Статті

В

Влаштовуємо автобусні зупинки: КЕКВ, код програмної класифікації, бухоблік

(коментар до листа ДКСУ від 08.10.2019 р. № 16-04-04/17214)

13 грудня, 2019
Тема: КЕКВ

Cтаттю взято з газети  " Місцева рада"№12

Любов Крута, експерт газети «Місцева рада»

Автомобільні дороги — це судини населеного пункту, району, області, країни. Від того, наскільки добре організовано переміщення ними та безпека руху загалом, залежить комфорт проживання громадян.

Для того, щоб мешканці і гості мали змогу більш безпечно і зручно користуватися громадським транспортом, встановлюють автобусні зупинки. Як правильно запланувати кошти для цього, роз’яснює Казначейство у листі, що коментується. Тож давайте розглянемо ці роз’яснення.

Чиї видатки? Одразу зазначимо, що організація облаштування зупинок громадського транспорту на дорогах місцевого значення — це завдання органів місцевого самоврядування (далі — ОМС). Так, відповідно до ст. 9 Закону про дорожній рух1 влаштування місць для зупинок транспортних засобів та створення інших об’єктів дорожнього сервісу належить до компетенції власника дороги, вулиці. Вулиці і дороги міст та інших населених пунктів знаходяться у віданні ОМС і є комунальною власністю (ст. 16, 19 Закону про автомобільні дороги2). Отже, облаштування зупинок у межах громади — видатки відповідної місцевої ради як органу, уповноваженого представляти інтереси власника — громади.

Закон України «Про дорожній рух» від 30.06.1993 р. № 3353-XII.
Закон України «Про автомобільні дороги» від 08.09.2005 р. № 2862-IV.

А от автомобільні дороги загального користування перебувають у державній власності (ст. 7 Закону про автомобільні дороги). Тож про них далі говорити не будемо. Так само, як і про відомчі (технологічні) та про дороги на приватних територіях, власниками яких ОМС не є.

Організовувати роботи з облаштування зупинок місцева рада може самостійно або доручити це профільній комунальній установі (наприклад, департаменту житлового господарства та інфраструктури, департаменту містобудування; управлінню капітального будівництва) чи комунальному підприємству. Але навіть у такому випадку ОМС має надати фінансування у відповідній сумі такій підпорядкованій установі чи підприємству. Тож ОМС має запланувати у своєму кошторисі видатки на цю справу, якщо самостійно здійснюватиме організацію або надаватиме фінансування комунальному підприємству. Якщо ж повноваження делеговані іншій комунальній установі, то видатки на влаштування зупинок включає така установа до свого кошторису.

КЕКВ На перший погляд, влаштування автобусної зупинки здається зведенням нового об’єкта. А тому на думку спадають КЕКВ 3110 (як для придбання устаткування з тривалим строком корисного використання) або КЕКВ 3122 (як для встановлення нових споруд).

Попри це, у листі, що коментується, Казначейство наполягає на використанні КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів». І якщо копнути глибше, то виходить, що встановлення зупинки громадського транспорту — це, дійсно, капітальний ремонт автомобільної дороги. Пояснимо.

За визначенням, наведеним у Законі про автомобільні дороги, автомобільною дорогою є лінійний комплекс інженерних споруд, призначений для безперервного, безпечного та зручного руху транспортних засобів. Відповідно до ст. 18 цього Закону складовими вулиць і доріг міст та інших населених пунктів є зокрема зупинки міського транспорту. Отже, встановлення зупинки, з точки зору законодавства, слід розцінювати як зміни у стані відповідної дороги, а не як створення нового об’єкта.

Згідно з п.п. 5.2.4 ГБН Г.1-218-182 : 20113 влаштування автобусних зупинок, автопавільйонів, майданчиків для зупинки транспортних засобів, малих архітектурних форм, туалетів належить до капітального ремонту автомобільних доріг і дорожніх споруд. Нагадаємо, що проектування і будівництво зупинок на дорогах і вулицях населених пунктів має здійснюватися відповідно до ДБН В.2.3-5 : 20184 та Правил № 215.

Галузеві будівельні норми України Г.1-218-182 : 2011 «Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та перелік робіт», затверджені наказом Укравтодора від 23.08.2011 р. № 301.
Державні будівельні норми В.2.3-5 : 2018 «Вулиці та дороги населених пунктів», затверджені наказом Мінрегіону від 24.04.2018 р. № 103.
Правила розміщення та обладнання зупинок міського електро- та автомобільного транспорту, затверджені наказом Держжитлокомунгоспу від 15.05.1995 р. № 21.

А от архітектурне та художнє оформлення зупинок, ремонт покриття зупинок громадського автотранспорту можна вважати поточним ремонтом доріг (пп. 6.3.4, 6.4.5 ГБН Г.1-218-182 : 2011).

Таким чином, висновок Казначейства щодо використання коду капітального ремонту цілком справедливий. Зазначимо, що за кодом 3132 можна планувати такі видатки, пов’язані з виконанням капітального ремонту, як:

  • виготовлення проектно-кошторисної документації;
  • експертиза проектної документації, авторський, технічний нагляд, за виданий сертифікат відповідності закінченого будівництвом об’єкта, якщо це обумовлено кошторисом проведених робіт та є складовою частиною загальної вартості зазначених робіт;
  • придбання будівельних матеріалів, конструкції, що підлягають встановленню, та деталі до них, що планується використати в процесі ремонтних робіт;
  • оплата транспортних послуг в ході виконання робіт;
  • оплата робіт підрядній організації.

Програмна класифікація Оскільки зупинки є складовою дороги, об’єктом дорожньої інфраструктури, то бюджетну програму, яка передбачає видатки на влаштування автобусних зупинок, варто планувати за кодом ТПКВКМБ 7460 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури».

Бухоблік Автобусні зупинки в бухобліку можна включати у склад автомобільної дороги, керуючись профільним законодавством. Автомобільна дорога однозначно підлягає обліку як основні засоби (далі — ОЗ) у групі «Будинки, споруди та передавальні пристрої», підгрупі 3 (абз. 10 п.п. 1.1 розд. ІІ МР з обліку ОЗ6).

Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів суб’єктів державного сектору, затверджені наказом МФУ від 23.01.2015 р. № 11.

Видатки на ремонт ОЗ у загальному випадку відносять до витрат на утримання і включають до поточного звітного періоду (п. 2 розд. ІІІ НС 1217). Попри це, якщо виконання ремонту призвело до поліпшення об’єкта (збільшення очікуваних економічних вигід, потенціалу корисності чи строку корисного використання), то цілком правомірно на суму вартості ремонту збільшувати первісну вартість об’єкта ОЗ.

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 121 «Основні засоби», затверджене наказом МФУ від 12.10.2010 р. № 1202.

На нашу думку, встановлення автобусних зупинок можна розцінити як захід з підвищення корисності автомобільних доріг і, відповідно, на їх вартість збільшувати первісну вартість цього об’єкта ОЗ. Адже підвищується якість його використання. Крім того, влаштування зупинок з урахуванням будівельних норм робить дорожній рух безпечнішим, а це можна розцінювати як економію бюджетних коштів з відшкодування збитків постраждалим.

Проте в кожному окремому випадку остаточну оцінку результатів ремонтних робіт — чи призвели вони до поліпшення, чи були витратами на утримання — здійснює керівник установи (п. 2 розд. VІ МР з обліку ОЗ). Детальніше див. лист МФУ від 15.03.2019 р. № 35220-07-10/7346 і консультацію «Ремонти: КЕКВ, попередня оплата, документообіг і бухоблік» // «Бухгалтерія: бюджет», № 21/2019, с. 13.

Поряд із цим допускаємо можливість обліковувати автобусні зупинки як самостійні об’єкти обліку. Річ у тім, що відповідно до абз. 6 п. 1 розд. ІІ НС 121 одиницею обліку може бути частина об’єкта ОЗ, якщо вона має відмінний від інших частин об’єкта строк корисного використання. Строк корисного використання зупинки і, наприклад, самого дорожнього полотна цілком може різнитися.

Нагадаємо: строк корисного використання встановлює установа самостійно, виходячи зі своїх очікувань щодо особливостей та інтенсивності використання об’єкта, якості його виготовлення, рекомендацій виробника тощо.

Якщо обліковувати автобусні зупинки як окремий об’єкт обліку, то доречно відносити їх до ОЗ (адже, найімовірніше, їх вартість буде більшою за 6000 грн і строк використання перевищуватиме рік) і обліковувати на субрахунку 1013 «Будівлі, споруди та передавальні пристрої» як споруди (підгрупа 3).

Неоприбутковані зупинки Отже, ми розглянули основні питання, які виникають у бухгалтерів, коли місцева рада влаштовує нову зупинку. Але трапляється і так, що зупинки фактично є, але за документами ніде не проходять. Такі можна виявити, наприклад, під час інвентаризації. Що робити з ними?

Спершу радимо впевнитися, що вони не включені до складу автомобільної дороги. Це можна перевірити в інвентарній картці обліку основних засобів, заведеній на відповідну дорогу: якщо об’єкт складається з кількох частин, усі вони зазвичай перелічуються в такій інвентарній картці і на кожному з них проставляється один і той самий інвентарний номер.

Якщо ж є впевненість, що ця зупинка жодним чином не врахована в обліку, її оприбутковують як лишки. Тобто комісія установи, яка буде балансоутримувачем (ОМС або, наприклад, управління капітального будівництва чи інша профільна установа):

  • оцінює цей об’єкт;
  • подає до Казначейства довідку про надходження в натуральній формі;
  • оприбутковує її на баланс (з огляду на порядок бухобліку, запропонований вище, можна на вартість такої зупинки збільшити вартість дороги або відобразити створення нового об’єкта ОЗ).

Детальніше щодо обліку лишків див. «Результати інвентаризації: як відобразити лишки і нестачі в бухобліку» // «Бухгалтерія: бюджет», № 42/2018, с. 10.

ПАМ’ЯТАЙТЕ! Збитки, які виникли через незадовільний стан вулиць і доріг міст та інших населених пунктів, відшкодовує ОМС (п. 4 ст. 21 Закону про автомобільні дороги). Тож радимо вчасно звертати увагу на потреби населеного пункту у влаштуванні нових і відновленні належного стану старих зупинок громадського транспорту.

Календар бухгал­тера
21.09.20

Податкова декларація з ПДВ за серпень 2020 року

Декларація з акцизного податку за серпень 2020 року

Звіт з ЄСВ за формою № Д4 за серпень 2020 року

Податкова декларація з плати за землю

Вверх
Закрыть
Замовити зворотній дзвінок
Буде виконано оформлення передплати на обране видання
Телефон
Оформити
Повернутися
Закрыть
Вибачте, на обраний вами період передплата не здійснюється. Для того щоб задати своє питання телефонуйте на наші контактні телефони або скористайтеся формою зворотного зв'язку