Новости

Новий закон про офіційну статистику в Україні — ВРУ підтримала законопроект у першому читанні
05.07.2022

 01 липня 2022 року Верховна Рада України прийняла за основу проект Закону "Про офіційну статистику" (законопроект №5886).

Метою законопроекту є гармонізація державної статистики зі статистичною системою ЄС, створення умов для провадження діяльності органів національної системи державної статистики згідно із загальноприйнятими принципами світової та європейської статистичної практики. У відповідності з європейськими принципами статистика має розроблятися та поширюватися національними статистичними органами незалежно від інших органів управління, особливо в частині визначення методології, методів і джерел отримання даних, термінів, змісту та форм поширення інформації тощо. Це підвищить довіру до органів державної статистики та посилить їх спроможність забезпечувати користувачів достовірною інформацією щодо економічної, соціальної, демографічної та екологічної ситуації в Україні та її регіонах.

Основні положення законопроекту 

Виконання міжнародно-правових зобов’язань щодо дотримання принципів офіційної статистики, прийнятих у згаданій вище Угоді, забезпечуватиметься прийняттям нової редакції Закону України "Про офіційну статистику".

У законопроєкті до кола суб’єктів, на які поширюється дія Закону України "Про офіційну статистику", включено: інші спеціально уповноважені державні органи, які проводять статистичні спостереження; фізичні особи-підприємці та Національна рада з питань статистики.

Відповідно до положень Модельного закону про статистику ЄС, в основу якого покладено принципи офіційної статистики, та постанови Кабінету Міністрів України від 17 червня 2009 р. № 599 "Питання консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, утворених Кабінетом Міністрів України" (зі змінами), проєкт Закону передбачає створення Національної ради з питань статистики. Створення згаданої Ради передбачене зобов’язаннями України згідно з Порядком денним Угоди про асоціацію Україна − ЄС. Підпунктом 7.3 пункту 7 Порядку денного асоціації Україна – ЄС для підготовки та сприяння імплементації Угоди про асоціацію передбачено зобов’язання України щодо приведення Закону України "Про державну статистику" у відповідність до європейських вимог у частині створення Національної ради з питань статистики та імплементація Європейського кодексу зі статистичної практики.

Зважаючи на вищенаведене, створення Національної ради з питань статистики рішенням Кабінету Міністрів України визначить правові основи для вирішення питання щодо підвищення ефективності національної статистичної системи офіційної статистики та забезпечить її відповідність фундаментальним принципам офіційної статистики ООН, Кодексу норм європейської статистики, а також Компендіуму статистичних вимог.

У вересні 2011 р. спільно Європейською комісією (Євростат), Європейською асоціацію вільної торгівлі (ЄАВТ) і Економічною комісією ООН для Європи (ЄЕК ООН) у рамках фінансованого проєкту ЄС "Глобальні оцінки статистичних систем кандидатів і потенційних країн-кандидатів, а також країн ЄПС" була проведена Адаптована глобальна оцінка (АГО) національної системи офіційної статистики України.

Метою проведення АГО була оцінка рівня відповідності національної системи офіційної статистики України європейським стандартам (фундаментальним принципам ООН офіційної статистики, Кодексу норм європейської статистики, а також Компендіуму статистичних вимог Євростату), спрямована на вдосконалення національної статистичної системи України та її адаптацію до міжнародних та європейських рекомендацій, стандартів і передових практик.

За результатами оцінки рівня відповідності національної статистичної системи України європейським статистичним вимогам група міжнародних експертів підготувала відповідні рекомендації. Зокрема, пунктом 14 АГО передбачено, що з метою підвищення ефективності статистичної системи було б доцільно (як це зроблено в багатьох країнах) створити статистичну раду в Україні, яка складалася б з 15-20 представників важливих зацікавлених сторін. Тому в проєкті Закону України "Про офіційну статистику" передбачені положення щодо утворення відповідного консультативно-дорадчого органу – Національної ради з питань статистики, обов’язком якої має бути надання консультацій з усіх статистичних питань і коментарів важливих подій і рішень у центральному органі виконавчої влади в галузі статистики.

Проєкт Закону включає положення щодо особливостей призначення керівників та заступників керівників територіальних органів центрального органу виконавчої влади в галузі статистики, згідно з якими керівники та заступники керівників територіальних органів призначаються на посаду і звільняються з посад головою зазначеного центрального органу.

Законопроєкт також доповнено положенням щодо непоширення та ненадання за запитами інформації, яка пов’язана із забезпеченням проведення статистичних спостережень та/або використовується для подальших розрахунків зведених статистичних даних тощо, як такої, що підпадає під дію пункту 1 частини першої статті 9 Закону України "Про доступ до публічної інформації", яким визначається, зокрема, поняття службової інформації як публічної інформації з обмеженим доступом.

До основних завдань органів державної статистики включаються гармонізація державної статистики з нормами та стандартами Європейського Союзу, а також здійснення співробітництва та обміну статистичною інформацією зі статистичними органами ЄС.

Посилення гарантій органів державної статистики щодо забезпечення конфіденційності статистичної інформації передбачається шляхом унесення зміни до статті 21 Закону України "Про державну статистику".

Законопроект розроблено на виконання статті 355 глави 5 розділу V Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, прийняття його створить належні правові умови для забезпечення професійної діяльності органів державної статистики, а також виконання зобов’язань, передбачених Угодою.

 

Також, 01.07.2022 року ВРУ прийняла за основу проект Закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо державної статистичної діяльності" (законопроект №5108)

Метою прийнятого законопроекту є створення правових умов для отримання органами державної статистики об'єктивної статистичної інформації про соціально-демографічний стан населення країни. Одержання такої інформації допоможе дати оцінку ефективності проведених державних реформ у минулому, спрогнозувати соціально-економічний розвиток країни та внести корективи в тих сферах державної політики, де це необхідно. Наразі статистична інформація, сформована за результатами Всеукраїнського перепису населення у 2001 році, втратила актуальність. У зв'язку з цим необхідно удосконалити законодавство в галузі статистики відповідно до сучасної правової системи України, зокрема, для проведення Всеукраїнського перепису населення.

Прийняття законопроекту створить правове підґрунтя для забезпечення професійної діяльності органів державної статистики у підготовці та проведенні Всеукраїнського перепису населення.

За матеріалами ВРУ

Календарь

На этой неделе
событий нет

Вверх
Закрыть
Заказать обратный звонок
Будет выполнено оформление подписки на выбранное издание
Телефон
Оформить
Вернуться
Закрыть
Извините, на выбранный вами период подписка не осуществляется. Для того чтобы задать свой вопрос звоните на наши контактные телефоны или воспользуйтесь формой обратной связи