Новини

Основні причини відмов у видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки — роз'яснення Держпраці
07.06.2021

Фахівці ГУ Держпраці у Харківській області повідомляють, Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» (далі – Закон №2806) визначає правові та організаційні засади функціонування дозвільної системи у сфері господарської діяльності і встановлює порядок діяльності дозвільних органів, уповноважених видавати документи дозвільного характеру, та адміністраторів.

Ст. 1 Закону №2806 встановлено, що дозвільна система у сфері господарської діяльності – сукупність урегульованих законодавством відносин, які виникають між дозвільними органами, адміністраторами та суб’єктами господарювання у зв’язку з видачею документів дозвільного характеру, переоформленням, анулюванням документів дозвільного характеру.

Відповідно до ст. 4 Закону №2806 виключно законами, які регулюють відносини, пов’язані з одержанням документів дозвільного характеру, встановлюються зокрема:

 • вичерпний перелік підстав для відмови у видачі, переоформлення, анулювання документа дозвільного характеру;
 • перелік та вимоги до документів, які суб’єкту господарювання необхідно подати для одержання документа дозвільного характеру.

Нормами ст. 4-1 Закону №2806 регламентовано порядок проведення дозвільної (погоджувальної) процедури, переоформлення та анулювання документів дозвільного характеру центральними органами виконавчої влади, їх територіальними органами встановлюється Кабінетом Міністрів України за поданням відповідного дозвільного органу, погодженим з уповноваженим органом, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Також, ч. 5 ст. 41 Закону №2806 визначає, що підставами для відмови у видачі документа дозвільного характеру є:

 • подання суб’єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання документа дозвільного характеру, згідно із встановленим вичерпним переліком;
 • виявлення в документах, поданих суб’єктом господарювання, недостовірних відомостей;
 • негативний висновок за результатами проведених експертиз та обстежень або інших наукових і технічних оцінок, необхідних для видачі документа дозвільного характеру.

Законом можуть встановлюватися інші підстави для відмови у видачі документа дозвільного характеру.

Так, ст. 21 Закону України «Про охорону праці» (далі – Закон №2694) регламентовано обов’язок роботодавця одержати дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (далі – дозвіл). Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, видає дозволи на безоплатній основі на підставі висновку експертизи стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб’єкта господарювання, проведеної експертно-технічними центрами, які належать до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, або незалежними експертними організаціями, які забезпечують науково-технічну підтримку державного нагляду у сфері промислової безпеки та охорони праці.

Відповідно до вимог ч. 11 ст. 21 Закону №2694 центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, приймає рішення про відмову у видачі дозволу в разі:

 • неподання роботодавцем необхідних документів та (або) їх оформлення з порушенням встановлених вимог;
 • подання недостовірних відомостей або висновку за результатами експертизи, який затверджено чи складено більш як за рік до дня подання заяви;
 • встановлення згідно з висновком за результатами експертизи невідповідності об’єкта експертизи вимогам законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці.

Постановою КМУ від 26.10.2011 р. №1107 затверджено Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки (далі – Порядок №1107).

Термін «висновок експертизи» у значенні, наведеному у Порядку №1107 – це документ, який складається експертною організацією за результатами проведення експертизи стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб’єкта господарювання (далі – експертиза) за формою, розробленою Держпраці і затвердженою в установленому порядку, містить інформацію про відповідність (невідповідність) об’єкта експертизи вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки і на підставі якого приймається рішення щодо видачі дозволу.

Додатком 4 до Порядку №1107 затверджено форму заяви на одержання дозволу.

Відповідно до вимог Порядку №1107 роботодавець з метою одержання дозволу подає до Держпраці або її територіального органу заяву та відповідний висновок експертизи.

Наказом Мінсоцполітики від 07.11.2018 р. №1654 (далі – Наказ), затверджено розроблені Держпраці форми висновків експертиз.

З метою одержання дозволу роботодавець подає відповідно до законодавства два документи, а саме:

 • заяву за формою згідно з додатком 4 до Порядку №1107 та
 • висновок експертизи за відповідною формою, затвердженою Наказом.

Основні причини відмов у видачі дозволу:

 1. неподання роботодавцем необхідних документів та (або) їх оформлення з порушенням встановлених вимог:
 • Заява заповнена з порушенням встановлених вимог додатку 4 до Порядку;
 • Розбіжності у Заяві та Висновку експертизи;
 • Невідповідність Висновку експертизи визначеній формі;
 • Заява на одержання дозволу не зареєстрована у ЦНАП;
 • Подання Заяви на одержання дозволу на виконання робіт чи експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, які підлягають декларуванню;
 • Подання однієї Заяви на одержання дозволів на виконання робіт та експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки та двох різних Висновків експертизи;
 • Поданий Висновок експертизи засвідчує, що суб’єкт господарювання спроможний забезпечити дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання робіт підвищеної небезпеки, а звіт за результатами експертизи складений із іншим суб’єктом господарювання.
 • Назва суб’єкта господарювання у Висновку не співпадає з назвою у додатку до Висновку;
 • У Заяві на одержання дозволу не передбачено зазначати коду виду КВЕД та місце проведення державної реєстрації, а лише місцезнаходження юридичної особи;
 • Висновку експертизи, заявлений перелік законодавчих актів, інших нормативно-правових актів з питань охорони праці та промислової безпеки, на відповідність яким проводилась експертиза, які відсутні у додатку до атестата;
 • У Заяві роботи підвищеної небезпеки, відсутні у Переліку видів робіт підвищеної небезпеки;
 • У Висновку роботи підвищеної небезпеки, відсутні у Переліку видів робіт підвищеної небезпеки;
 • У Заяві відсутня інформація про найменування заявленого виду машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки та його перелік;
 1. подання недостовірних відомостей:
 • У Заяві зазначено інформацію, яка не відповідає відомостям з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, розміщеному на офіційному сайті Міністерства юстиції України;
 • Експертна організація не має підтверджену компетенцію для інспекційної діяльності у сфері охорони праці відповідно до законодавства.

Календар бухгал­тера
22.06.21

Податкова декларація з ПДВ за травень 2021 року

Декларація з акцизного податку за травень 2021 року

Податкова декларація з плати за землю за травень 2021 року

Розрахунок з рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України за травень 2021 року

Вверх
Закрыть
Замовити зворотній дзвінок
Буде виконано оформлення передплати на обране видання
Телефон
Оформити
Повернутися
Закрыть
Вибачте, на обраний вами період передплата не здійснюється. Для того щоб задати своє питання телефонуйте на наші контактні телефони або скористайтеся формою зворотного зв'язку