Статті

«

«БУХГАЛТЕРІЯ: БЮДЖЕТ»:
Індексація зарплати: ситуації

Алла Головко, експерт газети «Бухгалтерія: бюджет»

У травні 2022 року майже всі категорії працівників бюджетної сфери мають право на індексацію зарплати. Загальні принципи ми навели на с. 21. У цьому матеріалі розглянемо актуальні питання.

Індексація зарплати: запитання-відповідь

Запитання

Відповідь

Була повна ставка, стала — 0,75 (та навпаки): що з індексацією?

Працівник працював на повну ставку (оплата за Єдиною тарифною сіткою), а з 02.05.2022 р. переведений на 0,75 ставки. Як розраховувати індексацію? Як бути, коли він перейде на повну ставку?

1 → 0,75 Згідно з абз. 6 п. 4 Порядку № 10781, якщо особа працює неповний робочий час, суму індексації визначають з розрахунку повного робочого часу, а виплачують пропорційно відпрацьованому часу.

У працівників за Єдиною тарифною сіткою право на індексацію зарплати настало в травні 2022 року, сума індексації склала 188,56 грн (2481,00 грн × 7,6 %). З урахуванням зайнятості працівника сума індексації в травні 2022 року складе 141,42 грн (188,56 грн × 0,75 ставки).

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Якщо переведення було в середині місяця, суму індексації розраховують пропорційно відпрацьованим дням (абз. 7 п. 4 Порядку № 1078). До переведення — з розрахунку повної індексації (188,56 грн), а після переведення — з розрахунку 141,42 грн.

0,75 → 1 Якщо працівник обіймав неповну ставку, а потім перейшов на місячну норму часу і при цьому його посадовий оклад у штатному розписі не збільшився, то «базовий» місяць не змінюється (див. лист Мінсоцполітики від 27.12.2012 р. № 518/10/136-12).

При цьому, оскільки працівник тепер зайнятий повний робочий час, суму індексації виплачують з розрахунку повної зайнятості (абз. 6 п. 4 Порядку № 1078)

Частина місяця — простій

Як обчислити суму індексації, якщо частину травня 2022 року працівник був на простої?

Індексувати оплату простою не потрібно. Адже оплата простою — це виплата за невідпрацьований час. Тобто період простою не є фактично відпрацьованим часом.

Відповідно до абз. 7 п. 4 Порядку № 1078, якщо особа працює неповний робочий час, суму індексації визначають з розрахунку повного робочого часу, а виплачують пропорційно відпрацьованому часу. Отже, оскільки період простою — це невідпрацьований час, то в травні 2022 року працівнику потрібно нарахувати індексацію пропорційно відпрацьованому часу (виключивши дні простою). Якщо ж працівник весь місяць перебував у простої, тобто протягом місяця немає жодного фактично відпрацьованого дня, за цей місяць індексація не нараховується

Працівник служить: чи треба індексувати середній заробіток?

Працівника мобілізовано. За ним зберігаємо середній заробіток. Чи треба його індексувати?

Ні, середній заробіток не індексують з двох причин.

По-перше, відповідно до абз. 7 п. 4 Порядку № 1078, якщо особа працює неповний робочий час, суму індексації визначають з розрахунку повного робочого часу, а виплачують пропорційно відпрацьованому часу. А в даному випадку в працівника немає жодного відпрацьованого дня.

По-друге, згідно з п. 3 Порядку № 1078 виплати, які обчислюються із середньої зарплати, до об’єктів індексації не відносяться

Педагоги та неповний робочий час

Педагога (норма годин на ставку — 18) протарифіковано на 7 год на тиждень (це приблизно 0,3889 ставки), тобто він працює на умовах неповного робочого часу. Як нараховувати йому суму індексації?

Відповідно до абз. 7 п. 4 Порядку № 1078, якщо особа працює неповний робочий час, суму індексації визначають з розрахунку повного робочого часу, а виплачують пропорційно відпрацьованому часу.

У нашому випадку педагог працює на умовах неповного робочого часу. При визначенні суми індексації можна відштовхуватися від педагогічного навантаження. Так, сума індексації в травні 2022 року за умови повністю відпрацьованого часу становить 73,33 грн (188,56 грн : 18 год. × 7 год). До речі, такий самий результат отримуємо, якщо застосувати ставку: 73,33 грн (188,56 грн × 0,3889 ставки).

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Дистанційна робота  не привід у будь-який спосіб зменшувати суму нарахованої індексації. Якщо «на дистанції» працівник повністю відпрацював свою норму робочого часу, він має право на повну суму індексації.

Підвищення категорії за результатами атестації

У квітні 2022 року педагогічному працівнику за наслідками атестації підвищено кваліфікаційну категорію, а відповідно, і тарифний розряд. Який місяць є «базовим»: квітень 2022 року чи грудень 2021 року?

Підвищення окладу за наслідками атестації здійснюється індивідуально, а отже, не є підставою для того, щоб визнавати місяць «базовим». Тому, якщо працівнику у квітні 2022 року підвищено категорію (і, як наслідок, підвищено посадовий оклад), то для нього «базовим» місяцем залишається грудень 2021 року — місяць останнього підвищення тарифної ставки (окладу) за посадою, яку обіймає працівник (див. лист Мінсоцполітики від 21.03.2016 р. № 138/10/136-16). У травні 2022 року працівник має право на індексацію в сумі 188,56 грн (2481,00 грн × 7,6 %)

Індексація зарплати сумісників

Спершу нагадаємо, що зарплату:

  • внутрішнього сумісника індексують на підставі даних про його доходи, які має в розпорядженні роботодавець;
  • зовнішнього сумісника індексують тільки після надання ним довідки з основного місця роботи, складеної в довільній формі. Пункт 7 Порядку № 1078 вимагає, щоб у ній зазначали: дохід, який підлягає індексації; проіндексований дохід, тобто розмір зарплати працівника, який проіндексовано в межах прожиткового мінімуму. Якщо зовнішній сумісник не надав такої довідки, то доходи за сумісництвом не індексують (див. лист Мінпраці від 11.02.2004 р. № 024-15).

Підкреслимо: індексація доходів за сумісництвом можлива, тільки якщо за основним місцем роботи  неповна зайнятість працівника. У такому разі:

  • суму індексації визначають за кожною посадою окремо, а виплачують пропорційно до відпрацьованого часу (абз. 6 п. 4 Порядку № 1078);
  • базовий місяць визначають окремо для кожної посади, залежно від підвищення окладу;
  • загальний проіндексований дохід не повинен перевищувати прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Якщо ж за основним місцем роботи є повна зайнятість, то вважається, що дохід у межах прожиткового мінімуму проіндексовано повністю. Тоді зарплата за сумісництвом не індексується

Працівниця обіймає посаду бухгалтера за основним місцем роботи на 0,5 ставки. Крім того, вона працює прибиральницею за сумісництвом також на 0,5 ставки. За обома посадами базовий місяць — грудень 2021 року, тобто в травні 2022 року є право на індексацію на індекс 7,6 % (а сума індексації з розрахунку повного часу — 188,56 грн).

У травні 2021 року зарплату цієї працівниці індексують так:

1) за посадою бухгалтера (основне місце роботи): 188,56 грн × 0,5 ставки = 94,28 грн (за умови повністю відпрацьованого часу);

2) за посадою прибиральниці (сумісництво): 188,56 грн × 0,5 ставки = 94,28 грн (за умови повністю відпрацьованого часу).

При цьому вимогу п. 7 Порядку № 1078 виконано: загальна сума індексації не перевищує 188, 56 грн (2481,00 грн × 7,6 %).

Скористаємося даними прикладу, але приймемо, що працівниця обіймає посаду бухгалтера за основним місцем роботи на 0,75 ставки, крім того, вона працює прибиральницею за сумісництвом на 0,5 ставки.

Тоді в травні 2022 року зарплату цієї працівниці індексуємо так:

1) за посадою бухгалтера (основне місце роботи): 188,56 грн × 0,75 ставки = 141,42 грн (за умови повністю відпрацьованого часу);

2) за посадою прибиральниці (сумісництво): 188,56 грн × 0,25 ставки (1 ставка – 0,75 ставки) = 47,14 грн (за умови повністю відпрацьованого часу).

При цьому вимогу п. 7 Порядку № 1078 виконано: загальна сума індексації (141,42 грн + 47,14 грн = 188,56 грн) не перевищує 188,56 грн (2481,00 грн × 7,6 %)

Учителя протарифіковано на 12 год на тиждень (це приблизно 0,6667 ставки). Також він за сумісництвом обіймає 0,5 ставки секретаря.

Основне місце роботи За основним місцем роботи працівник працює на умовах неповного робочого часу. Отже, суму індексації визначаємо пропорційно зайнятості (абз. 7 п. 4 Порядку № 1078). Сума індексації в травні 2021 року за умови повністю відпрацьованого часу становить 125,71 грн (188,56 грн : 18 год × 12 год).

Сумісництво Сумісник має право на індексацію зарплати, якщо за основним місцем роботи він зайнятий неповний робочий час. У нашому випадку працівник за основним місцем роботи зайнятий неповний робочий час. Отже за сумісництвом він має право на індексацію з урахуванням обмеження, встановленого п. 7 Порядку № 1078, тобто проіндексувати можна тільки частину ставки за сумісництвом. Так, суму індексації за сумісництвом можна обчислити так:

188,56 грн × 0,3333 ставки (1 ставка – 0,6667 ставки, яку працівник обіймає за основним місцем роботи) = 62,85 грн.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Вимога п. 7 Порядку № 107виконана: загальна сума індексації складала 188,56 грн (125,71 грн + 62,85 грн).

Календар

На цьому тижні
подій немає

Вверх
Закрыть
Замовити зворотній дзвінок
Буде виконано оформлення передплати на обране видання
Телефон
Оформити
Повернутися
Закрыть
Вибачте, на обраний вами період передплата не здійснюється. Для того щоб задати своє питання телефонуйте на наші контактні телефони або скористайтеся формою зворотного зв'язку