Новости

Проект Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо фінансування здобуття вищої освіти та надання державної цільової підтримки її здобувачам»

10.01.2024
Тема:

Кабінетом Міністрів України зареєстровано у Верховній Раді України:

Проект Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо фінансування здобуття вищої освіти та надання державної цільової підтримки її здобувачам»(реєстр. № 10399).

Законопроект спрямований на реформування системи фінансування здобуття вищої освіти на основі диверсифікації способів фінансового забезпечення навчання здобувачів, підвищення ефективності використання державних коштів в частині фінансування державного замовлення, адресності державної цільової підтримки, вдосконалення механізму формування та розподілу державного замовлення.

Проектом Закону передбачено:

 • внесення змін до ЗУ «Про формування та розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів» щодо особливостей та строків складання середньострокового прогнозу потреби ринку праці, формування державного замовлення задля забезпечення визначення зведених проектних обсягів державного замовлення та подання їх Мінфіну для своєчасного включення їх до проекту закону про Державний бюджет України на відповідний рік;
 • внесення змін до ЗУ «Про вищу освіту», зокрема, щодо:
  • забезпечення права на здобуття вищої освіти, в тому числі шляхом безоплатного для здобувачів навчання для здобуття вищої освіти за державним або регіональним замовленням, з повною або частковою оплатою навчання за рахунок державних грантів, пільгових довгострокових кредитів на навчання для здобуття вищої освіти, ваучерів;
  • окреслення категорій осіб, які можуть повторно здобути вищу освіту з використанням коштів державного (місцевого) бюджету;
  • уточнення положень щодо прийому на навчання для здобуття вищої освіти, а саме конкурсного відбору вступників, розрахунку конкурсного бала, переліку осіб, які можуть брати участь у конкурсному відборі з урахуванням балів за вступні випробування в закладі вищої освіти замість балів ЗНО або вступних випробувань з використанням організаційно-технологічних процесів зовнішнього незалежного оцінювання; 
  • додавання норм щодо особливостей або спеціальних умов прийому на навчання та оплати послуг з навчання для здобуття вищої освіти для окремих категорій громадян України;
  • виділення в окрему статтю умов надання державної цільової підтримки для здобуття вищої освіти з урахуванням зміни моделі фінансування здобуття вищої освіти. Встановлено, що надання державної цільової підтримки передбачає врахування фінансово-майнового стану її отримувача, зокрема для виплати соціальної стипендії; 
  • окреслення умов забезпечення працевлаштування осіб, які здобувають вищу освіту, в тому числі щодо зобов’язань здобувача вищої освіти укласти договір про працевлаштування у випадку надходження відповідної пропозиції від роботодавця;
  • визначення функцій територіальних органів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, в частині реалізації механізму працевлаштування осіб, що здобувають вищу освіти за рахунок державного замовлення;
  • унормування переходу з моделі фінансування закладів вищої освіти на фінансування здобуття вищої освіти, зокрема через визначення розширеного переліку способів такого фінансування за рахунок коштів загального фонду державного бюджету (оплата послуг з навчання здобувачів вищої освіти за державним замовленням, виплата академічних та соціальних стипендій здобувачам вищої освіти та докторантам, що навчаються за державним замовленням, надання державних грантів на оплату послуг з навчання для здобуття вищої освіти, надання пільгових довгострокових кредитів на навчання для здобуття вищої освіти, оплата послуг з навчання здобувачів вищої освіти за рахунок коштів Фонду Президента України з підтримки освіти, науки та спорту), коштів місцевих бюджетів.

Календарь

На этой неделе
событий нет

Вверх
Закрыть
Заказать обратный звонок
Будет выполнено оформление подписки на выбранное издание
Телефон
Оформить
Вернуться
Закрыть
Извините, на выбранный вами период подписка не осуществляется. Для того чтобы задать свой вопрос звоните на наши контактные телефоны или воспользуйтесь формой обратной связи