Новости

Ухвалено новий Закон про дошкільну освіту: чекаємо на підпис Президента

01.07.2024
Тема: Освіта

Ухвалено Закон України «Про дошкільну освіту» від 06.06.2024 № 3788-ІХ (далі — Закон № 3788).

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Він набуває чинності з дня, наступного за днем його опублікування (на момент підготовки номера ще не підписаний Президентом), а вводиться в дію через один рік із дня набрання чинності.

Тому час на ознайомлення з нововведеннями ще є. Тим паче що Кабмін протягом цього часу буде узгоджувати свої нормативно-правові документи з цим Законом. Тому зараз зупинимося на головному.

Наповнюваність груп Статтею 17 Закону № 3788 визначено, що наповнюваність груп визначається з огляду на співвідношення кількості вихованців до кількості вихователів, які одночасно працюють із ними.

Кількість вихованців у групі на одного вихователя становить:

1) у групі вихованців одного віку:

не більше 5 вихованців віком до одного року;

не більше 10 вихованців віком від одного до двох років;

не більше 15 вихованців віком від двох до трьох років;

не більше 20 вихованців віком від трьох років;

2) у групі вихованців різного віку:

не більше 15 вихованців віком від трьох років;

не більше 10 вихованців за наявності у групі хоча б однієї дитини віком від одного до трьох років;

  • 3) у групі вихованців з короткотривалим перебуванням або у групі вихованців із цілодобовим перебуванням — не більше 10 вихованців;

4) в інклюзивній групі — не більше трьох дітей з особливими освітніми потребами;

5) у спеціальній групі закладу дошкільної освіти (ЗДО) кількість вихованців визначається порядком утворення та функціонування спеціальних груп закладів дошкільної освіти, що затверджується КМУ;

6) у групах спеціального дитячого садка кількість вихованців визначається положенням про спеціальний дитячий садок, що затверджується КМУ.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Кількість вихованців у групах державних і комунальних ЗДО не може становити менше п’яти дітей (трьох дітей до одного року).

Харчування Тут кардинальних змін немає. Статтею 19 Закону № 3788 визначено, що харчування вихованців у державних і комунальних ЗДО оплачують їхні батьки, крім випадків, визначених законодавством, у розмірі, встановленому засновником відповідного ЗДО.

Пільги з оплати харчування вихованців з багатодітних сімей та з числа інших категорій громадян, які потребують соціальної підтримки, встановлюються за рішенням ОМС за рахунок коштів місцевого бюджету.

Харчування у державних і комунальних ЗДО дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з особливими освітніми потребами, дітей з інвалідністю, дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», дітей з числа осіб, визначених статтями 10 і 101 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», дітей із сімей, сукупний дохід яких на кожного члена сім’ї за попередній квартал не перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму (гарантованого мінімуму), який щороку встановлюється законом про Державний бюджет України для визначення права на звільнення від плати за харчування вихованців, здійснюється за кошти засновника відповідного закладу дошкільної освіти.

Засновник державного або комунального ЗДО може встановлювати додаткові пільги з оплати харчування вихованців у закладі дошкільної освіти в межах відповідних бюджетних призначень на такі цілі

Робочий час педагогів Тут найцікавіші зміни, адже нарешті законодавчо визначено тривалість робочого тижня педагогічних працівників.

Згідно зі ст. 26 Закону № 3788 педагогічні працівники ЗДО мають скорочену тривалість робочого часу. Робочий час педагогічного працівника включає час, необхідний для здійснення ним освітнього процесу з вихованцями, а також виконання методичної, організаційної роботи та іншої педагогічної діяльності, передбаченої трудовим договором.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Тривалість робочого часу педагогічних працівників на тиждень на одну тарифну ставку становить:

  • 35 годин — для керівника, вихователя-методиста, соціального педагога, асистента вихователя;
  • 30 годин — для вихователя, практичного психолога та інших педагогічних працівників.

При цьому норма педагогічного навантаження (безпосереднє здійснення освітнього процесу з вихованцями), що є складовою робочого часу педагогічного працівника ЗДО, становить для:

  • вихователя, інструктора з фізкультури — 25 годин на тиждень;
  • музичного керівника — 24 години на тиждень;
  • практичного психолога, вчителя-дефектолога, вчителя-логопеда — 20 годин на тиждень;
  • керівника гуртка (студії, секції тощо), вчителя — 18 годин на тиждень.

Що це означає? Наприклад, тривалість робочого тижня вихователя складає 30 годин на тиждень (протягом яких він перебуває на робочому місці), з них його педагогічне навантаження на ставку (тобто безпосередня робота з дітьми) становить 25 годин на тиждень, а решта 5 годин на тиждень — це виконання методичної, організаційної роботи та іншої педагогічної діяльності, передбаченої трудовим договором.

Відпустки Статтею 27 Закону № 3788 визначено, що педагогічним працівникам надається щорічна основна відпустка тривалістю 56 к. дн. (тобто у всіх буде така тривалість), а також інші види відпусток відповідно до законодавства.

Також чітко зазначено, що помічникам вихователів надається щорічна основна відпустка тривалістю 28 к. дн.

Оплата праці Тут також немає кардинальних змін. Втім, звернемо увагу на такі два моменти.

По-перше, тепер доплата за перевищення норми дітей у групі прописана в ст. 28 Закону № 3788, а отже, є обов’язковою. І встановлено механізм її визначення: вихователям і помічникам вихователів, які працюють у групах з перевищенням норм, засновник ЗДО встановлює доплату за кожного вихованця понад визначену норму в розмірі частки посадового окладу відповідного працівника з розрахунку на одного вихованця у відповідній групі та верхньої межі норми співвідношення, визначеної ч. 2 ст. 17 Закону № 3788. Як бачимо, встановлення доплати іншим працівникам (наприклад, музичним керівникам) не передбачено.

По-друге, у ст. 28 Закону № 3788 зазначено, що засновники державних і комунальних ЗДО мають право встановлювати посадові оклади, доплати, надбавки та грошові винагороди в розмірі, що перевищує розмір, визначений Кабінетом Міністрів України, а також мають право встановлювати для працівників додаткові винагороди та допомоги, крім передбачених цим Законом та іншими нормативно-правовими актами у сфері освіти. Цікава норма, подивимося на її реалізацію від Кабміну.

Форми навчання Розширено форми здобуття освіти (очна, мережева, дистанційна) та додано нові типи (мобільний, сімейний, мінісадок, центр педагогічного партнерства).

Календарь

На этой неделе
событий нет

Вверх
Закрыть
Заказать обратный звонок
Будет выполнено оформление подписки на выбранное издание
Телефон
Оформить
Вернуться
Закрыть
Извините, на выбранный вами период подписка не осуществляется. Для того чтобы задать свой вопрос звоните на наши контактные телефоны или воспользуйтесь формой обратной связи