Статті

«

«БУХГАЛТЕРІЯ: БЮДЖЕТ»:
Обладнання для сховища: як обліковувати

Установа для облаштування сховища в будівлі закупила лопати, сокири, пилки, рукомийники, віники, совки, гасові лампи. Також придбали аптечку з медикаментами і дрібним медінвентарем. Як обліковувати ці речі?

Любов Крута, експерт газети «Бухгалтерія: бюджет»

Вимоги

За рекомендаціями ДСНС та обласних військових адміністрацій під час тривоги громадяни мають пройти в укриття і знаходитися там протягом всього часу небезпеки. Особливо уважно треба дотримуватися цього правила організаціям, які є місцем скупчення людей та/або потенційно можуть бути об’єктом ураження. Тому важливо утримувати сховища, які є в установі, у належному до перебування стані, а ще краще — максимально обладнати їх для можливого проведення в них часу з користю.

Вимоги до укриттів містять Вимоги № 5791. Їх мають дотримуватися, зокрема, місцеві державні адміністрації, органи місцевого самоврядування, суб’єкти господарювання — балансоутримувачі захисних споруд. Винятки становлять захисні споруди, які входять до складу запасних пунктів управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, обласних, Київської міських держадміністрацій, а також споруди, призначені для укриття особового складу військових формувань.

Вимоги щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затверджені наказом МВС України від 09.07.2018 р. № 579.

Пунктом 2 розд. V Вимог № 579 передбачено обладнувати найпростіші укриття:

 • місцями для сидіння (лежання) — лавками, нарами, стільцями, ліжками тощо;
 • ємностями з питною (з розрахунку 2 л на добу на одну особу, яка підлягає укриттю) та технічною водою (за відсутності централізованого водопостачання);
 • контейнерами для зберігання продуктів харчування;
 • виносними баками, що щільно закриваються, для нечистот (для неканалізованих будівель і споруд);
 • резервним штучним освітленням (електричними ліхтарями, свічками, гасовими лампами тощо);
 • первинними засобами пожежогасіння (відповідно до встановлених норм для приміщень відповідного функціонального призначення);
 • засобами надання медичної допомоги;
 • засобами зв’язку і оповіщення (телефоном, радіоприймачем);
 • шанцевим інструментом (лопатами штиковими та совковими, ломами, сокирами, пилками-ножівками по дереву, по металу тощо).

ДО ВІДОМА. У додатку до листа ДСНС від 14.06.2022 р. № 03-1870/162-22 наведено Рекомендації щодо організації укриття в об’єктах фонду захисних споруд цивільного захисту персоналу та дітей (учнів, студентів) закладів освіти (далі — Рекомендації)Вони майже ті самі, які наведено вище, тільки з певними уточненнями, важливими саме для закладів освіти. Наприклад, можливо передбачати розміщення працівників та дітей (учнів, студентів) на наявних у закладах освіти засобах (стільцях, лавках, ліжках), що використовуються під час освітнього процесу, а також інших засобах, зокрема спортивних матах, карематах (килимках туристичних), за умов можливості їх використання на підлогах відповідних приміщень та забезпечення площі на одну особу, яка підлягає укриттю, на рівні не менше 1 кв. м. Також слід обладнати приміщення засобами зв’язку і оповіщення (телефоном, радіоприймачем, мережею інтернет, рекомендовано встановлення Wi-Fi-пристроїв).

Також біля вхідних дверей до споруди подвійного призначення (найпростішого укриття) має вивішуватися табличка розміром 50 × 60 см з написом «Місце для УКРИТТЯ». На ній необхідно зазначати адресу місця розташування споруди, її балансоутримувача, адресу і місце зберігання ключів. Зразок табличок та покажчиків руху до них надано в додатку 1 до Вимог № 579.

Бухоблік

Об’єкт обліку Придбанням, обліком всіх цих елементів переймаються балансоутримувачі сховищ/будівель, споруд, в яких ці сховища знаходяться. Для балансоутримувачів всі ці речі можуть бути активами і обліковуватися на балансі. Порядок обліку залежить від класифікації активів.

Передусім слід наголосити, що обладнання варто обліковувати окремо від сховища. Визнавати все як єдиний комплекс недоречно. Пояснимо.

По-перше, через відмінність строків корисного використання (таке дрібне обладнання, скоріш за все, стане непридатним раніше за саму споруду).

По-друге, для зручності обліку, на випадок, коли виникне потреба перемістити обладнання на інше місце експлуатації (якщо раптом сховище припинить функціонувати), адже все перелічене обладнання за потреби може бути відділено і переміщено без жодних складнощів.

Субрахунок для обліку Для визначення рахунку для обліку таких активів спочатку оцінюють їх строк корисного використання. Найважливіше — чи буде він більше року.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Якщо очікується, що речі:

 • будуть придатними до використання в установі більше року, то їх обліковують як необоротні активи (рахунок 10 або 11) за правилами, визначеними НС 1213
 • втратять свої споживацькі якості, стануть непридатними протягом року використання їх установою, то їх обліковують як запаси згідно з НС 1234 (рахунок 15 або 18).
Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 121 «Основні засоби», затверджене наказом МФУ від 12.10.2010 р. № 1202.
Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 123 «Запаси», затверджене наказом МФУ від 12.10.2010 р. № 1202.

Зауважимо, що оцінка строку корисного використання має бути зроблена відповідно до того, як саме ваша установа планує використовувати ці речі, як часто, в яких умовах тощо. Цілком може бути, що однакові речі в установі можуть мати різні строки корисного використання залежно від того, в яких умовах ними користуються.

Для обладнання, що розміщується в сховищах, можуть підходити, зокрема, такі субрахунки з числа призначених для обліку необоротних активів і запасів:

 • 1016 «Інструменти, прилади, інвентар» — для обліку інструментів, господарського інвентарю, які відносяться до складу основних засобів (наприклад, предмети протипожежного значення, ліжка, стільці, шанцевий інструмент тощо). Зазвичай тут обліковують тільки дороговартісні речі, бо дешевим — місце на субрахунку 1113;
 • 1113 «Малоцінні необоротні матеріальні активи» — для обліку необоротних матеріальних активів, термін експлуатації яких перевищує один рік, але які за вартісними ознаками не включено до основних засобів. Тут також може обліковуватися господарський інвентар, інструменти, деяка техніка. Номенклатурних обмежень майже немає для цього субрахунку. Головне, аби речі мали строк корисного використання більше року і вартість менше, ніж встановлений установою поріг для основних засобів;
 • 1115 «Інвентарна тара» — для обліку місткостей, призначених для зберігання рідких та сипучих речовин (баки, скрині, чани, засіки тощо). Зауважимо, що на цьому субрахунку місце тільки тій тарі, яка, за очікуваннями, використовуватиметься більше року;
 • 1512 «Медикаменти та перев’язувальні засоби» — для обліку медикаментів, бактерицидних препаратів, дезінфекційних засобів, дрібного медичного інвентарю (термометри, ланцети, пінцети, голки) тощо;
 • 1812 «Малоцінні та швидкозношувані предмети» — для обліку предметів, що використовуються протягом одного року. Відзначимо, що вартісного критерію для субрахунку 1812 немає, і установа не зобов’язана його визначати. Знову ж таки, тут можуть бути предмети конторського та господарського облаштування та інший господарський інвентар, предмети протипожежного призначення, якщо строк їх корисного використання менше року або рік. А також сюди відносять господарські матеріали, що використовуються для поточних потреб установ (електричні лампи, мило, щітки тощо).

Аптечка У питанні обліку аптечки можуть бути варіанти. Адже об’єктом обліку може бути:

 • вся аптечка в цілому;
 • окремо контейнер для зберігання медикаментів та інвентарю, та окремо його вміст (медикаменти тощо).

Тут також слід виходити зі строку придатності складових. Якщо всі складові (контейнер, його вміст) матимуть приблизно однакові строки корисного використання, то можна обліковувати все разом. Якщо, наприклад, в аптечці будуть ліки, які, імовірно, споживатимуться протягом року, а сам контейнер цілком міцний, може слугувати більше року, то доречно обліковувати їх окремо. Це для того, щоб згодом у вас не виникло питання — як списати використані ліки, якщо сама аптечка ще далі буде використовуватися.

Так, контейнер аптечки може обліковуватися на субрахунку 1113, якщо він слугуватиме установі більше року за її очікуваннями, а медикаменти та дрібний медичний інвентар — на субрахунку 1512.

Якщо загалом всю аптечку ви вирішите обліковувати як єдиний об’єкт, можна оприбуткувати її як на 1113, так і на 1512 — знову ж таки, залежно від очікуваного строку корисного використання.

Табличка Всю інформацію, яку розміщують на табличці «Місце для УКРИТТЯ», можна роздрукувати на цупкому матеріалі, списавши вартість робіт на витрати звітного періоду.

Проте, якщо вартість облаштування таблички є суттєвою, якщо ви придбаваєте спеціальні готові таблички, можна оприбутковувати їх на баланс за загальним правилом (див. вище про вибір субрахунку, це може бути 1113, 1812).

Приклад. Установа для облаштування сховища в будівлі закупила: лопати на суму 2000 грн, сокири на суму 1500 грн, пилки на суму 1550 грн, рукомийники на суму 700 грн, віники на суму 300 грн, совки на суму 250 грн, гасові лампи на суму 1000 грн, аптечку вартістю 3100 грн.

За очікуваннями установи, строк корисного використання лопат, рукомийників становитиме більше року, а решти обладнання — менше року. Розрахунки з постачальником проведено за загальним фондом.

Облік обладнання для укриття

Зміст операції

Бухгалтерський облік

Меморіальний ордер

Підстава для запису

Сума, грн

дебет рахунку

кредит рахунку

1. Оприбутковано лопати і рукомийники (2000 + 700)

1312

6211

6

Накладна

2700,00

2. Отримано асигнування для оплати необоротних активів

2313

5411

2

Виписка з рахунку

2700,00

3. Оприбутковано сокири, пилки, віники, совки, гасові лампи (1500 + 1550 + 300 + 250 + 1000)

1812

6211

6

Накладна

4600,00

4. Оприбутковано аптечку

1512

6211

6

Накладна

3100,00

5. Отримано асигнування для оплати запасів

2313

7011

2

Виписка з рахунку

7700,00

6. Проведено розрахунок з постачальником (2700 + 7700)

6211

2313

2 і 6

Платіжне доручення

10400,00

7. Передано в експлуатацію лопати

1113

1312

17

Акт введення в експлуатацію основних засобів

2000,00

8. Відображено зміни у внесеному капіталі

5411

5111

17

Акт введення в експлуатацію основних засобів

2000,00

9. Передано в експлуатацію рукомийники

1113

1312

17

Акт введення в експлуатацію основних засобів

700,00

10. Відображено зміни у внесеному капіталі

5411

5111

17

Акт введення в експлуатацію основних засобів

700,00

11. Нараховано амортизацію на малоцінні необоротні матеріальні активи (2700 × 50 %)

8014

1412

17

Розрахунок амортизації інших необоротних матеріальних активів

1350,00

12. Передано в експлуатацію малоцінні швидкозношувані предмети

8013

1812

13

Накладна

4600,00

Календар

На цьому тижні
подій немає

Вверх
Закрыть
Замовити зворотній дзвінок
Буде виконано оформлення передплати на обране видання
Телефон
Оформити
Повернутися
Закрыть
Вибачте, на обраний вами період передплата не здійснюється. Для того щоб задати своє питання телефонуйте на наші контактні телефони або скористайтеся формою зворотного зв'язку