Статті

«

«ПРОФЕСІЙНИЙ БУХГАЛТЕР»:
А на податковому фронті чергові зміни…

З початком війни законодавці змушені були тимчасово послабити податкову хватку, щоб дати можливість бізнесу встояти.
Зокрема, податкові обов’язки платників податків були відтерміновані, а контрольно-перевірочна робота зупинена.
Проте, коли минув перший шок, воєнні податкові правила почали потроху переглядати.
І ось чергові зміни приніс Закон № 2260 1. І зміни ці торкнуться майже кожного.

Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей податкового адміністрування податків, зборів та єдиного внеску під час дії воєнного, надзвичайного стану» від 12.05.2022 р. № 2260-IX.

Податкові обов’язки «розморозили»

Насамперед зазначимо, що починаючи з 27.05.2022 р., тобто з дня набрання чинності Законом № 2260, законодавці повернули платникам податків обов’язок дотримуватися строків реєстрації ПН/РК в ЄРПН, подання звітності 2, сплати податків та зборів (п.п. 69.9 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ).

У тому числі звітності, передбаченої п. 46.2 ПКУ.

Водночас платників податків поділили на тих, хто має можливість своєчасно виконувати свій податковий обов’язок, та тих, хто не має такої можливості (п.п. 69.1 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ).

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Порядок підтвердження можливості чи неможливості виконання платником податків обов’язків та перелік документів на підтвердження цього факту має затвердити Мінфін. До того часу остаточно незрозуміло, на які критерії «спроможності» або «неспроможності» слід орієнтуватися платникам податків, щоб віднести себе до тієї чи іншої категорії. При цьому вбачається, що тягар доведення тут покладатиметься на самого платника податків.

Неспроможні платники Для тих платників податків, які доведуть неможливість виконання податкових обов’язків, нічого не змінилось, окрім, власне, потреби доведення. Їх звільнено від відповідальності, передбаченої ПКУ, за умови виконання податкових обов’язків (зі сплати податків та зборів, подання звітності, реєстрації ПН, АН, РК, подання електронних документів, що містять дані про фактичні залишки пального та обсяг обігу пального або спирту етилового, тощо) протягом 6 місяців після припинення або скасування воєнного стану в Україні.

Новим є те, що ПКУ тепер враховує і той факт, що платник податків може бути позбавлений можливості виконувати податкові обов’язки не взагалі, а лише щодо своєї філії, представництва, відокремленого чи іншого структурного підрозділу. В такому разі платник податків звільняється від відповідальності в межах діяльності, що провадиться через такі філії, представництва, відокремлені чи інші структурні підрозділи, на період до припинення або скасування воєнного стану на території України.

Спроможні платники А от ті платники податків, які виявляться спроможними вчасно виконувати свої податкові обов’язки щодо дотримання термінів сплати податків та зборів, подання звітності, реєстрації ПН/РК, звільняються від відповідальності за їх несвоєчасне виконання лише за умови одночасного дотримання таких умов:

 • Умова 1. Граничний термін виконання податкових обов’язків припадає на період починаючи з 24.02.2022 р. до 27.05.2022 р. 3
 • Умова 2. Платник податків виконає такі свої податкові обов’язки у строки:
Дата набрання чинності Законом № 2260.
 • реєстрації ПН/РК в ЄРПН до 15.07.2022 р.;
 • подання податкової звітності до 20.07.2022 р.;
 • сплати податків та зборів не пізніше 31.07.2022 р.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Всі податкові обов’язки, граничний термін виконання яких настає після 27.05.2022 р., мають виконуватися у звичайні строки, передбачені ПКУ. За порушення таких строків податківці притягатимуть платника податків до відповідальності в порядку, встановленому ПКУ, про що поговоримо далі.

Неспроможний платник стає спроможним Платники податків, у тому числі щодо своєї філії, представництва, відокремленого чи іншого структурного підрозділу, в яких відновилася можливість виконувати свої податкові обов’язки, граничний термін виконання яких припадає на період починаючи з 24.02.2022 р. до дня відновлення можливості платника податків, звільняються від відповідальності за несвоєчасне виконання таких обов’язків за умови їх виконання протягом 60 к. дн. з першого дня місяця, наступного за місяцем відновлення таких можливостей платників податків.

Платники ЄП за ставкою 2 % Платники, які перейшли на «особливу» спрощенку (ЄП за ставкою 2 %), звільняються від відповідальності за несвоєчасне виконання податкових обов’язків, граничний термін виконання яких припадає на період починаючи з 24.02.2022 р. до дня переходу таких платників на застосування «особливої» спрощенки.

Однак таке звільнення діятиме лише за умови виконання таких податкових обов’язків щодо реєстрації ПН/РК, подання звітності, сплати податків і зборів протягом 60 к. дн. із дня переходу на систему оподаткування, на якій такі платники податку перебували до обрання «особливої» спрощенки.

І тут нагадаємо, що відповідно до п. 9.9 підрозд. 8 розд. ХХ ПКУ повернення на ту систему оподаткування, на якій платник перебував раніше (до переходу на «особливу» спрощенку), відбувається в одному з двох випадків:

 • після припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України (платники «особливого» ЄП — з першого дня місяця, наступного за місяцем такого припинення / скасування);
 • у разі самостійної відмови від використання «особливої» спрощенки (з першого дня місяця, наступного за місяцем, в якому ухвалено таке рішення).

Тож слід не проґавити дату, з якої потрібно вести відлік 60 к. дн.

Платники «газової» ренти Положення п.п. 69.1 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ не поширюються на податкові обов’язки щодо дотримання строків сплати та подання звітності з рентної плати за користування надрами для видобування газу природного 4. Для них діють спеціальні положення, визначені п.п. 69.30 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ 5.

Крім природного газу, визначеного п. 252.24 ПКУ.
Пункт 69 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ доповнено підпунктом 69.30 згідно із Законом України “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей визначення рентної плати за користування надрами для видобування газу природного на період дії воєнного стану”» від 12.05.2022 р. № 2261-IX.

Так, платники «газової» рентної плати звільняються від передбаченої ПКУ відповідальності за несвоєчасне виконання податкових обов’язків щодо сплати та подання звітності з рентної плати за користування надрами для видобування газу природного, граничний строк виконання яких припадає на період починаючи з 24.02.2022 р. до 27.05.2022 р., за умови виконання таких обов’язків протягом одного місяця, починаючи з 27.05.2022 р.

Нюанси воєнного самовиправлення

Звичайні правила За загальним правилом, встановленим п. 50.1 ПКУ, в разі якщо в майбутніх податкових періодах платник податків виявляє помилки, що містяться в раніше поданій ним податковій декларації, він зобов’язаний виправитися 6. Якщо таке самовиправлення відбувається після спливу граничного терміну подання податкової декларації за відповідний звітний період, то здійснити його можна двома шляхами:

З урахуванням обмежень, установлених ст. 50 ПКУ щодо строків давності, виправлення помилок під час податкових перевірок тощо.
 • подати уточнюючий розрахунок до помилкової податкової декларації;
 • зазначити уточнені показники у складі поточної декларації.

НАГАДАЄМО. Єдиний спосіб внесення змін до декларації з ПДВ — подання УР.

Водночас якщо помилка призвела до недоплати податку (збору, платежу) до бюджету, то її виправлення коштуватиме платнику 3 % (якщо виправлятися через УР) або 5 % (якщо виправлятися через поточну декларацію) від суми такої недоплати. Крім того, за ст. 129 ПКУ платнику може «світити» ще й пеня.

Воєнні корективи Оновлені положення п.п. 69.1 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ внесли певні корективи у звичайні правила самовиправлення:

1. Нарахування «самоштрафу». Тут норму прописано дещо заплутано, тож пропонуємо читати першоджерело.

ЦИТАТА. «У разі самостійного виправлення платником податків у податкових періодах до 25 липня 2022 року, з дотриманням порядку, вимог та обмежень, визначених статтею 50 цього Кодексу, помилок, що призвели до заниження податкового зобов’язання у звітних (податкових) періодах, що припадають на період дії воєнного стану, такі платники звільняються від нарахування та сплати штрафних санкцій, передбачених пунктом 50.1 статті 50 цього Кодексу, та пені».
(абз. 6 п.п. 69.1 підрозд. 10 розд. ХХ
ПКУ)

Вбачається, що не потрібно нараховувати «самоштраф» при виправленні помилок, допущених у податковій звітності за звітні (податкові) періоди, що припадають на період дії воєнного стану, але тільки в разі, якщо самовиправлення відбувається у податкових періодах до 25.07.2022 р. Зважаючи на те, що згідно з п.п. 34.1.6 ПКУ податковим періодом може бути календарний день, то можна припустити, що виправити помилки без штрафу можна в разі подання «виправного» документа до зазначеної дати. Водночас незважаючи на те, що період дії воєнного стану продовжуватиметься і після 27 липня, надалі самовиправлення вже не буде «безкоштовним».

2. Право на самовиправлення. Платники ПДВ тимчасово, до припинення або скасування воєнного стану, не мають права на подання УР до податкових декларацій за звітні (податкові) періоди до лютого 2022 року із показниками на зменшення ПЗ та/або декларування суми бюджетного відшкодування ПДВ.

Податкові перевірки та відповідальність

Закон № 2260 розширив перелік перевірок, які мають право здійснювати податківці у воєнний період. За оновленими положеннями п.п. 69.2 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ наразі проводитимуться такі види перевірок:

 • камеральні перевірки (в повному обсязі);
 • документальні позапланові перевірки на звернення платника податків;
 • документальні позапланові перевірки з підстав, визначених п.п. 78.1.7 ПКУ (реорганізація, припинення, зняття з обліку платника податків);
 • документальні позапланові перевірки з підстав, визначених п.п. 78.1.8 ПКУ (щодо заявленого до відшкодування з бюджету ПДВ та/або з від’ємного значення з ПДВ, яке становить більше 100 тис. грн);
 • документальні позапланові перевірки в разі отримання податкової інформації, що свідчить про порушення платником валютного законодавства в частині дотримання граничних строків надходження товарів за імпортними операціями та/або валютної виручки за експортними операціями;
 • фактичні перевірки.

Детально про поточні особливості контрольно-перевіряльного процесу у воєнний період ми писали в матеріалі «Податкові перевірки: воєнний формат» // «ПБ», № 20/2022, с. 3.

ВАЖЛИВО! Згідно з оновленими положеннями п.п. 69.2 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ в разі виявлення порушень законодавства за результатами проведення перевірок до платників податків застосовується відповідальність згідно з ПКУ, законами, контроль за виконанням яких покладено на контролюючі органи, з урахуванням обставин, передбачених п.п. 112.8.9 ПКУ, які звільняють від фінансової відповідальності. При цьому карантинний штрафний мораторій не застосовується!

Тож виходить, що штрафи повернулися. І якщо документальні позапланові та фактичні перевірки «дотягнуться» не до всіх платників податків, то камеральних перевірок не оминути нікому. Нагадаємо, що камеральним перевіркам підлягає уся податкова звітність суцільним порядком. До того ж предметом камеральних перевірок є своєчасність виконання платниками податків таких податкових обов’язків, як подання податкових декларацій, сплата узгодженої суми грошового зобов’язання, реєстрація ПН, АН, РК.

З огляду на те, що зазначені податкові обов’язки нині «розморозили», порушників тепер чекають фінансові санкції. І навіть попри те, що триває карантин, штрафний мораторій, встановлений п. 521 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ, більше не врятує.

Звичайно, слід пам’ятати, що за певних умов платники податків звільняються від відповідальності згідно з положеннями п.п. 69.1 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ (зокрема, якщо доведуть свою неспроможність вчасно виконувати податкові обов’язки).

Крім того, п.п. 69.2 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ посилається на п.п. 112.8.9 ПКУ, який встановлює, що обставинами, які звільняють від фінансової відповідальності, є вчинення правопорушення внаслідок форс-мажору.

Зауважте, що ТПП 7України листом від 28.02.2022 р. № 2024/02.0-7.1 засвідчила форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) — військову агресію російської федерації проти України — та підтвердила, що зазначені обставини до їх офіційного завершення є надзвичайними, невідворотними та об’єктивними обставинами для суб’єктів господарської діяльності та/або фізичних осіб, зокрема, за податковими обов’язками, виконання яких стало неможливим у встановлений термін внаслідок настання таких форс-мажорних обставин. Проте, найімовірніше, податківці вимагатимуть від платників податків ще й наявності окремих сертифікатів, які ТПП видають згідно з п. 1 ст. 141 Закону № 671 8.

Торгово-промислова палата.
Закон України «Про торгово-промислові палати в Україні» від 02.12.1997 р. № 671/97-ВР.

І ще про зміни у ПДВ-царині

Напевно, більшість змін, які приніс Закон № 2260, стосуються саме платників ПДВ. Про деякі з них ми вже поговорили, але це ще не все.

Реєстрація ПН/РК Повернемося до вищезгаданих положень п.п. 69.1 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ і поглянемо на них з ракурсу податкового обов’язку щодо реєстрації ПН/РК в ЄРПН тими платниками, які можуть своєчасно виконувати свої податкові обов’язки. Отже, такі платники звільняються від відповідальності за несвоєчасне виконання тих податкових обов’язків з реєстрації ПН/РК, граничний термін виконання яких припадає на період починаючи з 24.02.2022 р. до 27.05.2022 р., за умови здійснення реєстрації ПН/РК в ЄРПН до 15.07.2022 р.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! На період з 24.02.2022 р. до 27.05.2022 р. припадає граничний термін реєстрації ПН/РК, складених за період з 01.02.2022 р. по 30.04.2022 р., тож на них і поширюється зазначене звільнення від штрафу за умови здійснення платником податку реєстрації таких ПН/РК в ЄРПН до 15.07.2022 р. А от щодо ПН/РК, складених після 30.04.2022 р., то їх реєструвати потрібно вже у звичайні строки, визначені п. 201.10 ПКУ.

Наприклад, граничний термін реєстрації ПН/РК, складених за період з 1 по 15 травня, спливає 31.05.2022 р. (п. 201.10 ПКУ). Оскільки ця дата лежить за межами «пільгового» періоду (з 24.02.2022 р. до 27.05.2022 р.), то послаблень тут вже немає. А несвоєчасна реєстрація загрожує штрафом, якщо платник не доведе, що не міг своєчасно виконати свій податковий обов’язок.

Перцю тут додає той факт, що Закон № 2260 набрав чинності лише 27.05.2022 р. Тож на те, щоб встигнути з реєстрацією ПН/РК за першу половину травня, платники отримали усього 3 операційні дні. До того ж проблем завдав накопичений показник ∑Перевищ, який «обвалив» суму реєстраційного ліміту багатьом платникам, які з початку війни не припинили подавати декларації з ПДВ. Адже, щоб вирівняти реєстраційний ліміт, не витративши на це зайвих грошей, перш ніж відправити на реєстрацію травневі ПН/РК, потрібно спочатку зареєструвати ПН/РК, не зареєстровані з лютого по квітень. Чи не забагато завдань на 3 дні?

Цікаво, що податківці в листі від 27.05.2022 р. дозволяють до 15.07.2022 р. реєструвати без штрафів ПН/РК «за операціями з постачання товарів / послуг, здійсненими в період лютий–травень 2022 року». Але, відверто кажучи, з норм ПКУ така «вольність» аж ніяк не випливає.

ДО ВІДОМА. ПН/РК слід відправляти на реєстрацію до ЄРПН вже за новою формою з урахуванням змін, внесених наказом МФУ від 17.01.2022 р. № 15. Коди електронних форм документів:

 • F/J1201013 (ПН);
 • F/J1201113 (Додаток 1 до ПН);
 • F/J1201213 (РК).

ПК за первинкою Можливість формувати ПК, не підтверджений зареєстрованими в ЄРПН ПН/РК, на підставі наявних у платника первинних (розрахункових) документів, складених (отриманих) платником податку відповідно до Закону про бухоблік, тепер поширюється лише на податкові періоди лютий, березень, квітень, травень 2022 року (п. 322 підрозд. 2 розд. ХХ ПКУ).

Водночас уточнюється, що такий порядок стосується на лише ПК за операціями з придбання товарів / послуг, а також і ПК за операціями з отримання послуг від нерезидента за умови нарахування отримувачем послуг відповідної суми ПДВ у складі ПЗ, визначених у податковій декларації за відповідний звітний (податковий) період.

А от починаючи з податкового періоду червня 2022 року порядок формування ПК повертається у звичайне русло: немає зареєстрованої в ЄРПН «вхідної» ПН або РК — немає й права на ПК.

Післяреєстраційні уточнення Відповідно до п.п. 69.11 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ платники ПДВ зобов’язані:

 1. Забезпечити у строки, встановлені п.п. 69.1 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ, реєстрацію ПН/РК, граничний термін реєстрації яких припадає на періоди, зазначені у п.п. 69.1 підрозд. 10 розд. ХХ. Усе це ми з вами вже розібрали.
 2. Уточнити (привести у відповідність) ПК, задекларований платниками на підставі наявних у платника первинних (розрахункових) документів, з урахуванням даних ПН/РК, зареєстрованих в ЄРПН.

Тут хочемо звернути увагу на те, що для різних платників ПДВ п.п. 69.1 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ передбачає різні строки реєстрації «воєнних» ПН/РК залежно від того, чи має платник податків можливість своєчасно виконувати податкові обов’язки, коли така можливість у нього з’явиться, чи не перейшов він на «особливу» спрощенку… Отже, процес «збирання» з ЄРПН зареєстрованих контрагентами-постачальниками ПН/РК для підтвердження ПК, сформованого на підставі первинки, обіцяє бути тривалим та нетривіальним. А от можливість подати УР без нарахування «самоштрафу» зникне 25.07.2022 р.

Бюджетне відшкодування Про те, що процедура відшкодування ПДВ з бюджету оживає, хоч і стає дещо довшою, ми вже розповідали нашим читачам 9.

Див. матеріал «Податкові перевірки: воєнний формат» // «ПБ», № 20/2022, с. 3.

Тепер наголосимо на іншому нововведенні. Відповідно до п.п. 69.9 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ суми ПДВ, включені до складу ПК при здійсненні операцій з придбання товарів, які потім були знищені (втрачені) внаслідок дії обставин непереборної сили в період дії воєнного стану, не включаються до обрахунку суми бюджетного відшкодування та зараховуються до складу ПК наступного звітного (податкового) періоду до її повного погашення.

Інше

Але й це ще не все. Стисло окреслимо й інші новинки:

 1. Виключено п.п. 69.26 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ, який надавав право на період дії воєнного, надзвичайного стану подавати до контролюючого органу податкову декларацію та інші документи в паперовій формі.
 2. Відповідальність за порушення граничного строку розрахунків за імпортними операціями не застосовується, якщо такі операції не можуть бути завершені внаслідок дії постанови КМУ від 09.04.2022 р. № 426 «Про застосування заборони ввезення товарів з Російської Федерації». Відповідні зміни внесено до ст. 16 Закону України «Про валюту та валютні операції» від 21.06.2018 р. № 2473-VIII.
 3. Закон № 2739 10доповнено статтею 33, відповідно до якої до 31.12.2022 р. включно митне оформлення з метою вільного обігу та першу державну реєстрацію в Україні транспортних засобів за кодами товарних позицій 8702, 8704 та 8705 згідно з УКТ ЗЕД (як вироблених в Україні, так і ввезених на митну територію України) здійснюють за умов, що такі транспортні засоби:
Закон України «Про деякі питання ввезення на митну територію України та проведення першої державної реєстрації транспортних засобів» від 06.07.2005 р. № 2739-IV.
 • відповідають екологічним нормам не нижче рівня «ЄВРО-3»;
 • ввозяться на митну територію України юридичними особами для власного використання та не можуть бути відчужені такими особами протягом 1095 днів з дня їх першої державної реєстрації в Україні.

Звісно, це правило не поширюється на транспортні засоби, які походять або ввозяться з російської федерації, республіки білорусь та тимчасово окупованих територій України, адже ввезти їх неможливо за жодних умов.

Календар

На цьому тижні
подій немає

Вверх
Закрыть
Замовити зворотній дзвінок
Буде виконано оформлення передплати на обране видання
Телефон
Оформити
Повернутися
Закрыть
Вибачте, на обраний вами період передплата не здійснюється. Для того щоб задати своє питання телефонуйте на наші контактні телефони або скористайтеся формою зворотного зв'язку