Новости

Облігації внутрішньої державної позики України та операції з ними: як декларувати?

19.03.2024
Тема:

Багато декларантів придбали або мають намір придбати облігації внутрішньої державної позики (ОВДП), у тому числі й військові. Вони є цінними паперами, а отже інформацію про них необхідно зазначати в декларації. Крім того, відображенню підлягають певні операції з ОВДП та їх результати.

За загальним правилом емітентом ОВДП та джерелом доходу по них є Міністерство фінансів України (код ЄДРПОУ 00013480).

Непогашені ОВДП, наявні у суб’єкта декларування або члена його сім’ї станом на кінець звітного періоду зазначаються у розділі 7 «Цінні папери» декларації.

ОВДП, номінальна вартість яких визначена в різних валютах випуску (гривня, долар США, євро), зазначаються у декларації як окремі об’єкти у відповідній кількості таких ОВДП.

В полі «Вид цінного паперу» слід обрати позначку «Боргові цінні папери», в полі «Вид боргових цінних паперів» – позначку «Державні облігації України».

В полі «Номінальна вартість одного цінного папера, грн» зазначається номінальна вартість одного ОВДП (наприклад, 1000 грн). У разі якщо номінальна вартість одного ОВДП визначена в іноземній валюті (наприклад, 1000 дол. США або 1000 євро), то у вказаному полі зазначається номінальна вартість в перерахунку на гривні за офіційним курсом НБУ станом на дату набуття ОВДП.

Датою набуття права на кілька ОВДП в одній валюті випуску, право на які набуто внаслідок укладення кількох правочинів, є дата останнього правочину. Нижче розглянемо особливості в певних операціях з ОВДП.

Придбання ОВДП у звітному періоді

У разі придбання ОВДП у звітному періоді підлягають заповненню такі розділи декларації:

  • розділ 7 «Цінні папери» декларації – за умови, якщо цінні папери непогашені (наявні у суб’єкта декларування / члена його сім’ї) станом на кінець звітного періоду;
  • розділ 12.1 «Банківські та інші фінансові установи, у тому числі за кордоном, у яких у субʼєкта декларування або членів його сімʼї відкриті рахунки або зберігаються кошти, інше майно» декларації – за умови наявності рахунку у цінних паперах у банку / фінансовій установі станом на останній день звітного періоду (за умови, що рахунок відкрито не менше ніж за 30 календарних днів, що передували останньому дню звітного періоду) або протягом не менше половини днів протягом звітного періоду;
  • розділ 14 «Видатки та правочини суб’єкта декларування» декларації – за умови, якщо разовий видаток на придбання ОВДП перевищує 50 ПМ.

Також може підлягати заповненню розділ 11 «Доходи, у тому числі подарунки» декларації – у випадку, якщо суб’єкт декларування, або член його сім’ї володіє купонними облігаціями і у звітному періоді отримує відсотковий дохід щомісяця / щокварталу тощо.

Погашення ОВДП у звітному періоді

Якщо у звітному періоді відбулося погашення купонних / дисконтних ОВДП, то підлягає заповненню розділ 11 «Доходи, у тому числі подарунки» декларації. При цьому:

  • якщо було погашення купонних ОВДП, то у декларації зазначаються відомості про отриманий у звітному періоді дохід у розмірі номінальної вартості погашених ОВДП та дохід у вигляді відсоткового доходу по них;
  • якщо відбулося погашення дисконтних ОВДП, то у декларації зазначаються відомості про отриманий у звітному періоді дохід у розмірі номінальної вартості погашених ОВДП.

При цьому відомості про погашені у звітному періоді ОВДП не зазначаються у розділі 7 «Цінні папери» декларації за звітний період.

Відомості про банки / фінансові установи, в яких відкриті рахунки у цінних паперах зазначаються у розділі 12.1 «Банківські та інші фінансові установи, у тому числі за кордоном, у яких у субʼєкта декларування або членів його сімʼї відкриті рахунки або зберігаються кошти, інше майно» декларації за умови наявності рахунку у цінних паперах станом на останній день звітного періоду (за умови, що рахунок відкрито не менше ніж за 30 календарних днів, що передували останньому дню звітного періоду) або протягом не менше половини днів протягом звітного періоду.

Календарь

На этой неделе
событий нет

Вверх
Закрыть
Заказать обратный звонок
Будет выполнено оформление подписки на выбранное издание
Телефон
Оформить
Вернуться
Закрыть
Извините, на выбранный вами период подписка не осуществляется. Для того чтобы задать свой вопрос звоните на наши контактные телефоны или воспользуйтесь формой обратной связи