Статьи

«

«БУХГАЛТЕРІЯ: БЮДЖЕТ»:
Підвищено оклади посадовим особам та службовцям ОМС: застосовуємо

(коментар до постанови КМУ «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268» від 30.04.2024 № 484)

08 мая, 2024

Алла Головко, експерт газети «Бухгалтерія: бюджет»

Про що йдеться?

Коментованою постановою Кабмін:

 • підвищив оклади посадових осіб та службовців органів місцевого самоврядування (далі — ОМС);
 • вирішив питання з датою виникнення права на встановлення/підвищення розміру надбавки за вислугу років посадовим особам ОМС;
 • надав рекомендації щодо розмірів преміювання посадових осіб та використання коштів на виконання норм коментованої постанови.

Коментована постанова набрала чинності 03.05.2024.

Далі розберемо застосування кожної зміни окремо.

Надбавка за вислугу років посадовим особам

Відповідно до п.п. 4 п. 3 постанови № 2681 надбавка за вислугу років посадовим особам ОМС нараховується:

Постанова КМУ «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» від 09.03.2006 № 268.
 • у відсотках до посадового окладу;
 • з урахуванням надбавки за ранг;
 • залежно від стажу служби в ОМС.

Відповідно до ст. 22 Закону про службу в ОМС2 до стажу служби в ОМС зараховуються:

Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» від 07.06.2001 № 2493-III.

1) періоди роботи на посадах, на які поширюється дія цього Закону. Класифікацію посад ОМС із зазначенням назв та категорій наведено у ст. 14 Закону про службу в ОМС;

2) періоди роботи на посадах і в органах, час роботи в яких зараховується до стажу держслужби. Зазначимо, що раніше стаж держслужби обчислювали відповідно до Порядку № 2833Але з набранням чинності 01.05.2016 новим Законом про держслужбу4 цей Порядок втратив чинність. Тому стаж держслужби обчислюють за періоди роботи (служби) до 01.05.2016 — відповідно до старого Порядку № 283 (п. 8 розд. ХІ Закону про держслужбу), а з 01.05.2016 — відповідно до Порядку № 2295який ухвалено на виконання Закону про держслужбу. Це підкреслила й НАДС у листі від 10.08.2017 № 7031/13-17 (див. газету «Бухгалтерія: бюджет», № 23/2019, с. 31).

Порядок обчислення стажу державної служби, затверджений постановою КМУ від 03.05.1994 № 283.
Закон України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII.
Порядок обчислення стажу державної служби, затверджений постановою КМУ від 25.03.2016 № 229.

Розміри надбавки за вислугу років для посадових осіб прописано в п.п. 4 п. 3 постанови № 268.

Як було А ось питання, коли встановлювати надбавку за вислугу років, якщо у посадової особи ОМС право на надбавку (або підвищення її розміру) настало впродовж календарного місяцяне було врегульовано.

Втім, оскільки не було законодавчих приписів щодо встановлення надбавки за вислугу років з наступного місяця після набуття права на встановлення (підвищення розміру) надбавки, а також з огляду на те, що стаж служби рахують у днях, а не в місяцях, надбавку за вислугу років слід було встановлювати з дня набуття права на підвищення. Це підкреслював фахівець Мінсоцполітики в газеті «Бухгалтерія: бюджет», № 3/2017, с. 31.

Як стало Втім, аби остаточно закріпити це законодавчо, коментованими змінами п.п. 4 п. 3 постанови № 268 доповнено новим абзацом такого змісту:

ЦИТАТА. «посадовим особам місцевого самоврядування, у яких протягом календарного місяця виникло право на підвищення надбавки за вислугу років, розмір надбавки змінюється з дня набуття права на підвищення;».

(новий абз. 3 п.п. 4 п. 3 постанови № 268)

Отже, загалом у цьому питанні нічого не змінилося — просто те, що й раніше відбувалося на практиці, тепер законодавчо закріплено в постанові № 268.

Втім, питання все одно залишається, а саме що вважати датою набуття права на підвищення розміру надбавки або датою права на її встановлення вперше? Пояснимо на прикладі.

Приклад 1. Посадова особа місцевого самоврядування була прийнята на службу 20.05.2021 і з того часу продовжує безперервно працювати. З якої дати в неї настає право на надбавку за вислугу років: з 20.05.2024 чи з 21.05.2024?

Згідно з п.п. 4 п. 3 постанови № 268 надбавку за вислугу років установлюють залежно від стажу служби в ОМС, зокрема якщо стаж становить ПОНАД 3 роки, то надбавку встановлюють у розмірі 10 % посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг.

Водночас ані в постанові № 268, ані в іншому нормативному документі не визначено механізму обчислення стажу. Тому, на наш погляд, можна виходити із загальних правил, встановлених трудовим законодавством.

Зокрема, згідно зі ст. 241-1 КЗпП6 строк, що його обчислюють у роках, закінчується у відповідні місяць і число останнього року строку. Однак, як визначити це «відповідне число», не сказано. Зазвичай при вирішенні питання виходять із положень ч. 5 ст. 241 1 КЗпП (в ній визначено порядок обчислення строків, які визначаються днями, але це правило загальне), а саме: коли строки визначаються днями, то їх обчислюють із дня, наступного після того дня, з якого починається строк. Наприклад, саме так пропонує вчиняти Мінпраці при визначенні дня виходу працівниці з відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (у результаті такого підрахунку жінка повинна вийти на роботу наступного дня після дня народження дитини — див. лист Мінпраці від 17.08.2010 № 246/13/116-10).

Кодекс законів про працю України від 10.12.1971.

У нашому випадку обчислення стажу почалося з 21.05.2021, і, відповідно, 3 роки настануть 20.05.2024, а понад 3 роки буде якраз 21.05.2024. Так це чи ні, ми додатково спитали в НАДС і, як тільки отримаємо відповідь, обов’язково проінформуємо на сторінках видання.

Зауважимо, що в разі коли дата настання права на встановлення (підвищення розміру) надбавки припадає на вихідний чи неробочий день, то вона нікуди не переноситься — просто надбавка за вислугу років у підвищеному розмірі встановлюється з першого робочого дня після досягнення відповідного стажу.

ДО ВІДОМА. Щодо службовців ОМС (діловод, касир тощо),то з 04.02.2022 п. 8 Положення № 10497 містить аналогічну норму: працівникам, у яких протягом календарного місяця виникло право на підвищення надбавки за вислугу років, розмір надбавки змінюється з дня набуття права на підвищення.

Положення про порядок і умови виплати щомісячної надбавки за вислугу років працівникам органів виконавчої влади та інших державних органів, затверджене постановою КМУ від 20.12.1993 № 1049.

Розміри премій

Коментованою постановою ОМС рекомендовано на час воєнного стану здійснювати преміювання посадових осіб ОМС в розмірі, що не перевищує 100 % посадового окладу.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Це саме рекомендація. Тобто кожен ОМС самостійно вирішує, дотримуватися такої рекомендації чи ні — залежно від наявних коштів.

Тому виплата премії в розмірі, більшому ніж 100 % окладу, не є порушенням законодавства. Винятки становитимуть ті випадки, коли ОМС ухвалив рішення виплачувати премії в розмірі, який не перевищує 100 % окладу, та зафіксував це в розпорядженні. Тоді, звісно, таке розпорядження слід виконувати.

ДО ВІДОМА. Коментованою постановою надано рекомендацію щодо обмеження розміру премії виключно посадовим особам ОМС. А от про службовців та робітників не йдеться smiley.

Підвищення окладів

Які оклади підвищено Коментованою постановою підвищено оклади:

 • всіх посадових осіб ОМС, а саме викладено в новій редакції додатки 48–54 до постанови № 268;
 • всіх службовців ОМС (діловод, касир, тощо) — викладено в новій редакції додаток 55 до постанови № 268.

Загалом кардинальних змін немає — просто підвищено оклади, але звернемо вагу на такі моменти.

Мінімальний оклад Частиною 3 ст. 21 Закону про службу в ОМС в редакції від 01.01.2007 передбачено, що умови оплати праці посадових осіб місцевого самоврядування визначаються ОМС з огляду на умови оплати праці, встановлені для державних службовців відповідних категорій і посад (підкреслимо: останню редакцію ч. 3 ст. 21 Закону про службу в ОМС, яка передбачає, що умови оплати праці посадових осіб місцевого самоврядування визначаються КМУ, визнано неконституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду від 22.05.2008 № 10-рп/2008).

А як відомо, з 2024 року в окладах держслужбовців держорганів, які провели класифікацію посад, відбулися зміни, а саме їхні оклади підвищено, і мінімальний оклад складає 7100,00 грн.

А в постанові № 268, своєю чергою, мінімальний посадовий оклад залишався на рівні 4540,00 грн, що, враховуючи положення ч. 3 ст. 21 Закону про службу в ОМС, і стало передумовою для підвищення окладів. Після коментованих змін мінімальний оклад посадової особи ОМС складає 7100,00 грн.

Районні ради Тут не обійшлося без нюансів. Вперше оклади посадових осіб районних рад, апарату районних у містах (крім мм. Києва та Севастополя) рад та їх виконавчих комітетів зазначено не сталою сумою, а визначено діапазон окладів.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Але при цьому не визначено, чим керуватися при встановлені конкретного розміру окладу, тож зазначимо таке.

Підпунктом «а» п.п. 1 п. 2 постанови № 268 надано право керівникам органів установлювати керівникам підрозділів, спеціалістам посадові оклади відповідно до затверджених цією постановою схем посадових окладів. Звісно, головний критерій при цьому — це встановлений фонд оплати праці. Але не тільки він. Пояснимо.

Керівники районних рад повинні визначити конкретні оклади працівників в межах затвердженого діапазону. Оскільки різниця між мінімальним та максимальним окладами іноді досить суттєва, то доцільно розробити положення (або окреслити в окремому розпорядженні) про визначення конкретних окладів працівників, в якому визначити механізм встановлення того чи іншого окладу. Наприклад, він може залежати від таких чинників, як:

 • стаж роботи працівника та його професійний рівень;
 • особистий внесок працівника у розвиток установи;
 • наявність чи відсутність дисциплінарного стягнення;

А от конкретний оклад голові ради повинна визначити відповідна рада.

Інші ради Щодо інших рад, як і завжди, встановлено сталі розміри посадових окладів. Інших змін немає. Тому далі тільки нагадаємо деякі нюанси визначення окладів.

1. Як і раніше:

 • додаток 50 до постанови № 268 визначає оклади керівних працівників і спеціалістів міських, селищних та сільських рад та їх виконавчих органів, які не мають статусу юросіб;
 • додаток 51 до постанови № 268 визначає оклади керівних працівників і спеціалістів виконавчих органів місцевих рад, які мають статус юросіб. Наприклад, посадові оклади фінансового органу, який є окремою юрособою, слід шукати саме в цьому додатку.

2. Конкретних розмірів окладів певних заступників керівників постанова № 268 не визначає. Натомість п.п. «б» п.п. 1 п. 2 постанови № 268 надано право відповідним керівникам органів встановлювати заступникам керівників, заступникам керівників структурних підрозділів, посади яких не передбачені цією постановою, оклади на 3–7 % нижче передбаченого схемою окладу відповідного керівника.

Підкреслимопостановою № 268 не передбачено заокруглення окладу після його розрахунку в такий спосіб.

3. Право на підвищення окладів, наприклад, за роботу в зоні бойових дій, зберігається. Тобто такі підвищення встановлюються до нового окладу.

4. Додатком 50 до постанови № 268 визначено оклад старости залежно від загальної чисельності населення у тергромаді і нічого не сказано про округи. Крім того, староста працює в певній раді, а не в окрузі. Тому оклад старости слід визначати з огляду на загальну чисельність населення тергромади.

5. В деяких радах зустрічається подвійна посада «начальник відділу — державний реєстратор», «керівник центру — адміністратор». Загалом це не відповідає вимогам Класифікатора професій8, оскільки в ньому немає таких подвійних посад. Посаду слід найменувати як «начальник відділу» тощо. За потреби її можна розширити термінами та словами, які уточнюють місце роботи, виконувані роботи, сферу діяльності: «Начальник відділу державної реєстрації» або «Начальник відділу з питань державної реєстрації» тощо. А якщо потрібно позначити, що цей працівник також буде виконувати обов’язки держреєстратора, то це слід зауважити в його посадовій інструкції. Втім, місцеві ради самостійні щодо цих питань, тому не виключаємо, що подвійні посади все ж є.

Національний класифікатор України «Класифікатор професій ДК 003:2010», затверджений наказом Держспоживстандарту від 28.07.2010 № 327.

Тоді підкреслимо: якщо працівник обіймає посаду, що має подвійну назву, посадовий оклад визначається за першою назвою — див. листи Мінсоцполітики від 04.03.2019 № 44/0/193-19 (газета «Місцева рада», № 6/2019, с. 15) та від 14.03.2018 № 411/0/101-18/284 (газета «Бухгалтерія: бюджет», № 31/2018, с. 6).

Застосовуємо зміни: нюанси

З якої дати? Відповідно до ст. 52 Закону № 7949 постанови КМУ набирають чинності з дня їх офіційного опублікування, якщо інше не передбачено самими постановами, але не раніше дня їх опублікування. Підкреслимо: окремих вказівок щодо періоду, з якого застосовуються норми коментованої постанови, не зроблено. Отже, вона набирає чинності в загальному порядку — з дати офіційного опублікування, тобто з 03.05.2024.

Закон України «Про Кабінет Міністрів України» від 27.02.2014 № 794-VII.

Отже, зміни слід застосовувати з 03.05.2024, що підтверджується і роз’ясненнями Мінсоцполітики, наданими в листах від 05.07.2019 № 1016/0/206-19 та від 16.08.2018 № 1433/0/101-18 (див. газету «Бухгалтерія: бюджет», № 25/2019, с. 19) в аналогічній ситуації.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Встановлювати оклади за новими розмірами з іншої дати на тій підставі, що постанова № 268 визначає місячні посадові оклади, неправильно.

Отже, зарплату посадовим особам та службовцям ОМС:

 • за 1 та 2 травня 2024 року слід виплатити з огляду на старий оклад;
 • за період з 3 травня 2024 року —з огляду на новий оклад.

Якщо за результатами роботи в травні 2024 року за цей місяць працівнику буде призначено премію:

 • у відсотках від окладу, то за цей місяць премію також розбиваємо. За 1 та 2 травня визначаємо від старого окладу, а за інші дні травня — від нового;
 • у фіксованому розмірі, то зміна окладу не з початку місяця не вплине на її розмір.

Штатний розпис Оскільки законодавство не містить вказівок, на практиці є два способи відображення змін в штатному розписі:

 • спосіб 1: скласти і затвердити штатний розпис у новій редакції. Цей спосіб застосовують, якщо змінюються оклади більшості або всіх працівників;
 • спосіб 2: внести зміни до затвердженого штатного розпису. Цей спосіб застосовують, якщо змінюються оклади у деяких працівників.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Розпорядження про затвердження штатного розпису в новій редакції може бути датоване днем його ухвалення, але сам штатний розпис слід ввести в дію з 03.05.2024.

Хто має затверджувати штатний розпис місцевої ради та, відповідно, зміни до нього? Це питання законодавством прямо не врегульоване. Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 26 Закону про МС10 виключно на пленарних засіданнях ради вирішуються питання затвердження за пропозицією голови структури виконавчих органів ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів, витрат на їх утримання. Як бачимо, в повноваженнях сесії ради конкретно повноваження про затвердження штатних розписів не прописані. Але оскільки штатний розпис містить, зокрема, і річний фонд оплати праці (витрати на утримання), то можна зробити висновок, що питання затвердження штатних розписів віднесено до компетенції відповідної ради (див. лист Мінсоцполітики від 16.08.2018 № 1433/0/101-18 // «Бухгалтерія: бюджет», № 25/2019, с. 19). Кожна місцева рада, керуючись ч. 1 ст. 16 Закону про МС, визначається самостійно та відображає компетенцію того чи іншого органу, прямо не врегульовану законом, у регламенті ради чи її виконавчого комітету. Тож і питання затвердження штатних розписів (змін до них) кожна рада має вирішити самостійно.

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР.

Джерела фінансування Пунктом 2 коментованої постанови Кабмін рекомендує керівникам ОМС здійснювати підвищення окладів виключно в межах фондів зарплати, передбачених у кошторисах відповідних органів.

Тож керівнику ОМС та відповідній раді, з огляду на фінансові можливості бюджету, слід вирішити, чи дотриматися таких рекомендації та провести підвищення окладів виключно в межах ФОТ або ж не дотримуватися та збільшити фінансування для проведення підвищення окладів (наприклад, якщо затвердженого ФОТ не вистачає, а стимулюючих виплат, які можна зменшити, — немає).

Якщо ухвалили рішення підвищити оклад в межах ФОТ, то передусім слід переглянути розміри премій або взагалі припинити їх виплачувати. Якщо це не допомогло, треба переглянути розміри стимулюючих виплат (надбавки за високі досягнення в праці або за виконання особливо важливої роботи) та/або відмовитись від виплати матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань. Але виконати коментовану постанову та підвищити окладі слід обов’язково.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Якщо задля забезпечення підвищення окладів керівництво ради переглянуло розмір премій працівників у бік зменшення (чи взагалі відмовилось від них), це НЕ буде вважатися:

 • зміною структури зарплати, адже на законодавчому рівні всі виплати в структурі зарплати працівників залишились, вони і надалі мають на них право;
 • зміною в умовах оплати праці в бік погіршення, про яке слід попередити, адже, спираючись на норми п.п. 2 п. 2 постанови № 268, керівник ради має право самостійно встановлювати конкретні розміри преміювання кожного працівника залежно від фонду оплати праці (див. лист Мінсоцполітики від 16.08.2018 № 1433/0/101-18 // «Бухгалтерія: бюджет», № 25/2019, с. 25)11
Аналогічної думки дійшли ВСУ в постанові від 15.05.2017 у справі № 6-2790цс16 та Миколаївський окружний адміністративний суд у рішенні від 03.05.2019 у справі № 400/579/19.

Те саме стосується й інших виплат, які не мають обов’язкового характеру та встановлюються за рішенням керівника в межах фонду оплати праці.

Позбавлення надбавки, доплати, премії (чи зменшення її розміру) оформлюється розпорядженням голови місцевої ради з обов’язковим зазначенням у наказі конкретних обставин, які є підставою для такого рішення. У цьому випадку — це виконання норм коментованої постанови.

Якщо ви...

... наприкінці квітня 2024 року виплатили працівнику матеріальну допомогу на оздоровлення в розмірі посадового окладу до відпустки, яка почалася (тобто за 3 дні до початку відпустки):

 • 1-2 травня, то донараховувати матдопомогу у зв’язку зі збільшенням з 03.05.2024 посадового окладу не треба, оскільки на момент виходу у відпустку (а матдопомога на оздоровлення прив’язана до дати виходу у відпустку) розмір окладу ще був старий;
 • 3 травня, то слід донараховувати матдпомогу у зв’язку зі збільшенням з 03.04.2024 посадового окладу.

НАГАДАЄМО. З грудня 2020 року коригування заробітку у зв’язку з підвищенням посадових окладів було скасовано (див. «Бухгалтерія: бюджет», № 47–48/2020, с. 13). Отже, підвищення окладів на розрахунок середньої зарплати (наприклад, матдопомоги, яка була виплачена в розмірі середньомісячного заробітку до відпустки, яка почалася у квітні) не вплине.

Індексація

Згідно з п. 5 Порядку № 107812 у разі підвищення посадових окладів значення індексу споживчих цін (ІСЦ) у місяці, в якому відбувається підвищення, приймають за 1, або 100 %, тобто цей місяць стає «базовим».

Порядок проведення індексації грошових доходів населення, затверджений постановою КМУ від 17.07.2003 № 1078.

Обчислення ІСЦ для проведення подальшої індексації здійснюється з місяця, наступного за «базовим», тобто в нашому випадку — з червня 2024 року.

Отже, травень 2024 року став «базовим» місяцем для всіх посадових осіб та службовців ОМС.

Календарь

На этой неделе
событий нет

Вверх
Закрыть
Заказать обратный звонок
Будет выполнено оформление подписки на выбранное издание
Телефон
Оформить
Вернуться
Закрыть
Извините, на выбранный вами период подписка не осуществляется. Для того чтобы задать свой вопрос звоните на наши контактные телефоны или воспользуйтесь формой обратной связи