Новости

Особливості декларування особами, які є суб’єктами господарювання (ФОП)

14.11.2023
Тема:

1. Чи відображаються відомості про об’єкти, набуті суб’єктом декларування / членом його сім’ї для здійснення господарської діяльності (як ФОП)?

Так.

Громадянин визнається суб’єктом господарювання у разі здійснення ним підприємницької діяльності за умови державної реєстрації його як підприємця без статусу юридичної особи (ч. 1 ст. 128 ГК України).

Фізична особа – підприємець відповідає за своїми зобов’язаннями усім своїм майном, на яке відповідно до закону може бути звернено стягнення (ст. 52 ЦК України, ч. 2 ст. 128 ГК України). 

Законодавством не встановлено окремого правового статусу майна фізичної особи – підприємця. 

Отже, об’єкти нерухомості, транспортні засоби, інше цінне рухоме майно, яке набуте суб’єктом декларування та/або членом його сім’ї для здійснення підприємницької діяльності (як фізичною особою – підприємцем) підлягають відображенню у декларації на загальних підставах.

2. Чи відображаються доходи, отримані суб’єктом декларування або членом його сім’ї як ФОП?

Так.

У декларації зазначаються відомості про отримані доходи суб’єкта декларування або членів його сім’ї (п. 7 ч. 1 ст. 46 Закону). Перелік видів доходів, наведений у цьому положенні, включає у тому числі доходи від підприємницької діяльності, отримані суб’єктом декларування / членом його сім’ї як ФОП.

Дохід із джерелом їх походження з України – будь-який дохід, отриманий резидентами або нерезидентами, у тому числі від будь-яких видів їх діяльності на території України (включаючи виплату (нарахування) винагороди іноземними роботодавцями), її континентальному шельфі, у виключній (морській) економічній зоні, у тому числі у вигляді доходів від зайняття підприємницькою та незалежною професійною діяльністю (пп. 14.1.54 п. 14.1 ст. 14 ПК України).

Інформацію про отримані доходи від підприємницької діяльності як ФОП необхідно зазначити у розділі 11 «Доходи, у тому числі подарунки» декларації незалежно від розміру такого доходу. При цьому сума доходу від підприємницької діяльності за звітний період сумується і в декларації вказується загальна сума валового доходу, отримана суб’єктом декларування або членом його сім’ї як ФОП у звітному періоді.

При зазначенні доходу від власної підприємницької діяльності як ФОП джерелом доходу рекомендується зазначати самого суб’єкта декларування / члена його сім’ї, який є ФОП. 

3. Чи відображаються відомості про банківські / фінансові установи, в яких суб’єктом декларування або членом його сім’ї як ФОП відкриті рахунки?

Так.

Банківські та інші фінансові установи, у яких у суб’єкта декларування або членів його сім’ї як суб’єктів господарювання (ФОП) відкриті рахунки або зберігаються кошти, інше майно, відображаються в декларації за загальними правилами (див. розділ XV цих Роз’яснень). 

4. Чи відображаються відомості про фінансові зобов’язання суб’єкта декларування, члена його сім’ї, взяті ними для забезпечення здійснення господарської діяльності?

Так

Відомості про фінансові зобов’язання суб’єкта декларування та/або членів його сім’ї відображаються в декларації за загальними правилами (див. розділ XV цих Роз’яснень) незалежно від мети та цілей вчинення правочинів, які зумовили виникнення фінансових зобов’язань.

5. Які видатки, здійснені суб’єктом декларування, який одночасно є фізичною особою – підприємцем (ФОП), відображаються в декларації? 

Видатки та правочини суб’єкта декларування, здійснені ним як ФОП на виконання правочинів, спрямованих на набуття права на об’єкти декларування, які підлягають відображенню в розділах 3 «Об’єкти нерухомості», 4 «Об’єкти незавершеного будівництва», 5 «Цінне рухоме майно (крім транспортних засобів)», 6 «Цінне рухоме майно – транспортні засоби», 7 «Цінні папери», 8 «Корпоративні права», 10 «Нематеріальні активи» декларації зазначаються завжди, незалежно від мети набуття таких об’єктів (для господарської діяльності чи для особистих потреб / потреб членів сім’ї).

У разі наявності даних про загальний розмір видатків, здійснених у звітному періоді суб’єктом декларування як ФОП (особливо якщо ФОП перебуває на загальній системі оподаткування), рекомендується відобразити їх в декларації (однією сумою).

Інші видатки та правочини, вчинені суб’єктом декларування як фізичною особою (а не як ФОП), зазначаються в декларації за загальними правилами. 

Приклад 1

Суб’єкт декларування, який займається аграрним бізнесом, у звітному періоді купив комбайн вартістю більше 50 ПМ. 

Такий об’єкт (комбайн) підлягає відображенню у декларації у розділі 6 «Цінне рухоме майно – транспортні засоби» декларації. Оскільки правочин і видаток на його придбання здійснено у звітному періоді саме суб’єктом декларування (не членом його сім’ї), вартість предмета правочину та розмір видатку перевищують поріг декларування, то відомості про такий правочин і видаток зазначаються у розділі 14 «Видатки та правочини суб’єкта декларування» декларації.

Приклад 2

Суб’єкт декларування у звітному періоді оплатив вартість туристичної подорожі на суму, що перевищує 50 ПМ.

Оскільки такий видаток здійснено ним для особистих потреб (не для господарської діяльності), то він підлягає відображенню у розділі 14 «Видатки та правочини суб’єкта декларування» декларації.

Календарь

На этой неделе
событий нет

Вверх
Закрыть
Заказать обратный звонок
Будет выполнено оформление подписки на выбранное издание
Телефон
Оформить
Вернуться
Закрыть
Извините, на выбранный вами период подписка не осуществляется. Для того чтобы задать свой вопрос звоните на наши контактные телефоны или воспользуйтесь формой обратной связи