Статті

«

«МІСЦЕВА РАДА»:
Запитання та відповіді щодо служби посадових осіб місцевого самоврядування у період дії воєнного стану відповідно до Закону України

Запитання та відповіді щодо служби посадових осіб місцевого самоврядування у період дії воєнного стану відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування державної служби та місцевого самоврядування у період дії воєнного стану»
(роз’яснення НАДС від 24.05.2022 р.)

20 травня 2022 року набрав чинності Закон України від 12 травня 2022 року № 2259-ІХ «Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування державної служби та місцевого самоврядування у період дії воєнного стану» (далі — Закон № 2259), яким, зокрема, врегульовано питання призначення громадян України в період дії воєнного стану на посади в органах місцевого самоврядування.

НАДС пропонує до уваги посадовим особам, які займаються питаннями управління персоналом в органі місцевого самоврядування, низку рекомендацій, які допоможуть швидко та якісно організувати добір та призначення на посади в органи місцевого самоврядування у період дії воєнного стану в рамках вимог Закону № 2259 та Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

У період дії воєнного стану Законом № 2259 на орган місцевого самоврядування покладено усю відповідальність за організацію призначення на посади в органах місцевого самоврядування, на які особи призначаються сільським, селищним, міським головою, головою районної, районної у місті, обласної ради без конкурсного відбору. Відтак, посадовим особам, які займаються питаннями управління персоналом в органі місцевого самоврядування, доречно звернути увагу на декілька моментів.

Комунікація всередині органу місцевого самоврядування щодо необхідності заповнення вакансій.

Рекомендуємо зібрати або ж оновити інформацію про вакансії, які потребують термінового заповнення в органі місцевого самоврядування, тобто про ті посади, без виконання обов’язків за якими функціонування органу у період дії воєнного стану є неможливим. Рішення про їх заповнення приймається сільським, селищним, міським головою, головою районної, районної у місті, обласної ради.

Потрібно пам’ятати, що таке заповнення посад має свої ризики. У вас немає можливості скористатися усіма етапами конкурсу та оцінити знання, досвід та навички осіб, які виявили бажання стати членом вашого колективу. Відтак, ви маєте завчасно продумати декілька важливих аспектів:

  • узгодити з відповідним безпосереднім керівником посадову інструкцію (якщо вона відсутня) та спільно підготувати опис вакансії. Звісно, ви можете скористатися адаптованою версією традиційного оголошення конкурсу, (приклад ми додаємо, форма доступна для завантаження за посиланням https://docs.google.com/document/d/1EcT7cUeD91OrQkuPEwl-2Pb86Xru0YT8rgysyA54RwE/edit);
  • визначити, у який спосіб ви поширюватимете інформацію про вакансію і за якими каналами комунікації ви будете підтримувати зв’язок з можливими претендентами на зайняття посади в органі місцевого самоврядування;
  • окреслити інформацію, яку необхідно отримати від претендента на зайняття посади в органі місцевого самоврядування та за якою формою. Звісно, ви можете запропонувати заповнити резюме довільної форми або ж взагалі — надіслати заповнену особову картку встановленого зразка. У будь-якому разі, необхідно отримати максимум інформації для прийняття рішення про призначення;
  • узгодити, в який спосіб буде прийнято рішення про призначення. Наприклад, суб’єкт призначення (сільський, селищний, міський голова, голова районної, районної у місті, обласної ради) чи уповноважена ним особа може після ознайомлення з наданою інформацією та (або) документами, провести співбесіду, зокрема за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку, з декількома претендентами на зайняття посади в органах місцевого самоврядування.

Разом з тим, потрібно узгодити з суб’єктом призначення — наскільки швидко потрібно заповнити вакансію. В країні війна і часу на організацію може бути обмаль. У такому випадку, хочемо звернути увагу на кандидатів, які успішно пройшли конкурс та були рекомендовані для зарахування до кадрового резерву у вашому органі місцевого самоврядування. Це перші претенденти на заповнення вакансії у вашому органі місцевого самоврядування. І ви вже маєте їх контактні дані, можливо, резюме (автобіографію) і результати оцінювання під час проведеного конкурсу до набрання чинності Законом № 2259.

Також пам’ятайте про можливості внутрішнього набору — як один з варіантів заповнення вакансії шляхом стажування на вакантній посаді.

Отож, після того, як ви з’ясуєте усі ці аспекти з безпосереднім керівником, суб’єктом призначення — ви зможете чітко напрацювати власний план дій по заповненню вакансій на найближчий місяць.

Звертаємо вашу увагу! Після припинення чи скасування воєнного стану, але не пізніше шести місяців з дня його припинення чи скасування, на посади в органах місцевого самоврядування, на які особи призначені відповідно до абзацу першого частини п’ятої статті 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», необхідно оголосити та провести конкурс у визначеному законодавством порядку.

Граничний строк перебування особи на посаді, на яку її призначено відповідно до абзацу першого частини п’ятої зазначеної статті, становить 12 місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану.

Питання-відповіді

1. Де орган місцевого самоврядування може розмістити інформацію про вакансію, щоб кандидат міг її побачити?

Сільський, селищний, міський голова, голова районної, районної у місті, обласної ради визначає, у який спосіб планує організувати публікацію інформації про вакансію, яку планується заповнити. Орган місцевого самоврядування може розмістити інформацію на офіційному вебсайті та сторінках в соціальних мережах відповідної ради, на вебсайтах районної та обласної ради, що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ та міст, а також навіть на вебсайтах відповідних місцевих військових та державних адміністрацій, в пресі або поширити її через інші офіційні засоби масової інформації. Крім того, не виключається можливість зробити розсилку серед кандидатів, які успішно пройшли всі етапи оцінювання під час останніх конкурсів у вашому органі місцевого самоврядування, повідомити про вакансію особам, які перебувають у кадровому резерві, та працівникам апарату (виконавчого апарату) відповідної ради та її виконавчих органів за допомогою доступних каналів комунікації у відповідній раді тощо.

Слід пам’ятати, що органи місцевого самоврядування мають виконувати вимоги Закону України «Про доступ до публічної інформації», а також зобов’язані висвітлювати наявні вакансії у доступний спосіб.

2. Які необхідно подати документи для призначення на посади в органах місцевого самоврядування в період дії воєнного стану?

До органу місцевого самоврядування, в якому бажає особа працювати, така особа має подати заяву, заповнену особову картку встановленого зразка та документи, що підтверджують наявність громадянства України, освіти та досвіду роботи згідно з вимогами законодавства, встановленими щодо відповідних посад.

Також при підготовці оголошення рекомендуємо скористатися наказом НАДС від 07 листопада 2019 року № 203 «Про затвердження Типових професійно-кваліфікаційних характеристик посадових осіб місцевого самоврядування» для опису вимог до відповідних посад.

3. Які документи підтверджують громадянство, освіту та досвід роботи для вступу на службу в органах місцевого самоврядування?

Законом України «Про громадянство України» визначено документи, що підтверджують громадянство України: паспорт громадянина України; паспорт громадянина України для виїзду за кордон; тимчасове посвідчення громадянина України; дипломатичний паспорт; службовий паспорт; посвідчення особи моряка; посвідчення члена екіпажу; посвідчення особи на повернення в Україну.

Відповідність освіти можливо підтвердити за наявності відповідного диплому молодшого бакалавра, бакалавра, магістра.

Досвід роботи можливо підтвердити за допомогою трудової книжки, архівних довідок тощо.

4. Чи встановлюється випробувальний термін при призначенні на посади в органах місцевого самоврядування відповідно до Закону № 2259?

Зважаючи на призначення без конкурсного відбору, рекомендуємо встановлювати випробування для всіх осіб, призначених відповідно до Закону № 2259.

Відповідно до частини другої статті 10 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» проведення конкурсу, випробування та стажування при прийнятті на службу в органи місцевого самоврядування здійснюється в порядку, визначеному законодавством України про державну службу.

Однак частиною третьою статті 3 Закону України від 10 грудня 2015 року № 889-VІІІ «Про державну службу» визначено, що дія цього Закону не поширюється, зокрема, на посадових осіб місцевого самоврядування.

Нормами Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» передбачено, що на посадових осіб місцевого самоврядування поширюється дія законодавства України про працю з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом.

Згідно зі статтею 27 Кодексу законів про працю України строк випробування при прийнятті на роботу, якщо інше не встановлено законодавством України, не може перевищувати трьох місяців, а в окремих випадках, за погодженням з відповідним виборним органом первинної профспілкової організації, — шести місяців.

Враховуючи положення Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану», погодження строку випробування при призначенні на посаду в органах місцевого самоврядування з виборним органом первинної профспілкової організації тимчасово припинено (скасовано).

Отже, оскільки положеннями Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» передбачено можливість встановлення випробування при прийнятті на посади в органи місцевого самоврядування, тому посадовим особам, які прийняті без проведення конкурсу рекомендуємо встановлювати випробування з урахуванням положень статтей 26 та 27 Кодексу законів про працю України.

5. Чи має особа подати до органу місцевого самоврядування документ про підтвердження рівня володіння державною мовою (сертифікат), визначений Національною комісією зі стандартів державної мови, при призначенні на посаду в органах місцевого самоврядування відповідно до Закону № 2259?

Особа, яка претендує на зайняття посади в органі місцевого самоврядування у період дії воєнного стану не подає до органу місцевого самоврядування документ про підтвердження рівня володіння державною мовою відповідно до Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

Разом з тим, зазначаємо, що такий документ має бути поданий протягом трьох місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану.

Відповідно до частини третьої статті 10 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» рівень володіння державною мовою особами, які претендують на зайняття посади в органі місцевого самоврядування, засвідчується документом про повну загальну середню освіту за умови, що такий документ підтверджує вивчення особою української мови як навчального предмета (дисципліни), або державним сертифікатом про рівень володіння державною мовою, що видається Національною комісією зі стандартів державної мови відповідно до цього Закону.

Звертаємо увагу, що у разі неподання особою, призначеною на посаду в органі місцевого самоврядування відповідно до абзацу першого частини п’ятої статті 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», документа про підтвердження рівня володіння державною мовою у встановлений строк, така особа звільняється із займаної нею посади протягом трьох робочих днів.

Також зазначаємо, що наразі Національною комісією зі стандартів державної мови відкрито реєстрацію для складання іспиту на рівень володіння державною мовою для виконання службових обов’язків. З інформацією можна ознайомитися за посиланням: https://mova.gov.ua/news/vidkrito-reyestraciyu-na-skladannya-ispitu-dlya-vikonannya-sluzhbovih-obovyazkiv-16-20-travnya

6. Чи проводиться спеціальна перевірка, передбачена Законом України «Про запобігання корупції» та перевірка, що передбачена Законом України «Про очищення влади» щодо осіб, які претендують на зайняття посад в органах місцевого самоврядування у період дії воєнного стану?

Ні, у період дії воєнного стану такі перевірки не проводяться.

Разом з тим, організація проведення спеціальної перевірки, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції», а також перевірки, що передбачена Законом України «Про очищення влади», стосовно осіб, призначених у період дії воєнного стану, здійснюється протягом трьох місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану, крім випадку звільнення такої особи до дня припинення чи скасування воєнного стану або закінчення проведення зазначених перевірок під час дії воєнного стану.

7. Чи можна посадову особу місцевого самоврядування, призначену відповідно до абзацу першого частини п’ятої статті 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», перевести на іншу посаду в цьому ж органі місцевого самоврядування або до іншого органу місцевого самоврядування без конкурсу?

Ні, без конкурсу таке переведення неможливе. Оскільки зміни до частини п’ятої статті 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», внесені Законом № 2259, встановлюють, що посадові особи місцевого самоврядування, призначені відповідно до абзацу першого цієї частини, не можуть бути переведені на інші посади державної служби або посади в органах місцевого самоврядування. Відтак Законом № 2259 встановлено заборону щодо переведення посадових осіб місцевого самоврядування, які були призначені без конкурсів в період дії воєнного стану, на іншу посаду в органі місцевого самоврядування і під час дії воєнного стану і після його завершення чи скасування.

8. Чи можливо наразі продовжити розпочатий конкурс та призначити особу на посаду в органі місцевого самоврядування?

Конкурси, які розпочаті (оголошені) у період дії воєнного стану потрібно завершувати відповідно до вимог постанови КМУ від 15 лютого 2002 року № 169.

У вказаній постанові є лише один виняток, коли конкурс вважається достроково завершеним. Це коли на етапі прийняття документів, протягом 30 календарних днів з дня оголошення про проведення конкурсу, жодна особа не виявила бажання взяти участь у конкурсі та не подала документи до конкурсної комісії органу місцевого самоврядування, в якому проводиться конкурс.

Положення Закону № 2259 не зупиняють (скасовують) проведення конкурсів розпочатих до набрання ним чинності.

Календар

На цьому тижні
подій немає

Вверх
Закрыть
Замовити зворотній дзвінок
Буде виконано оформлення передплати на обране видання
Телефон
Оформити
Повернутися
Закрыть
Вибачте, на обраний вами період передплата не здійснюється. Для того щоб задати своє питання телефонуйте на наші контактні телефони або скористайтеся формою зворотного зв'язку