Новости

Чи застосовується штраф та пеня при самостійному виправленні помилок в декларації з податку на прибуток у 2024 році?

27.03.2024
Тема:

Сьогодні зупинимося на питанні  здійснення самостійного виправлення помилок, допущених у Податковій декларації з податку на прибуток підприємств за минулі звітні періоди та з’ясуємо чи потрібно застосувати штраф та пеню при самостійному виправленні помилок в декларації з податку на прибуток у 2024 році.

Отже, у  разі якщо у майбутніх податкових періодах (з урахуванням строків давності, визначених ст. 102 Кодексу) платник податків самостійно  виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним податковій декларації, він зобов’язаний надіслати уточнюючий розрахунок до такої податкової декларації за формою чинного на час подання уточнюючого розрахунку.

Платник податків має право не подавати такий розрахунок, якщо відповідні уточнені показники зазначаються ним у складі податкової декларації за будь-який наступний податковий період, протягом якого такі помилки були самостійно виявлені.

Проте платник податків під час проведення документальних планових та позапланових перевірок не має права подавати уточнюючі податкові декларації (розрахунки) до поданих ним раніше податкових декларацій з відповідного податку і збору за звітний (податковий) період, який перевіряється контролюючим органом (згідно з п. 50.2 ст. 50 Кодексу).

Якщо виправлення помилок здійснюється у звітній (звітній новій) Декларації за податковий період, наступний за періодом, у якому виявлено помилки, то в додатку ВП до Декларації платник податку відображає правильні показники за податковий період, який уточнюється, та порівнюючи їх з відповідними рядками Декларації, що уточнюється, визначає суму збільшення (зменшення) податкового зобов’язання з податку на прибуток. Сума збільшення (зменшення) податкового зобов’язання з додатка ВП переноситься до розділу «Виправлення помилок» Декларації.

Якщо виправлення проводиться в уточнюючій Декларації, то додаток ВП до Декларації не заповнюється, а вірні показники доходів, фінансового результату до оподаткування, різниць, які виникають відповідно до Кодексу, об’єкта оподаткування податком на прибуток зазначаються в такій уточнюючій Декларації. 

На підставі порівняння податкового зобов’язання уточнюючої Декларації та Декларації, що уточнюється, визначається сума збільшення (зменшення) податкового зобов’язання, яка також відображаються у розділі «Виправлення помилок» Декларації.

У Декларації за звітний податковий період, наступний за періодом, за який було здійснено виправлення, відображаються показники з урахуванням проведених виправлень.

У разі подання платником податку уточнюючої Декларації, то до такої Декларації мають бути подані усі додатки, передбачені для заповнення відповідних рядків Декларації, незалежно від того, чи виправлялися показники цих рядків та додатків Декларації чи ні. 

При цьому фінансова звітність за звітні періоди, що уточнюються подається до уточнюючої Декларації лише у разі виправлення показників такої фінансової звітності.

Частиною 6 ст. 14 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» передбачено, що підприємства можуть подавати уточнену фінансову звітність та уточнену консолідовану фінансову звітність на заміну раніше поданої за результатами аудиторської перевірки, з метою виправлення самостійно виявлених помилок або з інших причин. 

Якщо внаслідок виявлених у фінансовій звітності помилок підлягають уточненню показники податкової декларації, таке уточнення здійснюється разом із  поданням до такої уточнюючої декларації уточненої фінансової звітності за відповідний звітний період.

Звертаю увагу, що тимчасово, на період з 1 серпня 2023 року до припинення або скасування воєнного стану на території України,  у разі самостійного виправлення платником помилок, що призвели до заниження податкового зобов'язання, такий платник звільняється від нарахування та сплати штрафних санкцій та пені. 

Тобто на даний час у платників є унікальна можливість виправити самостійно виявлені помилки без нарахування штрафної санкції  в розмірі 3 відсотка – у разі подання уточнюючої декларації та  5 відсотків - у разі виправлення в поточній декларації із заповненням додатку ВП та пені, сплативши лише донараховані податкові зобов’язання.

Календарь

На этой неделе
событий нет

Вверх
Закрыть
Заказать обратный звонок
Будет выполнено оформление подписки на выбранное издание
Телефон
Оформить
Вернуться
Закрыть
Извините, на выбранный вами период подписка не осуществляется. Для того чтобы задать свой вопрос звоните на наши контактные телефоны или воспользуйтесь формой обратной связи