Новости

Щодо визначення класифікаційного коду посади

03.11.2023
Тема:

1. Чи можна отримати чітке поняття “самостійного структурного підрозділу”? Є нерозуміння того, хто є його керівником. Керівник державної служби чи керівник підрозділу в підрозділі.

Самостійним вважається структурний підрозділ, керівник якого безпосередньо підпорядковується керівнику державної служби у державному органі (керівнику державного органу). 

Наприклад, керівником самостійного структурного підрозділу може бути:

  • у міністерстві - директор департаменту, який безпосередньо підпорядковується державному секретарю;
  • в Управлінні зі статусом юридичної особи публічного права - начальник відділу, який безпосередньо підпорядковується керівнику такого управління;
  • в Міжрегіональному управлінні - начальник управління, який безпосередньо підпорядковується начальнику Міжрегіонального управління тощо.

Не варто ототожнювати поняття самостійного структурного підрозділу, утвореного в апараті (секретаріаті) державного органу та відокремленого структурного підрозділу, який вважається окремим державним органом.

2. Як визначити сім’ю посади, якщо на посаді виконуються посадові обов’язки різних сімей?

Так, на посаді державної служби може виконуватися робота за напрямами, які належать до різних сімей посад. 

Відповідно до пункту 7 Каталогу типових посад державної служби і критеріїв віднесення до таких посад (далі - Каталог) посада державної служби належить до тієї сім’ї посад, робота за основними напрямами на якій виконується протягом переважної частини робочого часу. Якщо жодна з функцій не виконується протягом переважної частини робочого часу, така посада державної служби класифікується відповідно до найбільш важливої функції, яка виконується регулярно, або до функції, що виконується найчастіше. Тобто, посада відноситься до тієї сім’ї, завдання щодо якої є більш важливими для державного органу та / або відповідають основній меті створення такої посади у структурі державного органу. 

3. До якого рівня посад віднести посаду керівника відділу?

Четвертий керівний рівень - якщо це керівник самостійного відділу у складі апарату (секретаріату) державного органу, який має у підпорядкуванні сектор .

П’ятий керівний рівень - якщо це це керівник самостійного відділу у складі апарату (секретаріату) державного органу, який не має у складі інших структурних підрозділів.

Шостий керівний рівень - якщо це керівник відділу у складі іншого структурного підрозділу у складі апарату (секретаріату) державного органу.

Якщо це Відділ зі статусом юридичної особи публічного права (чи без такого статусу), керівник якого є керівником державної служби у державному органі, це буде другий або третій керівний рівень залежно від юрисдикції такого державного органу.

4. Чи будуть віднесені начальник відділу та його заступник до одного рівня посад?

Так. Згідно з пунктом 10 Каталогу рівень посади заступників керівників структурних підрозділів визначається за посадами керівників таких підрозділів. Аналогічно з посадами другого та третього керівного рівня.

5. Якими документами керуватися при визначенні типу державного органу? Як розпізнати, що державний орган належить до другого типу, а не до третього?

При визначенні типу державного органу необхідно керуватися пунктами 11, 12 Каталогу та положенням про державний орган, посади якого класифікуються або іншим актом законодавства, що визначає його основні завдання та функції.

Другий тип державних органів включає досить вичерпний перелік:

  • міністерства, крім тих, з якими обов’язковому погодженню підлягають проекти актів Кабінету Міністрів, за результатами розгляду яких оформлюється висновок;
  • державні органи із спеціальним статусом;
  • державні органи діяльність яких спрямовується і координується безпосередньо Кабінетом Міністрів України, до повноважень яких належить формування державної політики в одній чи декількох сферах;
  • центральні органи виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через керівника центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної політики;
  • НКЦПФР, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку, АРМА, ДСА, центральний орган управління Служби судової охорони.

Якщо ваш державний орган, юрисдикція якого поширюється на всю територію України, не може бути віднесено до жодного пункту з переліку, а також до першого типу - тоді визначається третій тип, що включає інші державні органи, юрисдикція яких поширюється на всю територію України, їх апарати та секретаріати.

Календарь

На этой неделе
событий нет

Вверх
Закрыть
Заказать обратный звонок
Будет выполнено оформление подписки на выбранное издание
Телефон
Оформить
Вернуться
Закрыть
Извините, на выбранный вами период подписка не осуществляется. Для того чтобы задать свой вопрос звоните на наши контактные телефоны или воспользуйтесь формой обратной связи