Статьи

«

«ПРОФЕСІЙНИЙ БУХГАЛТЕР»:
Бюджетне відшкодування ПДВ і його вплив на фінансову звітність та оподаткування податком на прибуток

mail Чи включається сума отриманого платником бюджетного відшкодування ПДВ до бази оподаткування податком на прибуток підприємств?

Таке питання платник податків поставив податківцям у запиті на отримання індивідуальної податкової консультації. І податківці в ІПК від 22.03.2024 № 1528/ІПК/99-00-21-02-02  відповіли у вже звичній усім манері: процитували декілька положень ПКУ, а заглиблюватися в нюанси бухгалтерського обліку не стали, відправивши платника за роз’ясненнями до Мінфіну.

Отже, тези податківців такі:

  • для обрахунку об’єкта оподаткування платник податку на прибуток використовує дані бухгалтерського обліку та фінансової звітності щодо доходів, витрат та фінансового результату до оподаткування (п. 44.2 ПКУ);
  • об’єкт оподаткування податком на прибуток підприємства визначається платником на підставі даних бухгалтерського обліку у порядку, встановленому п.п. 134.1.1 ПКУ;
  • відповідно до положень п.п. 134.1.1 ПКУ об’єктом оподаткування податком на прибуток підприємств є прибуток, який визначається шляхом коригування фінансового результату до оподаткування, визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до НП(С)БО або МСФЗ, на різниці, які визначені відповідними положеннями ПКУ;
  • положеннями ПКУ не передбачено різниць для коригування фінансового результату до оподаткування на суму отриманого платником бюджетного відшкодування ПДВ для формування об’єкта оподаткування податком на прибуток.

І очікуваний висновок контролерів: такі операції відображаються згідно з правилами бухгалтерського обліку при формуванні фінансового результату до оподаткування, а отже, решта питань — до Мінфіну.

Насправді для того щоб знайти відповідь, потрібно передусім розуміти природу бюджетного відшкодування ПДВ, а також ази бухгалтерського обліку. Почнемо з того, що знає будь-який платник ПДВ. За результатами кожного звітного податкового періоду (місяця) у податковій декларації з ПДВ слід розрахувати різницю між сумою податкового зобов’язання та сумою податкового кредиту. Якщо така різниця є позитивною, то вона підлягає сплаті (перерахуванню) платником податку до держбюджету. А в разі якщо ця різниця має від’ємне значення, то відповідну суму платник може використати в один із способів, передбачених п. 200.4 ПКУ, а саме:

  • врахувати у зменшення суми податкового боргу з ПДВ;
  • зарахувати до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду;
  • заявити бюджетне відшкодування.

З погляду фінансової звітності сума від’ємного значення ПДВ, яка обліковується за дебетом рахунку 641 «Розрахунки за податками», є активом, адже «вписується» у відповідне визначення.

НАГАДАЄМО. Відповідно до абз. 2 п. 3 розд. І НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» активи — це ресурси, контрольовані підприємством у результаті минулих подій, використання яких, як очікується, призведе до отримання економічних вигод у майбутньому.

Йдемо далі. Відповідно до п.п. 14.1.18 ПКУ бюджетне відшкодування — відшкодування від’ємного значення ПДВ на підставі підтвердження правомірності сум бюджетного відшкодування ПДВ за результатами перевірки платника.

Тож якщо платник ПДВ заявив про своє бажання отримати з бюджету відшкодування суми від’ємного значення ПДВ і податківці у спосіб, передбачений ПКУ, підтвердили це його право, то через певний час та після проходження низки процедурних моментів відповідна сума коштів має зайти на рахунок платника ПДВ. У бухгалтерському обліку таку операцію відображають таким проведенням: Дт 311 «Поточні рахунки в національній валюті» — Кт 641.

Як бачимо, отримання бюджетного відшкодування з ПДВ призводить не до збільшення загальної суми активів суб’єкта господарювання, а лише до «перетікання» активів з однієї статті фінансової звітності до іншої.

А тепер саме час згадати, що відповідно до абз. 8 п. 3 розд. І НП(С)БО 1 доходи — збільшення економічних вигод у вигляді збільшення активів або зменшення зобов’язань, яке призводить до зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків власників). Це, власне, означає, що визнання доходу відбувається одночасно з визнанням збільшення активів або зменшення зобов’язань.

З цього можна зробити логічний та простий висновок: оскільки при отриманні бюджетного відшкодування ПДВ загальний розмір активів не змінюється, суб’єкт господарювання не має підстав визнавати дохід. Тож на розмір фінансового результату до оподаткування, а отже і на формування об’єкта оподаткування податком на прибуток, зазначена операція не вплине.

Світлана Куртенок, провідна експертка, ACCA DipIFR

Календарь

На этой неделе
событий нет

Вверх
Закрыть
Заказать обратный звонок
Будет выполнено оформление подписки на выбранное издание
Телефон
Оформить
Вернуться
Закрыть
Извините, на выбранный вами период подписка не осуществляется. Для того чтобы задать свой вопрос звоните на наши контактные телефоны или воспользуйтесь формой обратной связи