Новости

Чи необхідно для підтвердження статусу платника єдиного податку IV групи надати документ, що сільгоспугіддя розташовувалися на територіях бойових дій або на тимчасово окупованих територіях?

24.04.2024
Тема:

Враховуючи положення підпункту 10.1 пункту 10 підрозділу 8 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ для підтвердження статусу платника єдиного податку четвертої групи юридична особа, у якої не менше 30 відсотків загальної площі сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду у попередньому податковому (звітному) році розташовувалися не менше шести місяців на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії, або на територіях, тимчасово окупованих збройними формуваннями російської федерації, відповідно до даних Переліку територій № 309, та частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнювала або перевищувала 50 відсотків, зобов’язана на підставі підпункту 298.8.4 пункту 298.8 статті 298 ПКУ разом з загальною та звітними Деклараціями надати контролюючому органу копію рішення обласної ради (обласної воєнної адміністрації) про наявність обставин непереборної сили в регіоні, у якому така особа значиться постраждалою внаслідок проведення на її земельних ділянках, що перебувають у власності або користуванні (у т. ч. на умовах оренди), бойових дій або їх тимчасової окупації збройними формуваннями російської федерації.

При цьому у Додатку 1 до загальної Декларації щодо кожної земельної ділянки зазначається, зокрема, наступна інформація: дата укладання документа, який засвідчує/підтверджує право власності або користування земельною ділянкою, дата державної реєстрації, місце розташування земельної ділянки (код регіону, код адміністративно-територіальної одиниці за КАТОТТГ).

Відповідно до підпункту «а» підпункту 4 пункту 291.4 статті 291 ПКУ до платників єдиного податку, які відносяться до четвертої групи – сільськогосподарські товаровиробники, належать юридичні особи незалежно від організаційно-правової форми, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків.

Підпунктом 298.8.4 пункту 298.8 статті 298 ПКУ передбачено, що у разі коли у податковому (звітному) році частка сільськогосподарського товаровиробництва становить менш як 75 відсотків, сільськогосподарський товаровиробник – юридична особа сплачує податки у наступному податковому (звітному) році на загальних підставах.

Якщо така частка не перевищує 75 відсотків у зв’язку із виникненням обставин непереборної сили у попередньому податковому (звітному) році, до платника податку в наступному податковому (звітному) році зазначена вимога не застосовується. Такі платники податку для підтвердження статусу платника єдиного податку подають податкову декларацію разом із рішенням Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних рад про наявність обставин непереборної сили та перелік суб’єктів господарювання, що постраждали внаслідок таких обставин. 

Водночас, підпункт 10.1 пункту 10 підрозділу 8 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ для цілей, визначених підпунктом «а» підпунктом 4 пункту 291.4 статті 291 ПКУ, підпунктом 298.8.4 пункту 298.8 статті 298 ПКУ та підпунктом 4 пункту 299.10 статті 299 ПКУ, частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік платників єдиного податку четвертої групи, у яких не менше 30 відсотків загальної площі сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду, що перебуває у їхній власності або користуванні, у тому числі на умовах оренди, у попередньому податковому (звітному) році розташовувалися не менше шести місяців на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії, або на територіях, тимчасово окупованих збройними формуваннями Російської Федерації, має дорівнювати або перевищувати 50 відсотків.

Підпунктом 10.2 пункту 10 підрозділу 8 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ передбачено, що дати початку та завершення активних бойових дій або тимчасової окупації визначаються відповідно до даних Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією.

Перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією затверджений наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22.12.2022 № 309.

Частиною третьою статті 10 Закону України від 12 травня 2015 року № 389-VIII «Про правовий режим воєнного стану» встановлено, що у разі утворення обласної та/або районної військової адміністрації на період дії воєнного стану та протягом 30 днів після його припинення чи скасування, у разі тимчасової окупації або оточення адміністративного центру області або у разі прийняття Верховною Радою України за поданням Президента України відповідного рішення: 

1) повноваження такої обласної та/або районної ради здійснюють відповідні обласні та районні військові адміністрації;

2) виконавчий апарат такої районної та обласної ради підпорядковується начальнику відповідної військової адміністрації;

3) відповідні районні та обласні ради не здійснюють свої повноваження.

Сільськогосподарські товаровиробники (юридичні особи) для переходу на спрощену систему оподаткування або щорічного підтвердження статусу платника єдиного податку подають не пізніше 20 лютого поточного року документи, перелік яких визначено у підпункті 298.8.1 пункту 298.8 статті 298 ПКУ.

Зокрема, подаються відомості (довідка) про наявність земельних ділянок – контролюючим органам за своїм місцезнаходженням та/або за місцем розташування земельних ділянок.

У відомостях (довідці) про наявність земельних ділянок зазначаються дані про кожний документ, що встановлює право власності та/або користування земельними ділянками, у тому числі про кожний договір оренди земельної частки (паю).

Форма податкової декларації платника єдиного податку четвертої групи затверджена наказом Міністерства фінансів України від 19.06.2015 № 578.

 Додаток 1 «Відомості про наявність земельних ділянок» є невід’ємною частиною Декларації.

При заповненні Декларації та Додатка 1 використовується Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад затверджений наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 26.11.2020 № 290.

Календарь

На этой неделе
событий нет

Вверх
Закрыть
Заказать обратный звонок
Будет выполнено оформление подписки на выбранное издание
Телефон
Оформить
Вернуться
Закрыть
Извините, на выбранный вами период подписка не осуществляется. Для того чтобы задать свой вопрос звоните на наши контактные телефоны или воспользуйтесь формой обратной связи