Новини

Лікарняні, перевірки, трудова сфера, е-декларації
21.03.2020
Тема:

Лікарняні Законом № 530 запроваджено новий випадок виплати допомоги по тимчасовій непрацездатності за період перебування в закладах охорони здоров’я, а також на самоізоляції під медичним наглядом у зв’язку з проведенням заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), а також локалізацію та ліквідацію її спалахів та епідемій. Оплачувати цей період будуть так:

 • з 6-го дня непрацездатності за весь період до відновлення працездатності виплачуватиметься допомога за рахунок ФСС. Розмір такої допомоги — 50 % середньої зарплати (доходу) незалежно від страхового стажу (зміни внесено до ст. 22, 24 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 р. № 1105-XIV);
 • поки залишається відкритим питання з оплатою перших п’ять днів такого періоду за рахунок установи — для його вирішення необхідні зміни до Порядку оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві, за рахунок коштів роботодавця, затвердженого постановою КМУ від 26.06.2015 р. № 440.

І, звичайно, лікарі мають видати листок непрацездатності для такого страхового випадку. А для цього мають бути внесені зміни до Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженої наказом МОЗ від 13.11.2001 р. № 455, або уряд має врегулювати це окремо.

Мораторій Законом № 533 встановлено мораторій на:

 • проведення документальних перевірок правильності нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (ЄСВ) на період з 18 березня по 18 травня 2020 року. Що ж до перевірок, розпочатих до 18.03.2020 р. та не завершених, то вони зупиняються до 18.05.2020 р.;
 • проведення документальних та фактичних перевірок згідно з Податковим кодексом України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (далі — ПКУ) на період з 18 березня по 31 травня 2020 року, крім документальних позапланових перевірок, що стосуються сум бюджетного відшкодування ПДВ відповідно до п.п. 78.1.8 ПКУ. Перевірки, розпочаті до 18.03.2020 р. та не завершені, тимчасово зупиняються на період до 31.05.2020 р. Зверніть увагу: при цьому на період з 18 березня по 31 травня 2020 року зупиняється перебіг строків давності, передбачених ст. 102 ПКУ.

Оподаткування та звітність Скасовано штрафи, що стосуються нарахування ЄСВ та нарахування/сплати податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) і військового збору (ВЗ), за порушення, вчинені за періоди з 1 по 31 березня та з 1 квітня по 30 квітня 2020 року. Зокрема:

 • за несвоєчасну сплату (несвоєчасне перерахування) ЄСВ, неповну сплату або несвоєчасну сплату авансових платежів;
 • за несвоєчасне подання форми № Д4 та за повторне таке порушення, вчинене в періоди з 1 по 31 березня та з 1 квітня по 30 квітня 2020 року;
 • за всі порушення щодо нарахування/сплати ПДФО та ВЗ і подання форми № 1ДФ.

Також протягом періодів з 1 по 31 березня та з 1 квітня по 30 квітня 2020 року платникам ЄСВ (у тому числі роботодавцям) та платникам податків (у тому числі роботодавцям щодо сплати ПДФО та ВЗ) не нараховується пеня, а нарахована за ці періоди пеня підлягає списанню.

ВАЖЛИВО! Роботодавці мають виконувати свої зобов’язання щодо нарахування, сплати ЄСВ, подання форми № Д4. Звільнення передбачено лише для накладення штрафів та пені.

Відпустка «за власний рахунок» Законом № 530 передбачено підставу збільшення днів для надання неоплачуваної відпустки за угодою сторін (нові ч. 4 ст. 84 КЗпП та ч. 3 ст. 26 Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 р. № 504/96-ВР, далі — Закон про відпустки). Так, у разі встановлення КМУ карантину відповідно до Закону № 1645 строк перебування у відпустці без збереження зарплати на період карантину не включається до загального строку, установленого ч. 2 ст. 84 КЗпП та ч. 1 ст. 26 Закону про відпустки. Отже, відповідно до оновлених норм неоплачувана відпустка за угодою між працівником та установою буде надаватися за двома підставами:

 • «за сімейними обставинами» строком на 15 к. дн. за календарний рік;
 • на період карантину.

Оскільки постановою КМУ від 11.03.2020 р. № 211 карантин запроваджено відповідно до ст. 29 Закону № 1645, з набранням чинності Законом № 530 ця норма вже «працює». Тому працівнику вже може бути надано неоплачувану відпустку на весь час карантину (тобто без обмеження тривалості 15 к. дн. на рік) за його заявою та за згодою роботодавця. Тож у заяві на надання відпустки працівник має посилатися саме на норму ч. 4 ст. 84 КЗпП та ч. 3 ст. 26 Закону про відпустки, наприклад, так: «Прошу надати мені відпустку без збереження заробітної плати відповідно до ч. 4 ст. 84 КЗпП та ч. 3 ст. 26 Закону про відпустки з [зазначити бажану дату початку відпустки] до закінчення карантину [чи вказати певну дату]».

Роботу вдома легалізовано Відповідно до п.п. 1 п. 2 розд. ІІ Закону № 530 роботодавець:

1) може доручити працівникові, у тому числі державному службовцю, службовцю органу місцевого самоврядування, виконувати протягом певного періоду роботу, визначену трудовим договором, удома;

а також

2) надавати працівнику, у тому числі державному службовцю, службовцю органу місцевого самоврядування, за його згодою відпустку.

Що це означає?

1. Робота вдома відтепер може бути ініціативою роботодавця навіть для держслужбовців та працівників ОМС. При цьому можливості для працівника відмовитися працювати вдома тут не вбачається. Звісно, роботодавець має потурбуватися про засоби праці (наприклад, комусь, можливо, потрібно відвезти додому комп’ютер, телефон тощо), а у працівника вдома мають бути належні умови.

ДО ВІДОМА. Передача обладнання, інвентарю працівнику для облаштування робочого місця вдома є не чим іншим, ніж зміною місця експлуатації активу. Зафіксувати це можна, зробивши відповідну відмітку в інвентарній картці основного засобу, також можна скласти акт чи розписку про передачу об’єкта. Наголосимо, що говорити про передачу в позичку (безоплатне користування) чи на відповідальне зберігання тут некоректно! Адже установа передає працівнику обладнання та інвентар не для особистого користування, не для зберігання, а безпосередньо для виконання трудових обов’язків такої особи. Ці об’єкти продовжують виконувати функцію засобів праці.

Зауважте, що відповідно до норми «b» ст. 1 Конвенції 177 про надомну працю від 20.06.1996 р. наймані працівники не стають надомниками в розумінні цієї Конвенції через один лише факт виконання ними час від часу роботи у статусі найманих працівників вдома, а не на своєму звичайному робочому місці. Особливо обережні роботодавці можуть отримати від працівників письмові заяви про те, що вони мають належні умови для роботи вдома.

зверніть УВАГу! За роботу вдома працівник отримує ту саму оплату, що й працюючи на робочому місці.

2. У нормі п.п. 1 п. 2 розд. ІІ Закону № 53сказано: «державному службовцю», «службовцю органу місцевого самоврядування». Може здатися, що інших категорій працівників державної служби та ОМС це не стосується (патронатна служба, посадові особи ОМС, робітники, що обслуговують держоргани та ОМС), але це не так. Фраза «…працівникові, у тому числі...» свідчить про те, що це стосується всіх працівників усіх установ, в тому числі всіх працівників держорганів та ОМС.

ДО ВІДОМА. НАДС наказом від 13.03.2020 р. № 39-20 (набрав чинності 18.03.2020 р.) на виконання вимоги постанови КМУ від 11.03.2020 р. № 211 затвердило Зміни до Типових правил внутрішнього службового розпорядку, затверджених наказом НАДС від 03.03.2016 р. № 50 (далі — Правила № 50). Змінами передбачено таке:

1. За ініціативою держслужбовця та за згодою його безпосереднього керівника та керівника самостійного структурного підрозділу (за наявності) такий держслужбовець може виконувати завдання за посадою за межами адміністративної будівлі держоргану (далі — дистанційно). Для цього держслужбовець повинен погодити в письмовій формі, зокрема засобами телекомунікаційного зв’язку, перелік відповідних завдань та строки їх виконання з безпосереднім керівником та керівником самостійного структурного підрозділу (за наявності). Визначено ознаки завдань, які можна виконувати дистанційно (новий п. 8 Правил № 50).

2. Для держслужбовця обсяг завдань за посадою за межами адміністративної будівлі держоргану повинен визначатися з урахуванням тривалості його робочого часу.

3. Час виконання держслужбовцем завдань за посадою дистанційно обліковується як робочий час (новий п. 8 Правил № 50).

4. Організація обліку робочого часу держслужбовців у держоргані покладається на керівників структурних підрозділів цього держоргану. Облік робочого часу ведеться в кожному структурному підрозділі відповідальною особою, на яку покладено такі функції, та подається до служби управління персоналом держоргану у формі табеля обліку робочого часу (оновлений п. 6 Правил № 50).

5. Одночасно визначено, що вимоги розд. IV Правил № 50 щодо попередження про свою відсутність на роботі не застосовуються до держслужбовців під час виконання ними завдань за посадою дистанційно.

3. У нормі п.п. 1 п. 2 розд. ІІ Закону № 530 нічого не сказано про вид відпустки, яку можна надати працівнику. Тож вважаємо, що там ідеться про надання відпусток, на які має право працівник (усі щорічні, додаткова «на дітей», «бойова», «чорнобильська», відпустка без збереження зарплати тощо), поза графіком відпусток. Як має працювати ця норма? На нашу думку, роботодавець може довести до відома працівника як усно, так і письмово, що в нього є право використати відпустку певного виду. Але в будь-якому разі працівник має погодитися використати таку відпустку. У жодному разі роботодавець не може змушувати працівника використати будь-яку відпустку — має бути досягнуто згоди сторін: з одного боку, роботодавець пропонує, з іншого — працівник не заперечує.

Режими роботи Може змінюватися режим роботи органів, закладів, установ, організацій, зокрема щодо приймання та обслуговування фізичних та юридичних осіб, за ініціативою власника установи, організації або уповноваженого органу — така можливість передбачена п.п. 2 п. 2 розд. ІІ «Прикінцеві положення» Закону № 530. Інформація про такі зміни повинна доводитися до відома населення з використанням веб-сайтів та інших комунікаційних засобів.

Доплати КМУ в тижневий строк з дня набуття чинності Законом № 530 доручено встановити:

 • додаткові доплати до заробітної плати медичним та іншим працівникам, які безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації захворювання серед людей на коронавірусну хворобу (COVID-19), у розмірі до 200 % зарплати на період виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19), визначений у рішенні КМУ про встановлення карантину, до завершення виконання цих заходів;
 • доплати до зарплати окремим категоріям працівників, які забезпечують життєдіяльність населення.

Е-декларації Законом № 530 термін подання е-декларації у 2020 році продовжено до 01.06.2020 р.

Суб’єкти декларування, які в період до 01.06.2020 р. не матимуть можливості подати е-декларацію, або повідомлення про суттєві зміни в майновому стані у зв’язку з установленням на території їх проживання карантинно-обмежувальних заходів, звільняються від відповідальності за несвоєчасне подання такої декларації чи повідомлення в зазначений період (новий п. 21 розд. ХІІІ «Прикінцеві положення» Закону України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 р. № 1700-VII).

Календар бухгал­тера
Сьогодні

Звіт про товарооборот торгової мережі за березень 2020 року (форма № 1-торг (місячна))

Звіт про обсяг оптового товарообороту за березень 2020 року (форма № 1-опт (місячна))

Завтра

Звіт з праці за березень 2020 року (форма № 1-ПВ (місячна))

Звіт з праці за І квартал 2020 року (форма № 1-ПВ (квартальна))

09.04.20

Звіт по заборгованості страхувальника зі сплати страхових коштів до ФСС за І квартал 2020 року

Звіт про обсяги виробництва та реалізації спирту (форма № 1-РС) за березень 2020 року

Звіт про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв (форма № 2-РС) за березень 2020 року

Вверх
Закрыть
Замовити зворотній дзвінок
Буде виконано оформлення передплати на обране видання
Телефон
Оформити
Повернутися
Закрыть
Вибачте, на обраний вами період передплата не здійснюється. Для того щоб задати своє питання телефонуйте на наші контактні телефони або скористайтеся формою зворотного зв'язку