Новости

Мінімальне податкове зобов’язання для платників-юросіб: роз’яснює ДПС України

20.11.2023

ДПС України на офіційному сайті підготувала матеріал із запитаннями-відповідями щодо мінімального податкового зобов’язання (далі — МПЗ) для платників податків — юридичних осіб. У цьому матеріалі висвітлено найбільш актуальні практичні ситуації, що виникають під час визначення МПЗ, зокрема, щодо:

  • врахування сплачених податків на зменшення такого зобов’язання;
  • податкових наслідків автоматичного повернення платника ЄП групи 4 зі спрощеної системи оподаткування з особливостями оподаткування;
  • подання уточнюючих декларацій та заповнення розрахунку загального мінімального податкового зобов’язання (Додатка 3) до податкової звітної декларації платника єдиного податку четвертої групи.

Зокрема, податківці розглянули такі питання:

1. Сільськогосподарське підприємство є платником єдиного податку третьої групи, у 2022 році земельні ділянки знаходилися на території активних бойових дій. Земельні ділянки орендує як у фізичних осіб, так і у територіальної громади. Як визначити період, протягом якого підприємство звільнене від нарахування МПЗ: з 1 січня по 31 грудня 2022 року (як для фізичних осіб) чи з 1 березня по 31 грудня (як для юридичних осіб)?

Податківці зазначили, що не нараховується та не сплачується загальне МПЗ за земельні ділянки, земельні частки (паї), що розташовані на територіях активних бойових дій або на тимчасово окупованих російською федерацією територіях України:

  • за 2022 рік — у частині земельних ділянок, земельних часток (паїв), що перебувають у власності чи користуванні фізичних осіб;
  • з 1 березня 2022 року до 31 грудня 2022 року — у частині земельних ділянок, земельних часток (паїв), що перебувають у власності чи користуванні юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців.

Сума МПЗ за земельні ділянки (земельні частки (паї), визначені п.п. 69.15 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ, визначається пропорційно кількості місяців, коли такі земельні ділянки (земельні частки, паї) підлягали оподаткуванню платою за землю або єдиним податком четвертої групи.

Водночас згідно з п.п. 69.15 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ платники податків, які до дати набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо звільнення від сплати екологічного податку, плати за землю та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за знищене чи пошкоджене нерухоме майно» від 11.04.2023 № 3050-ІХ (набув чинності 06.05.2023) визначили та задекларували в податковій звітності МПЗ за 2022–2023 роки за земельні ділянки, що розташовані на територіях, визначених абз. 1 п.п. 69.15 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ, мають право відкоригувати нараховані за 2022–2023 роки суми загального МПЗ шляхом подання в порядку, визначеному ПКУ, уточнюючих податкових декларацій.

2. За 2022 рік орендна плата за земельну ділянку нарахована і виплачена фізичній особі у 2023 році. Чи можна включити у зменшення МПЗ за 2023 рік ПДФО та ВЗ, утримані з такої орендної плати?

На думку податкового органу, оскільки ПДФО та ВЗ та орендна плата за земельну ділянку була сплачена в 2023 році, суб’єкт господарювання має право включити таку суму ПДФО та ВЗ у рахунок МПЗ за 2023 рік. Відповідно до п. 2971.1 ПКУ при розрахунку МПЗ включається, зокрема, сума сплаченого ПДФО та ВЗ з доходів фізосіб за договорами оренди, суборенди, емфітевзису земельних ділянок, віднесених до сільськогосподарських угідь, за податковий (звітний) рік.

3. Земельна ділянка сільськогосподарського підприємства у 2022 році знаходилася на території активних бойових дій, тобто воно звільняється від сплати МПЗ за період із 1 березня по 31 грудня 2022 року. При визначенні МПЗ за січень–лютий 2022 року які податки враховувати у зменшення МПЗ: сплачені тільки у січні–лютому чи сплачені протягом усього 2022 року?

Податківці з посиланням на п. 2971.1 ПКУ відповіли так. При розрахунку МПЗ включається, зокрема, загальна сума сплачених платником ЄП податків, зборів, платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, пов’язаних з виробництвом та реалізацією власної сільськогосподарської продукції та/або з власністю та/або користуванням (орендою, суборендою, емфітевзисом, постійним користуванням) земельними ділянками, віднесеними до сільськогосподарських угідь, та визначених відповідно до пп. 2971.2, 2971.3, 2971.4 або 2971.5 ПКУ витрат на оренду земельних ділянок (загальна сума сплачених податків, зборів, платежів та витрат на оренду земельних ділянок) протягом податкового (звітного) року.

4. Чи можуть оштрафувати платника податків за заниження МПЗ за 2022 рік, якщо помилка буде виявлена під час податкової перевірки — документальної чи камеральної?

Податківці пояснили, що згідно з п. 65 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ штрафні санкції, передбачені ст. 123 ПКУ при визначенні податкових зобов’язань платників податків з урахуванням МПЗ за 2022 рік, а також штрафні санкції, передбачені ст. 124 ПКУ за несвоєчасну сплату узгодженого податкового зобов’язання з ПДФО, розрахованого контролюючим органом з урахуванням загального МПЗ за 2022 рік, не застосовуються.

5. Згідно з договором оренди орендна плата складає 8 % нормативної грошової оцінки (далі — НГО) земельної ділянки. Наказом керівника у 2023 році вирішено виплатити орендодавцям орендну плату у розмірі 12 НГО. Чи будуть ПДФО та ВЗ, сплачені з такої орендної плати в повному обсязі, враховуватися у зменшення МПЗ?

У разі якщо відповідно до наказу по підприємству здійснюється виплата орендної плати орендодавцям — фізичним особам за передані ними в користування платнику МПЗ земельні ділянки у розмірі, більшому ніж передбачено відповідним договором оренди, і при цьому вся така виплата відображена в регістрах бухгалтерського обліку, оподатковується та відображається у звітності за правилами, встановленими для орендної плати, то сплачені з неї суми ПДФО та ВЗ можуть бути враховані під час визначення МПЗ.

Також податківці нагадали, що відповіді на запитання платників податків — юридичних осіб з цієї тематики можна знайти на сайті ДПС України.

Календарь

На этой неделе
событий нет

Вверх
Закрыть
Заказать обратный звонок
Будет выполнено оформление подписки на выбранное издание
Телефон
Оформить
Вернуться
Закрыть
Извините, на выбранный вами период подписка не осуществляется. Для того чтобы задать свой вопрос звоните на наши контактные телефоны или воспользуйтесь формой обратной связи