку