Статті

«

«МІСЦЕВА РАДА»:
Фінансування мистецьких шкіл: який код ТПКВКМБ обрати?

(коментар до листа МФУ від 04.04.2022 р. № 07010-06/197-ЗПІ/186)

Людмила Линник, юрист газети «Місцева рада»

Від наших передплатників неодноразово надходили запитання щодо обрання коду ТПКВКМБ для фінансування мистецьких шкіл. Адже цьому закладу підходить і галузь культури, і галузь освіти.

Зі свого боку ми завжди радили обирати код ТПКВКМБ 1080 «Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами». Та щоб бути впевненими у своїй позиції, ми надіслали запит до МФУ. Думка міністерства викладена в листі, що коментується. Мали ми рацію чи ні — давайте розбиратись.

Мистецька школа: заклад культури чи освіти? Порядок організації діяльності мистецьких шкіл визначає Положення № 6861. Його затверджено на виконання ст. 21 Закону про освіту2 та ст. 13 Закону про позашкільну освіту3, що встановлюють вимоги до утворення мистецьких шкіл як закладів спеціалізованої освіти.

Положення про мистецьку школу, затверджене наказом Мінкультури від 09.08. 2018 р. № 686.
Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 р. № 2145-VIII.
Закон України «Про позашкільну освіту» від 22.06.2000 р. № 1841-III.

Стаття 21 Закону про освіту розкриває поняття спеціалізованої освіти, і зокрема мистецької освіти. Спеціалізована освіта — це освіта мистецького, спортивного, військового чи наукового спрямування, яка може здобуватися в рамках формальної, неформальної, інформальної освіти, спрямована на здобуття компетентностей у відповідній сфері професійної діяльності під час навчання у безперервному інтегрованому освітньому процесі на кількох або всіх рівнях освіти та потребує раннього виявлення і розвитку індивідуальних здібностей.

Мистецька освіта, за визначенням ч. 2 ст. 21 Закону про освіту, передбачає здобуття спеціальних здібностей, естетичного досвіду і ціннісних орієнтацій у процесі активної мистецької діяльності, набуття особою комплексу професійних, у тому числі виконавських, компетентностей та спрямована на професійну художньо-творчу самореалізацію особистості і отримання кваліфікацій у різних видах мистецтва.

Все це деталізовано та уточнено в Положенні № 686. Згідно з п. 2 Положення № 686 мистецька школа є закладом позашкільної освіти сфери культури і здійснює свою діяльність відповідно до Конституції УкраїниЗакону про освіту, Закону про позашкільну освіту, Закону про культуру4інших законів України, актів Президента України, КМУ, наказів Мінкультури, рішень засновників мистецьких шкіл, у тому числі місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, прийнятих в межах їх повноважень, визначених законами України, а також цього Положення і власного статуту.

Закон України «Про культуру» від 14.12.2010 р. № 2778-VI.

І навіть це визначення, погоджуємось, не дає повної ясності: позашкільний заклад, але в сфері культури; керується у діяльності як освітніми нормативно-правовими документами, так і культурними. То як визначитися? Треба читати цей документ далі.

Відповідно до п. 3 Положення № 686 мистецька школа провадить свою діяльність за такими напрямами позашкільної освіти:

  • художньо-естетичний, що забезпечує розвиток творчих здібностей, обдарувань та набуття здобувачами практичних навичок, оволодіння знаннями у сфері вітчизняної і світової культури та мистецтва;
  • мистецький, що забезпечує набуття здобувачами спеціальних мистецьких виконавських компетентностей у процесі активної мистецької діяльності.

Мистецька школа організовує освітній процес за освітніми програмами елементарного, середнього (базового) та/або поглибленого підрівнів початкової мистецької освіти та за загальним мистецьким та/або початковим професійним спрямуваннями.

Початкова мистецька освіта може здобуватися одночасно із здобуттям дошкільної, повної загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти, а також незалежно від здобуття рівня освіти.

Мистецька школа може здійснювати освітню діяльність за освітніми програмами початкової мистецької освіти для осіб з особливими освітніми потребами та інших громадян незалежно від віку відповідно до їхніх потреб і запитів.

Отже, як бачимо, перевага на боці освіти.

Фінансування Згідно з п. 6 розд. І Положення № 686 місцеві органи держвлади та органи місцевого самоврядування забезпечують доступ до початкової мистецької освіти громадян за місцем проживання шляхом відкриття, утримання, матеріально-технічного забезпечення та фінансування мистецьких шкіл, їх філій та класів відповідно до освітніх, культурних, духовних потреб та запитів населення.

Створення, реорганізація, ліквідація мистецької школи здійснюються відповідно до законодавства.

Мистецька школа залежно від засновника може діяти як державний, комунальний чи приватний заклад початкової мистецької освіти (п. 2 розд. ІІ Положення № 686).

Можливість здійснення видатків в залежності від засновника на фінансування мистецьких шкіл передбачена БКУ5 і для державного, і для місцевих бюджетів.

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-VI.

Якщо говорити про відповідні комунальні заклади, то видатки здійснюються:

  • з обласних бюджетів та бюджету АР Крим за визначенням п.п. «а» п. 2 ч. 1 ст. 90 БКУ — на заклади спеціалізованої освіти: мистецькі, спортивні, військові (військово-морські, військово-спортивні), наукові ліцеї, ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою (якщо не менше 70 % кількості учнів, які здобувають освіту у відповідному закладі освіти, є жителями населених пунктів, розташованих на території АР Крим чи області (крім відповідної територіальної громади, де розташований такий заклад));
  • з бюджетів сільських, селищних, міських територіальних громад — на заклади спеціалізованої освіти: мистецькі, спортивні, військові (військово-морські, військово-спортивні), наукові ліцеї, ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою (крім перелічених вище).

І оскільки мистецькі школи є закладами позашкільної освіти, то і відповідь МФУ для нас очікувана: видатки з місцевого бюджету на утримання мистецьких шкіл необхідно планувати по галузі «Освіта» за кодом ТПКВКМБ 1080 «Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами». Що, як то кажуть, і треба було довести smiley.

Календар

На цьому тижні
подій немає

Вверх
Закрыть
Замовити зворотній дзвінок
Буде виконано оформлення передплати на обране видання
Телефон
Оформити
Повернутися
Закрыть
Вибачте, на обраний вами період передплата не здійснюється. Для того щоб задати своє питання телефонуйте на наші контактні телефони або скористайтеся формою зворотного зв'язку